семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Про нас. Наші викладачі

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Алексєєва Ольга Вікторівна
 • Україна
 • Начальник управління фінансового моніторингу Universal Bank

  • Актуальні питання, які виникають при проведенні перевірок банків, відокремлених підрозділів банків з питань дотримання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

Александров Олексій Васильович
 • Україна
 • Заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

  • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами

Бабич Анатолій Федорович

 • Україна
 • Начальник відділу організації перевезення цінностей та інкасації Департаменту готівко-грошового обігу НБУ

  • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації

Бакуменко Дмитро Юрійович

 • Україна
 • Заступник начальника управління комплаєнс Першого українського міжнародного банку
  • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
Баранова Тетяна Iванiвна
 • Україна
 • Приватний нотаріус Державного нотаріального округу.

  • Вексель - правовi аспекти, економiчний ефект
  • Змiни в практицi застосування векселiв, оподаткування операцiй з векселями
  • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави
  • Нотаріус як державний реєстратор (спеціальний суб’єкт) під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, обєктом незавершеного будівництва

 Барська Ірина Яківна

 • Україна
 • Директор Департаменту планування, ризик-менеджменту та комплаєнсу банк “Преміум”, стаж роботи у сфері бюджетування, управлінського обліку та фінансового аналізу більше 13 років .

  • Практичні аспекти аналізу та оцінки ефективності діяльності підрозділів регіональної мережі комерційного банку

 Баталова Тетяна

 • Україна
 • Керівник підрозділу формування резервів відповідно до МСФЗ ПАТ Укрсоцбанк. Має 13-річний досвід роботи у банківській діяльності з питань аналізу кредитної діяльності Банку, форм і видів кредитних операцій, галузей, зміни якості кредитного портфеля, підготовки бізнес-вимог і технічних завдань (специфікацій) на розробку та тестування відповідного програмного забезпечення .
  • Практичні аспекти формування резерву по МСФЗ (IAS 39)

 Бережна Світлана Олександрівна

 • Україна
 • Дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів; Міжнародна кваліфікація CAP за програмою CIPA; начальник відділу Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду НБУ

  • Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
  • Кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
  • Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
  • Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України

 Береза Ігор Володимирович

 • Україна
 • Директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

  • Місце та функції служби комплаєнсу в банку. FATCA як нова функція служби комплаєнсу

Болдирев Антон Володимирович

 • Україна
 • Директор Департаменту ринків капіталу CREDIT AGRICOLE (UKRAINE)

  • Деривативи. Використання деривативів в управлінні ринковими ризиками

Брухаль Христина Ігорівна

 • Україна
 • Директор Департаменту комплаєнс ПАТ «КРЕДО БАНК»

  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України

Бузало Михайло Вікторович

 • Україна
 • Начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР 
  • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
  • Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання"

Буковинський Сергій Володимирович

 • Україна
 • Ризик-менеджер комерційного банку. Має 11-річний досвід роботи в банківській системі. Зокрема у сфері побудови систем моделювання адекватності капіталу (ICAAP) та стрес-тестування кредитного портфелю, оцінки кредитних ризиків та резервування. Активний учасник робочої групи «кредити та ризики» в НАБУ. Автор провадження окремих змін до 351 ПП НБУ.

  • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
  • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портферльний підхід
  • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
  • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
  • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику

 Бундз Тарас Стефанович

 • Україна
 • Консультант з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. Має більше ніж 10-річний досвід роботи у відомих банках з іноземним капіталом та аудиторських компаніях, таких як ПАТ «БАНК ФОРУМ», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», «Ернст енд Янг», «Делойт»

  • Управління операційним ризиком в банку
  • ПрактичнІ аспекти побудови внутрішнього бухгалтерького контролю в банку. Технічні та орагнізаційні заходи.

