семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
семинары для банкиров, тренинги для банкиров, учеба для банкировo

фінансово-банківський сектор

Обучающие курсы и программы сертификации AICPA

расписание бесплатных тренингов и презентаций
Центр підписав угоду про співпрацю з Американським інститутом сертифікованих публічних бухгалтерів (American Institute of Certified Public Accountants, AICPA) в рамках Association of International Certified Professional Accountants (Асоціації Міжнародних Сертифікованих Професійних Бухгалтерів).
Головна мета угоди – сприяння професійному зростанню фахівців банківської системи України, розширення та поглиблення їх знань та впровадження кращих світових практик у щоденну роботу.
Угодою про співпрацю передбачено надання доступу клієнтам Центру до навчальних курсів та програм сертифікації AICPA у онлайн-режимі.
З питань реєстрації на курси AICPA звертайтеся за телефоном +38 (044) 285-37-31.c

Product Number: 156563      Code: AAUW

Щорічний семінар з бухгалтерського обліку та аудиту

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Чи є ваші навички бухгалтерського обліку та аудиту актуальними і чи вони відповідають стандартам галузі? Будьте повністю впевненими в них завдяки всеосяжному дводенному курсу, який оновить ваші знання щодо останніх стандартів у сфері обліку, аудиту, підготовки звітності та її аналізі. Цей курс охоплює важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть вам зрозуміти та застосувати ці стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів, які виступають від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team. При наявних темпах змін у теперішньому регуляторному середовищі важливо мати доступ до надійного джерела інформації, яке дасть вам нові відомості щодо ключових змін у галузі. Цей курс надає інформацію, необхідну для оновлення ваших знань та навичок у практичній діяльності.

Цілі навчання

 • Застосовуйте нещодавно видані рекомендації, стандарти та рішення FASB, PCAOB, ASB та ARSC.
 • Дізнайтеся про різноманітні оновлення проектів стандартів, підготовлених установами, які встановлюють стандарти.

Product Number: 159484      Code: ASE1

Основи персоналу аудиту  - Новий персонал: Основні поняття

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Призначений для супроводження нового персоналу: Маючи практичне застосування, цей навчальний план являє собою основу концептуальних знань, на якій будується майбутнє навчання. Курси в цьому навчальному плані забезпечують основу знань, що формують практику успішного аудитора та члена компанії

Цей навчальний план вводить поняття аудиту з точки зору компанії, охоплює основні концепції, які співробітники повинні розуміти на ранніх стадіях своєї кар\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'єри, включаючи динаміку відносин всередині компанії та відносин з клієнтами. Завдяки цим знанням та практичному навчанню, що надаються в курсі «Новому персоналі: Практичне застосування», аудиторський персонал, що працює перший рік, буде мати навички, необхідні їм для досягнення успіху.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся про мету аудиту
 • Дізнайтеся про етапи проведення аудиту та різні типи процедур, що виконуються на кожному етапі
 • Дізнайтеся про функції загальноприйнятих робочих документів, включаючи пробний баланс, провідні листи та фінансові звіти
 • Визначте ключові концепції та методи міжособистісного поводження та комунікації
 • Пригадайте основи моделі аудиторського ризику, включаючи твердження
 • Визначити мету та значення аудиторської документації, а також основні принципи та їхнє застосування

Product Number: 161080      Code: ASE2

Основи аудиторського персоналу - Новий персонал: практичне застосування

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Розроблений для супроводження курсу «Нового персоналу: Основні концепції», цей навчальний план зосереджується на навичках та знаннях, необхідних для виконання обов\\\\\\\\\\\\\\\'язків, які зазвичай доручають аудиторському персоналу, що працює свій перший рік. Поряд із розумінням, пов\\\\\\\\\\\\\\\'язаним із процесом аудиту, цей навчальний план надає практичне навчання щодо:

внутрішнього контролю

основних перевірок

статей фінансових звітів

розгляду шахрайських практик

аналітичних процедур та багато чого іншого.

Забезпечте собі чи вашому персоналу міцний концептуальний фундамент і практичні навички, що дозволять їм бути успішними, як протягом виконання перших кількох завдань, так і протягом всієї кар\\\\\\\\\\\\\\\'єри, завдяки цьому комплексному навчальному плану.

