Financial statements of leasing companies. Lease accounting and credit risk assessment by IFRS
 • Час проведення – 10.00 – 17.15
 • Формат проведення – он-лайн

Семінар буде корисним: 

фінансовим директорам, бухгалтерам та іншим спеціалістам лізингових компаній, що займаються питаннями складання та аналізу фінансової звітності. А також аудиторам, кредитним аналітикам та консультантам з питань впливу лізингу на фінансову звітність та оцінки кредитних ризиків, що виникають в зв’язку з можливими змінами платоспроможності лізингоотримувачів. 

Зміст семінару:

 1. Огляд системи Міжнародних стандартів фінансового обліку. Стисле обговорення найбільш вживаних IFRS в практиці лізингових компаній в Україні: IAS 16, IAS 38, IAS 36, IAS 40, IFRS 16,  IFRS 9, IFRS 13, IAS21, IAS37 та ін.
 2. Інструменти та методики, що використовуються для обліку фінансових активів та зобов’язань, зокрема лізингового портфелю згідно з МСФЗ:
  • Часова вартість грошей, дисконтування
  • Метод ефективної ставки відсотка, амортизація дисконту/премії
  • Розрахунок ставки дисконтування (ставки оренди). Види доходів і витрат, що включаються до розрахунку
  • Приклади застосування та розрахунку дисконтованої вартості
  • Дисконтування складних потоків лізингових платежів, реструктуризація. 
 1. Облік оренди згідно з IFRS 16.
  • Єдина модель обліку договорів оренди. Виключення із загальних вимог міжнародного стандарту IFRS 16. 
  • Аналіз договору оренди:
   • Визначення строку договору оренди
   • Оренда та «неорендні» компоненти договору
   • Змінні орендні платежі
   • Ліквідаційна вартість
  • Облік оренди у лізингоотримувача (орендаря):
   • Первісне визнання та оцінка оренди. «Новий» актив балансу – «право користування орендованим активом!»
   • Подальша оцінка та представлення в фінансовій звітності
   • Розкриття інформації про оренду лізингоотримувачем
  • Облік оренди в лізинговій компанії (орендодавця)
   • Визнання та оцінка фінансової оренди (валові та чисті інвестиції в оренду, негарантована ліквідаційна вартість, ставка оренди, фінансовий дохід)
   • Визнання та оцінка операційної оренди
   • Представлення оренди в фінансовій звітності
   • Розкриття інформації про оренду  лізингодавцем
  • Модифікація договорів операційної та фінансової оренди, реструктуризація лізингових платежів
  • Відображення в фінансовій звітності суборенди та інвестиційної нерухомості
 2. Оцінка та представлення фінансових інструментів, зокрема оцінка дебіторської заборгованості по лізингу на кредитні ризики, згідно міжнародного стандарту IFRS9
  • Основні види фінансових інструментів, що використовуються в лізинговій діяльності (боргові та дольові)
   • Класифікація фінансових активів та зобов’язань згідно МСФЗ
   • Тест на характеристики грошового потоку - SPPI тест
   • Тест на бізнес-модель, що використовується
  • Первісне визнання та оцінка фінансових активів та фінансових зобов’язань в залежності від класифікації та з урахуванням додаткових комісій, витрат на випуск (розрахунок премії/дисконту)
  • Подальша оцінка боргових фінансових активів за амортизованою або справедливою вартістю, оцінка та представлення кредитного ризику:
   • Розрахунок резервів під кредитні збитки за період 12 місяців
   • Розрахунок резервів під кредитні збитки при збільшені кредитних ризиків після первісного визнання інструменту
  • Дозволений спрощений підхід до оцінки знецінення дебіторської заборгованості від оренди, розрахунок резерву під кредитні ризики
  • Процентні доходи після визнання знецінення
 3. Запитання та відповіді.

Інструктор:

Сухенко Олена – ACCA ДипИФР, GARP (Міжнародна асоціація спеціалістів з управління ризиками), САР/СIPA (Європейська асоціація сертифікованих бухгалтерів), CLPP (Фонд сертифікованих спеціалістів лізингового бізнесу США), член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. 

Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом. 

Більше 15 років співпрацює з банками, лізинговими аудиторськими компаніями у сфері консалтингу та корпоративних тренінгів з питань кредитного аналізу, управління ризиками, управління грошовими потоками, діагностики фінансового стану, впровадження обліку згідно з МСФЗ та ін.


Тривалість онлайн-семінару: 10 - 11 березня, з 10:00 до 17:15.

Семінар проводиться на платформі Zoom (напередодні заходу буде проведено обов'язкове тестування під’єднання до платформи Zoom, а також аудіо і відео зв’язку)

Попередня реєстрація обов’язкова

Вартість участі одного учасника складає 6720, в т.ч. ПДВ 1120 грн.

Дізнавайтеся деталі та реєструйтесь за телефонами: (044) 501-79-18, (044) 253-07-02, (093) 256-16-05, (097) 411-64-40, (067) 235-09-23

e-mail:   center@nctbpu.org.ua