 Буратчук Наталія

 • Україна
 • Експерт у сфері міжнародних стандартів фінансової звітності банків. Аудитор (advanced staff) крупної аудиторської компанії (представник великої четвірки)

  • Оцінка кредитних ризиків позичальників – юридичних осіб відповідно до вимог, викладених в постанові НБУ від 25.01.2012р. №23
  • Практикум із застосування методу ефективної ставки відсотка для оцінки фінансових інструментів. Відображення в обліку та оцінка фінансових інструментів

 Бутковська Тетяна Пилипівна

 • Україна
 • Начальник управління контролю за ефективністю фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу НБУ

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Буц Ірина

 • Україна
 • Начальник управління по роботі із заставного майном (ризики) MRICS ПАТ «Перший український міжнародний банк»
  • Антикризове управління заставним портфелем. Експрес оцінка
Вавдійчик Олександр Андрійович
 • Україна
 • Заступник начальника управління, начальник відділу правового забезпечення банківського регулювання і нагляду Юридичного департаменту НБУ

  • Залучення великих корпоративних клієнтів, організація їх якісного обслуговування і утримання. Правові особливості
  • Правові особливості співпраці банків з корпоративними клієнтами
  • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
  • Теоретичні засади та практичні аспекти застосування норм кримінального процесуального кодексу України з урахуванням специфіки банківської діяльності
  • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
  • Особливості кримінального провадження за кримінально -  процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  • Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку"

 Васюніна Інна Геннадіївна

 • Україна
 • директор департаменту супроводження банківських операцій АБ «Експрес-Банк»

  • Обліково-операційні процедури у сфері діяльності банку на ринку платіжних карток
  • Кваліфікаційний курс 'Організація діяльності банку у сфері карткового бізнесу'

 Вінокурова Валерія

 • Україна
 • Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованості АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’

  • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля

 Волков Валерій Ігорович

 • Україна
 • Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

  • Внутрішній аудит депозитних опреацій
  • Внутрішній аудит валютних операцій
  • Внутрішній аудит кредитних операцій
  • Внутрішній аудит банківських ризиків
  • Аудит фінансового моніторингу

 Волошин Ігор Владиславович

 • Україна
 • Провідний фахівець Департаменту банківського нагляду Національного банку України, к.т.н, має 22-річний стаж роботи в банківській системі України, член Українського товариства фінансових аналітиків. Працював в банках АКБ «Мрія», АБ «Укргазпромбанк» і ПАТ «Кредитпромбанк».

  • Кваліфікаційний курс "Система управління ризиками в комерційному банку
  • Комплексне управління ризиками комерційного банку
  • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних ризиками

 Гагауз Віталій Миколайович

 • Україна
 • к.е.н., Начальник управління експертної оцінки та аналізу ліквідності застав АБ «Південний», Член ради Одеського відділення Українського товариства оцінників, директор консалтингової компанії

  • Круглий стіл «Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації»
  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
  • Менеджмент ризику забезпечення

 Галяпа Лариса Володимирівна

 • Україна
 • Заступник директора Державної скарбниці України

  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

 Ганах Вадим В'ячеславович

 • Україна
 • Заступник Голови Правління, начальник управління ринків капіталу ПАТ «Креді Агріколь Банк»

  • Казначейство та казначейські операції

 Гафуров Роман

 • Україна
 • Управління моніторингу клієнтських операцій департаменту процесинговий центр «Укрсоцбанк»

  • Карткова безпека в комерційному банку

 

Гніденко Ольга Леонідівна

 • Україна
 • Заступник начальника управління - начальник відділу методології та організації розрахунків юридичних осіб в іноземній валюті Департаменту платіжних систем НБУ

  • Порядок та дії банку при зупиненні операцій клієнта, накладанні арешту та безспірному списанні коштів
  • Кваліфікаційна програма підготовки фахівців з валютного контролю за експортно-імпортними операціями
  • Кореспондентські відносини банку та міжнародні розрахунки

 Гончарова Крістіна Георгіївна

 • Україна
 • Провідний фахівець з питань комплаєнсу, операційних ризиків, комплаєнс ризиків, фінансового моніторингу. Має міжнародний досвід наукової та практичної діяльності в банківському секторі більше ніж 8 років. Працювала у ПАТ КБ «ГЛОБУС» ПАТ КБ «Стандарт», ВАТ ПУАТ ФІДОБАНК, НфСК «Добробут», АТ «Ощадбанк», АТ «Родовід Банк», «Ерсте Банк» Україна Erste Group Holding. Крім цього являється лектором у Державній Службі Фінансового Моніторингу України.