Цілі навчання

 • Пригадайте основи внутрішнього контролю, включаючи використання роботи інших працівників.
 • Визначте основні побоювання щодо визначення шахрайства в рамках аудиту GAAS.
 • Пригадайте мету та порядок, що стосуються аналітичних процедур та їхнього використання при проведенні аудиту.
 • Визначте аудиторські процедури, які зазвичай виконуються новими працівниками у наступних сферах, та узгодьте їх із зазначеними цілями аудиту та відповідними твердженнями:
 • Грошові кошти та їхні еквіваленти
 • Дебіторська заборгованість
 • Інвентаризація
 • Передоплата та інші короткострокові активи
 • Основні засоби
 • Кредиторська заборгованість
 • Заборгованість

Product Number: 161190      Code: ASE3

Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Нові відповідальні особи

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Рівень 3 цього навчального плану «Основи аудиторського персоналу», що складається з чотирьох частин, дозволяє розвинути нові навички у співробітників з 2—3-річним досвідом роботи. Цей навчальний план допоможе вашій компанії досягти успіху у сфері аудиту через стандартизування знань та процесів серед вашого персоналу та надання технічних навичок та концептуальних знань, що дозволить вашій аудиторській практиці відповідати найвищим стандартам якості аудиту.

Цей рівень забезпечує інформацію та опанування найкращими практиками, що зосереджуються на дедалі глибших питаннях аудиту. Від таких широких концепцій, як суттєвість та аудиторський ризик, через обговорення на основі додатків щодо таких тем, як умовні зобов\\\\\\\'язання, інвестиції, нематеріальні активи та гудвіл, до аналізу робочих документів та узагальнення аудиту, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення, необхідне для створення добре підготовленого аудиторського персоналу. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів контролю, що включають у себе докази, перевірки, дотримання термінів, виявлення прогалин, оцінку недоліків та основні процедури, зокрема, розробку, подальші дії та перевірку подробиць.

Цілі навчання

 • Визначте та виконуйте основні обов\\\\\\\'язки відповідального аудитора, зокрема, у тому, що стосується суттєвості, оцінки ризиків та стратегії аудиту.
 • Перевірте елементи контролю, зокрема збір доказів ефективності, оцінка недоліків та комунікація виявлених порушень.
 • Розробіть та виконайте основні процедури, включаючи суттєві аналітичні процедури та перевірки подробиць.

Product Number: 161320      Code: ASE4

Основи аудиторського персоналу - Досвідчений персонал / Старші відповідальні особи

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Розроблений спеціально для старших аудиторів, цей курс 4-го рівня надає інформацію та найкращі практики, що стосуються поглиблених тем аудиту. Охоплюючи такі широкі концепції, як оцінка ризиків, та обговорення питань, виходячи з додатків, зокрема й оцінку прибутку та оцінку справедливої ??вартості, цей навчальний план забезпечує всебічне охоплення тем, необхідних для професійного аудитора. Крім того, у цьому модулі розглядається багато аспектів внутрішнього контролю, а також інші складні теми, включаючи пенсії, капітал, податки на прибуток та оренду, а також використання сервісної організації.

Окрім того, цей курс дає рекомендації щодо завершення аудиту, включаючи остаточне оформлення аудиторської документації та звітності аудитора.

Цілі навчання

 • Застосовуйте ключові навички, пов\\\\\\\'язані з залученням та наглядом.
 • Застосовуйте процедури, необхідні для дедалі більш складної аудиторської та бухгалтерської сфери.
 • Визначайте методи аналізу належної фінансової звітності, включаючи підготовку фінансових звітів.
 • Визначайте компоненти звіту аудитора та обставини, за яких буде внесено зміни.

Product Number: 153678      Code: AUAA

Щорічне оновлення інформації для бухгалтерів та аудиторів

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Іти в ногу зі швидкими темпами змін у галузі бухгалтерського обліку та аудиту — це складно, але критично важливо. Цей комплексний курс CPE охоплює відповідні рішення, проекти стандартів та нещодавно випущені стандарти FASB, PCAOB та ASB, а також настанови, що впливають на сфери бухгалтерського обліку, аудиту та підготовку звітності.

Цей курс охоплює відомості про важливі зміни в галузі, такі як визнання доходу, оренду, фінансові інструменти та SAS № 21, та включає в себе практичні додатки для кожного, які допоможуть зрозуміти та застосувати стандарти у реальних життєвих ситуаціях. Курс також містить ексклюзивний відео-сегмент з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній, Deloitte & Touche та колективу з питань стандартів AICPA Audit & Attest Standards Team.

Цілі навчання

 • Зрозумійте останні стандарти та рекомендації FASB.
 • Оцініть вплив нещодавно опублікованих стандартів аудиту, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та оцінки.
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами у сфері бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу.

Product Number: 165800      Code: CL4AUIC

Внутрішній контроль: як він впливає на аудит?

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

Метою даного курсу CPE є допомога аудиторам у використанні підходу, що базується на оцінці ризику, а також оцінки методів контролю у межах їхніх зобов\\\'язань з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Загальні недоліки включають в себе надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки аудиторських ризиків, зокрема зв\\\'язок аудиторських ризиків із внутрішнім контролем над фінансовою звітністю. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, які стосуються зазначених питань.

Цілі навчання

 • Пригадайте ключові поняття у стандартах оцінки ризиків, включаючи різні вимоги щодо оцінки внутрішнього контролю.
 • Дізнайтеся про поширені проблеми у виконанні та їхнє розв\\\'язання

Product Number: 164780      Code: CL4RAAQ

Застосування стандартів оцінки ризиків для покращення якості аудиту

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Метою даного курсу CPE є навчання аудиторів щодо використання підходу, який ґрунтується на оцінці ризиків, у межах їхніх завдань, з метою покращення якості аудиту. Аудитори продовжують боротися за ефективне дотримання Стандартів оцінки ризиків. Поширені недоліки включають в себе надмірну залежність від контрольних списків та недостатню документацію щодо оцінки ризиків аудиту, включаючи зв\\\\\\\\\\\\\\\'язок процедур аудиту з ризиками, які вони повинні вирішувати. Група з рецензування AICPA досі спостерігає присутність в аудиті поширених недоліків, що стосуються оцінки ризику.

Цілі навчання

 • Пригадайте ключові поняття в стандартах оцінки ризиків, включаючи різні вимоги
 • Дізнайтеся, як впровадити стандарти на практиці

Product Number: 166130      Code: CL4CSAE

Оцінка готовності до кібербезпеки

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які слід включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Як тільки ??в курсі Основи програми управління ризиками кібербезпеки будуть визначені вихідні дані, компанії зможуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Ризики кібербезпеки для підприємств та компаній
 • Різні системи контролю кібербезпеки (наприклад, NIST, ISO, TSC та ін.)
 • Елементи управління ризиком кібербезпеки Засоби внутрішнього контролю та інші заходи з управління ризиками

Product Number: 165980      Code: CSAE

Консультаційні послуги з кібербезпеки: Поглиблена оцінка готовності

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Кібербезпека дає компанії потенційні можливості краще обслуговувати своїх клієнтів. Кібер-загрози мають різні форми, масштаби, складність, і вони постійно еволюціонують. Кібер-атаки завдають компаніям великих фінансових втрат і серйозної шкоди. Таким чином, організаціям важливо визначити вихідні дані для виявлення важливих компонентів, які можна включити у будь-який метод управління ризиком кібербезпеки.

У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся, як бути в курсі останніх тенденцій у сфері кібербезпеки, керувати ризиками та забезпечувати вашим клієнтам надійну програму управління ризиками для захисту їхньої організації. Як тільки ??будуть визначені вихідні дані, компанії можуть застосувати ці навички в себе та проводити оцінку готовності для своїх клієнтів, надаючи консалтингові послуги або консультації.