  • Аудит достатності капіталу(ДипІФР)
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
  • Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  • Стрес – тестування операційних ризиків
  • Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком

 Горінов Олександр Сергійович

 • Україна
 • директор Департаменту безпеки ПАТ «Кредобанк». Має більше 20 років досвіду роботи в банківській системі України.

  • Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
  • Захист банківської таємниці в банківські установі
  • Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  • Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  • Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
  • Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів

Городницький Богдан Богданович

 • Україна
 • Представник MIDOT в Росії та Україні, підполковник органів держбезпеки у відставці, член ACFE (міжнародна асоціація експертів по боротьбі з шахрайством в компаніях)

  • Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу

 Гороховських Роман Юрійович

 • Україна
 • Віце-президент ОАО "Deutsche Bank DBU"

  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. перевірки документів по документарним акредитивам

 Гришко Наталія Петрівна

 • Україна
 • Начальник відділу залучення корпоративних клієнтів ПАТ "Мегабанк" (м.Харків)

  • Ефективні продажі банківських продуктів

 

Гумен Ігор Миколайович

 • Україна
 • к.е.н., заступник директора фінансового департаменту АТ «ТАСКОМБАНК»

  • Казначейство та казначейські операції
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Технологія планування та бюджетування в банку

 Гусак Микола Борисович

 • Україна
 • Суддя судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України

  • Новини законодавства, що стосуються діяльності банків та спорів за участю банків. Останні актуальні для банків судові прецеденти та роз’яснення судів. Висновки та рекомендації

Данiльченко Олеся

 • Україна
 • Керівник Форуму безпеки розрахунків та операцій з платіжними інструментами, Асоціація "ЕМА"

  • Карткова безпека в комерційному банку

 Дегтярьова Наталія Михайлівна

 • Україна
 • Директор Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту та їх практичне застосування. Кодекс етики
  • Аудит ефективності внутрішнього контролю

 Деніс Анатолій Петрович

 • Україна
 • Начальник відділ моніторингу ризиків платіжних карт «Укрексімбанк»

  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу

 Денисов Віталій Володимирович

 • Україна
 • Начальник відділу аудиту ІТ та розвитку Служби Внутрішнього Аудиту ПАТ «Укрсоцбанк» (TM UniCredit Group). Має більше 8 років досвіду роботи в сфері інформаційних технологій, інформаційної безпеки, аудиту ІТ / ІБ

  • Проведення аудиту процесів ІТ і ІТ безпеки у банківській сфері

 Дмитров Сергій Олегович

 • Україна
 • Начальник управління фінансового  моніторингу АТ "СБЕРБАНК" , д.т.н.

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Дмитрова Ольга Сергіївна

 • Україна
 • Радник з питань фінансового моніторингу УДППЗ «Укрпошта», експерт з питань державної безпеки

  • Впровадження вимог FATCA в банках
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
  • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
  • Послідовоності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами

 Дмитренко Тетяна Леонідівна

 • Україна
 • Заступник директора навчально-методологічного центру Державної служби фінансового моніторингу України

  • Актуальні проблеми вексельного обігу. Фінансові ризики та шляхи їх зниження

 Добреля Ірина Валентинівна

 • Україна
 • Консультант Національного центру підготовки банківських працівників України з питань організації діловодного процесу в банках. Протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу діловодства Головного Управління НБУ по Києву та Київській області

  • Організація діловодного процесу в банках. Технологія роботи з вхідними, вихідними та внутрішніми документами, порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію. Забезпечення збереженості документів банку. Робота архівного підрозділу. Особливості роботи з службовими електронними документами

 Долголенко Валерій Юрійович

 • Україна
 • Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження департаменту корпоративних ризиків в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
  • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками

 Доленко Микола

 • Україна
 • Партнер юридичної компанії «KPD Consulting», керівник банківсько-фінансового департаменту

  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю

 Дунська Алла Яківна

 • Україна
 • Начальник відділу збору та аналізу звітності комерційних банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
  • Особливості складання бухгалтерської звітності банківськими закладами

 Дячук Тетяна

 • Україна
 • Начальник відділу банківської методології та процесного менеджменту Управління стратегічного менеджменту АТ "СБЕРБАНК РОССИИ".