Цілі навчання

 • Застосовуйте знання ефективної програми управління ризиком кібербезпеки для аналізу програми клієнта та проведення оцінки готовності.
 • Розрізняйте різні схеми (наприклад, NIST, ISO, TSC та/або комбіновані) і застосовуйте те, що найбільш підходить, а також дізнайтеся, коли/як його використовувати.
 • Застосовуйте тести для засобів контролю кібербезпеки, наявних у клієнтів, та інших заходів з управління ризиками на основі встановлених схем.
 • Готуйте рекомендації для клієнта щодо вдосконалень на основі процедур підготовки/оцінки.
 • Зрозумійте можливості та ризики в обслуговуванні клієнтів при наданні консультаційних послуг у сфері кібербезпеки.

Product Number: 163973      Code: FASBI

US GAAP: Огляд для бізнесу та промисловості

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Необхідний для CPA у бізнесі та промисловості, а також для всіх інших, хто бажає отримати розуміння останніх настанов FASB, цей курс CPE включає в себе теми фінансової звітності та звітності GAAP, а також огляд нещодавно опублікованих та нещодавно виданих рішень FASB. Цей курс, що застосовується до широкого кола CPA, містить також детальне обговорення вибраних тем FASB ASC, які нещодавно були змінені чи вважаються найбільш релевантними для осіб, зайнятих у ??бізнесі та промисловості.

Цілі навчання

 • Визначте останні остаточні настанови FASB.
 • Застосовуйте обрані форми звітності та обліку FASB.
 • Визначте поточні проекти FASB.

Product Number: 164222      Code: ICRA

Внутрішній контроль та оцінка ризиків: Основні чинники успішного аудиту

Подробнее...>>>

Маркетинговий опис

За загальноприйнятими стандартами аудиту (GAAS) всі аудитори зобов\\\'язані в ході аудиту дотримуватися підходу, що базується на оцінці ризику. Розгляд внутрішнього контролю є ключовим фактором оцінки ризиків та визначення загального підходу до аудиту. У цьому курсі CPE дізнайтеся про вимоги до аудиту фінансової звітності для розуміння внутрішнього контролю, оцінки їхньої структури та впровадження, а також проведення оцінки недоліків внутрішнього контролю та повідомлення про них.

Цілі навчання

 • Пригадайте професійні вимоги, що стосуються міркувань щодо внутрішнього контролю в аудиті фінансової звітності, зокрема їхній зв\\\'язок з оцінкою ризиків
 • Дізнайтеся, як дотримуватися вимог на практиці

Product Number: 164053      Code: SMBZ

Нова інформація щодо бухгалтерського обліку та аудиту для малих підприємств

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Цей курс CPE, орієнтований на практиків, які надають послуги з бухгалтерського обліку та аудиту для малого бізнесу, дасть вам нову інформацію щодо обліку, аудиту, підготовки звітності та оновлених стандартів та інших професійних настанов, що впливають на малі підприємства та на аудиторів, які ними займаються. Матеріали містять практичне застосування тем, які допоможуть вам зрозуміти стандарти та застосувати їх до реальних життєвих ситуацій. Враховуючи швидкість змін у сьогоднішньому регуляторному середовищі, ви повинні мати останню інформацію по темах, що впливають на професію. Ваші клієнти розраховують на вас!

Цілі навчання

 • Зрозумійте та застосовуйте нещодавно випущені стандарти та рекомендації FASB
 • Оцініть вплив нещодавно випущених аудиторських стандартів, стандартів атестації та стандартів на послуги з бухгалтерського обліку та перевірок на малий бізнес
 • Ознайомтеся з проектами стандартів та іншими проектами в галузі бухгалтерського обліку, аудиту, підготовки звітності, а також аналізу

Product Number: 165880      Code: NFPF

Фінансова звітність неприбуткових організацій: Опанування унікальних вимог

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Чи знаєте ви, як зміниться фінансова звітність неприбуткових організацій внаслідок проекту фінансової звітності FASB? Чи знаєте ви, чим вирізняються бухгалтерський облік та фінансова звітність неприбуткових організацій? Уникайте плутанини та забезпечуйте фінансовий аналіз, який буде зрозумілий для ваших кінцевих користувачів. Завдяки поєднанню практичних настанов та тематичних досліджень, цей курс дає уявлення про те, чим вирізняються неприбуткові організації. Також ви отримаєте рекомендації щодо ASU 2016-14, який матиме серйозний вплив на фінансову звітність неприбуткових організацій, і це дозволить вам ефективно та дієво долати перешкоди.

Цілі навчання

 • Визначте вплив проекту FASB з фінансової звітності неприбуткових організацій.
 • Визначте унікальні аспекти середовища неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте унікальні вимоги щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.
 • Пригадайте способи здійснення більш ефективного аудиту неприбуткових організацій завдяки вашим покращеним знанням вимог щодо обліку та звітності неприбуткових організацій.

Product Number: 151944      Code: GNAU

Річне оновлення інформації щодо державних та неприбуткових організацій

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Виконайте вимоги до CPE та Yellow Book, оновлюючи ваші знання щодо обліку та аудиту державних та неприбуткових організацій. Цей всеосяжний інтерактивний курс покращить ваші навички до рівня стандартів галузі у стосунку до останніх оновлень у GASB, OMB, AICPA та Yellow Book.

У цей курс включено останні випуски стандартів GASB щодо пенсій та OPEB, інтерактивні тематичні дослідження, які допоможуть вам зрозуміти проекти стандартів FASB та розрахунки пенсійних витрат, а також ексклюзивний відеоролик з промовами експертів-доповідачів від Ради приватних компаній (Private Company Council), Deloitte & Touche, і групи AICPA зі стандартів аудиту.

Цілі навчання

 • Впроваджуйте найновіші вимоги GASB та FASB для державних та неприбуткових організацій.
 • Застосовуйте останні розробки у вимогах OMB та Yellow Book.
 • Стежте за останніми подіями в AICPA

Product Number: 163512      Code: ACCS

Досвідчений контролер та навички фінансового директора

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

У цьому курсі CPE розглядаються найкращі практики провідних контролерів та фінансових директорів. Продемонструйте свої вдосконалені навички, які додають цінності та сприяють успіху організації. Ви дізнаєтеся 10 специфічних навичок, які необхідні кожному фінансовому директору або контролеру для того, щоб бути успішним, і ви раптом осягнете, що маєте більше сили та впливу, ніж ви могли собі уявити. Продемонструйте керівництву компанії, що ви є важливою ланкою в рентабельності їхньої компанії.

Цілі навчання

 • Визначте 10 критично важливих навичок, які додадуть вартості вашій компанії та підштовхнуть вашу кар\\\'єру вгору.
 • Підлаштуйте свої особисті цілі під місію організації та покращуйте свої навички у п\\\'яти ключових сферах, необхідних для успіху.
 • Дійзнайтеся, як стати потужним фактором для позитивних змін, а також захисником та інструктором для вашого колективу.
 • Станьте таким лідером, яким вас хоче бачити компанія

Product Number: 164871      Code: CL4GSCA

Налаштувати організацію на досягнення успіху: Стратегії сьогоднішнього конкурентного середовища

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

У сьогоднішньому економічному та конкурентному середовищі ви повинні відігравати активну роль, щоб налаштувати вашу організацію на досягнення успіху. Поміркуйте про ці та інші подібні питання. Як пережила ваша організація останню рецесію? Чи ви та ваш фінансовий відділ досі виконує завдання так само, як це було кілька років тому? Чи знаєте ви про новітні тенденції у злитті та поглинанні?

Створений автором-експертом, цей курс CPE підготує вас, як фінансового фахівця, до того, щоб ви добре орієнтувалися у своїх основних технічних навичках, а також у нестандартних навичках, і це дозволить вам зробити наступне:

 • Швидко перетворювати дані в корисну інформацію.
 • Прискорити процес прийняття рішень.
 • Застосувати ефективні гарантії.
 • Забезпечити потік кваліфікованих фахівців.
 • Максимізувати фінансові прибутки та багато іншого.

Крім того, цей курс пропонує практичні настанови щодо створення та підтримки інноваційного середовища, найму та утримання потрібних фахівців та тенденції у злиттях та поглинаннях.

Цілі навчання

 • Визначте важливі бізнес-тренди та способи додавання вартості вашій організації
 • Визначте, як організувати фінансову функцію таким чином, щоб відповідати поточним та майбутнім обов\\\'язкам
 • Визначте способи покращення вашої здатності наймати, керувати та утримувати кваліфікованих фахівців
 • Аналізуйте поточне економічне та конкурентне середовище
 • Застосовуйте результати аналізу у покращення процесу прийняття рішень в організації

Product Number: 163882      Code: CL4PYPL

Аналіз витрат, продуктивності та ефективності: три способи підвищити підсумковий результат

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Станьте фахівцем, який може миттєво додати вартості до підсумкових результатів організації. Цей практичний курс CPE надає вам перевірені методи, щоб закрити ті прогалини в отриманні прибутку, про які найчастіше забувають. Дізнайтеся про конкретні стратегії зниження витрат, підвищення продуктивності, встановлення прозорості та більш ефективної організації. Дізнайтеся про різні методи і про те, як легко їх можна застосувати.

Цілі навчання

 • Використовуйте спеціальні інструменти, які визначають прогалини у прибутках, запобігають їхньому виникненню та усувають їх
 • Визначте стратегію організації та її спосіб керування витратами, а також характеристики успішної програми профілактики прогалин у прибутках
 • Дізнайтеся, як культурні норми організації дозволяють приховати або виявити прогалини у прибутках
 • Обчисліть витрати на оборотність працівників
 • Застосовуйте отримані коментарі для покращення якості рішень та виправлення розривів у мозаїці культури організації

Product Number: 164911      Code: CL4SKSB

Оновлення інформації для контролера: найостанніші тенденції

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі ви будете обговорювати передові теми в управлінському обліку та фінансах протягом занять, які містять чимало корисних порад та практичних настанов, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте економічні показники, які можуть допомогти у плануванні курсу розвитку вашої організації
 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Розрізняйте основні тенденції у бухгалтерському обліку, корпоративних фінансах, людських ресурсах, управлінні коштами та бізнес-системах
 • Визначте зв\\\'язок між масивами даних «big data» та інтелектуальною аналітикою
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, складання бюджету та звітування
 • Дізнайтеся про основні проблеми, що стоять перед керівниками компаній

Product Number: 164212      Code: DAAN

Аналітика та масиви даних "big data" для бухгалтерів

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Аналітика — це нова сила, що просуває бізнес уперед. Було створено інструменти для вимірювання впливу програм та рентабельності інвестицій, візуалізації даних та бізнес-процесів, для розкриття зв\\\'язку між ключовими показниками ефективності; у багатьох з них використовується безпрецедентний обсяг даних, що зараз надходить до організацій. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі аналітики та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Дізнайтеся основні тенденції прогнозної аналітики, оптимізації, співвідношення показників та масивів даних «big data».
 • Інтерпретуйте та керуйте новими тенденціями в методах аналітики, що впливають на вашу організацію.
 • Використовуйте нові інструменти для аналізу даних.
 • Критично оцінюйте аналітичні звіти та надавайте консультації особам, які приймають рішення.

Product Number: 163623      Code: SKSB

Щорічне оновлення інформації для контролерів

Подробнее...>>>

 Маркетинговий опис

Посилити свої здібності в якості контролера і допомогти вашому керівництву зрозуміти поточні економічні проблеми через останні тенденції в галузі бухгалтерського обліку, фінансів, людських ресурсів, управління коштами та бізнес-систем. У цьому курсі CPE ви дізнаєтеся про передові теми в галузі управлінського обліку та фінансів, а також отримаєте корисні поради та практичні настанови, які можна застосувати негайно.

Цілі навчання

 • Визначте поточні проблеми, що впливають на фінансову стабільність вашої організації
 • Визначте основні тенденції бухгалтерського обліку, корпоративних фінансів, управління коштами та бізнес-систем
 • Пригадайте ключові аспекти правила 80/20 та зрозумійте, як його застосовувати
 • Визначте найкращі практики управління оборотним капіталом
 • Використовуйте нові інструменти для бізнес-планування, прогнозування, планування бюджету та звітуванняВсе материалы, размещённые на этом сайте, не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, кроме как с письменного разрешения НЦПБРУ


семинары для банкиров
семинары для банкиров, тренинги для банкиров, учеба для банкиров