  • Управління бізнес-процесами банку

 Євтушенко Людмила Iванiвна (фото)

 • Україна
 • к.філ.н., доцент. Досвідчений перекладач. Автор кiлькох пiдручникiв та публiкацiй з питань письмового та усного перекладiв. Автор ексклюзивного курсу "Англомовна банкiвська термiнологiя"

Єжов Анатолій Володимирович
 • Україна
 • Начальник управління методології фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу НБУ

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 

Жук Максим
 • Україна
 • Начальник управління менеджмент-контролю (управління ефективністю) Департаменту Фінансів УкрСиббанк, BNP Paribas Group, ACCA DipIFR, CFA Institute charterholder
  • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку

Жуков Анатолiй Миколайович

 • Україна
 • Голова третейського суду, заступник голови третейської палати України
  • Кваліфікаційний курс "Застосування нового законодавства в банківській практиці"
  • Кваліфікаційний курс "Банківське право"
  • Застава як засiб забезпечення виконання зобов'язань 
  • Застосування банкiвського законодавства про кредитування та практика розгляду спорiв
  • Примусове стягнення заборгованостi пiдприємств-кредитопозичальникiв
  • Практика розгляду спорiв по кредитним та розрахунковим операцiям
Завадецький Олександр Олександрович
 • Україна
 • Директор Департаменту реєстраційних питань та ліцензування Національного банку України
  • Обговорення актуальних питань практичного застосування положень Постанов Правління НБУ №314 від 12.05.2015р. «Про заходи щодо приведення банками обсягів активних операцій з пов‘язаними особами у відповідність до нормативних вимог» та №315 від 12.05.2015р. «Про затвердження положення про визначення пов‘язаних із банком осіб»
Заднепровська (Поліщук) Світлана Петрівна
 • Україна
 • К.е.н., фахівець у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, валютного законодавства, бізнесу платіжних карток. 25 річний досвід банківської діяльності, автор наукових статей та підручників, експерт з питань банківських операцій, міжнародних розрахунків, бухгалтерського обліку, аудиту, операційного ризику, консультант міжнародних та вітчизняних проектів. Протягом останніх 8 років обіймала посаду начальника управління платіжних карток Ощадного банку України. Автор багатьох законодавчих ініціатив з питань здійснення операцій з платіжними картками, управління ризиками та організації системи внутрішнього контролю
  • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
  • Квалiфiкацiйний курс "Внутрiшній аудит в банку"
  • Кваліфікаційний курс "Розрахунки з використанням платіжних карток"
  • Платіжні картки у банківській діяльності.Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках" 
Задорожний Олексій Миколайович
 • Україна
 • Начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Державної фіскальної служби України
  • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р
Зарецька Лариса Михайлівна
 • Україна
 • Психолог-консультант Печерського центру соціальних служб. Має великий досвід в галузі психологічного консультування та застосування психокорекційних методів в індивідуальній та груповій роботі
  • Кваліфікаційний курс "Органiзацiя роботи в комерцiйному банку з перевезення цiнностей та iнкасацiї"
Зіборова Наталія Володимирівна
 • Україна
 • Заступник начальника Управління розрахункових операцій ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Покупка та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославівна
 • Україна
 • Заступник головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк», к.е.н., DIPiFR (ACCA), аудиторський сертифікат категорії  А.
  • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банку"
  • Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
  • Бухгалтерський облік кредитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ
  • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
  • Податковий облік - старт
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Золотухін Дмитро
 • Україна
 • незалежний експерт з питань економічної безпеки, конкурентної розвідки та управління репутації онлайн. Член Товариства практиків конкурентної розвідки (СПКР)

 

  • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
  • Ефективний пошук в Інтернет
Iщенко Алла Сергiївна
 • Україна
 • Експерт ринку дорогоцінних металів; протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку. Має 9-річний досвід роботи на міжнародному монетному ринку. Крім того, є офіційним представником в Україні Королівських монетних дворів Великобританії та Іспанії, Монетного двору Польщі та Фінляндії, а також ряду інших іноземних виробників і постачальників монет з дорогоцінних металів.

  • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»

 Казак Кирило

 • Україна
 • адвокат, партнер юридичної компанії 'КПД консалтинг'

  • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства

 Калініна Наталія Василівна

 • Україна
 • Професор менеджменту Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ), сертифікований викладач курсів CIMA "Управління людським капіталом" та "Управління відносинами в компанії" (Великобританія), кандидат філологічних наук, бізнес-тренер міжнародної категорії, автор навчальних семінарів та публікацій

  • Система оцінки персоналу як інструмент мотивації
  • Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку

 Калінчук Людмила Анатоліївна

 • Україна
 • Керівник проектів та програм Департаменту інспектування банків Національного банку України

  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку

 Каменецький Станіслав Володимирович

 • Україна
 • Бізнес-тренер, практичний психолог, сертифікований спеціаліст по НЛП та еріксонівському гіпнозу

  • Кваліфікаційний курс ‘З організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
  • Тренінг "Методи хард-колекшн в роботі з боржниками"
  • Тренінг "Ефективний продаж та спілкування з клієнтами"
  • Тренінг "Психологія та технологія роботи з боржниками"
  • Тренінг "Техніка ведення ділових переговорів"
  • Тренінг "Жорсткі переговори: переможець отримує все"
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
  • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу

 Кармазин Роман Васильович

 • Україна
 • Начальник відділу ринку банківських послуг управління правового забезпечення ринку банківських послуг та законодавчої ініціативи Юридичного департаменту НБУ

  • Законодавче забезпечення відкриття та обслуговування рахунків, включаючи рахунки із використанням спеціальних платіжних засобів: методологічні, юридичні та бухгалтерські аспекти у зв’язку із прийняттям НБУ Постанов 123, 389 (зміни до 492), 223

 Карпов Леонід Миколайович

 • Україна
 • Заступник головного редактора журналу "Бухгалтер", кандидат економічних наук, автор понад 500 статей з питань оподаткування

  • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку. Операції з торгівлі цінними паперами та особливості справляння акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів

 Кейлін Тимофій Михайлович

 • Україна
 • Начальник управління оцінки та моніторингу застав ПАТ 'ВТБ БАНК'.

  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)

 Кисіль Владислав Євгенович

 • Україна
 • Адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting». Владислав є автором більш ніж 50 професійних публікацій в медіа на тему нерухомості та забезпеченого кредитування, входить до складу організаційного комітету Ukrainian Real Estate Club (Українського клубу нерухомості) та є головою Комітету з питань права Ukrainian Real Estate Club, крім того він є інструктором Національного Центру Підготовки Банківських Працівників України з 2006 року (питання нерухомості та засобів забезпечення зобов’язань). Владислав Кисіль, керівник практики нерухомості був рекомендований як «визнаний експерт у теоретичних та практичних питаннях нерухомості»

  • Практичнi питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
  • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень

 Кiндрацька Любомира Максимiвна

 • Україна
 • док.ек.н., проф. Кафедри "Облiк та аудит в банках" КНЕУ

  • Трансформацiя фiнансової звiтностi українських пiдприємств на МСБО
  • Облiк та оподаткування операцiй банкiв з основними фондами та нематерiальними активами
  • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"

 Кiщенко Ганна Василівна

 • Україна
 • Начальник управління ефективності мережі продажів АБ «Укргазбанк», к.е.н.

  • Ефективність мережі продажів
  • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
  • Оцінка та контроль продуктивності праці співробітників мережі продажів
  • Ефективність та супроводження мережі продажів
  • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
  • Управління мережею банку в рамках оптимізації та  централізації
  • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
  • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
  • Система управління ефективністю мережі продажів

 Клюшке Станіслав Миколайович

 • Україна
 • Заступник Директора Департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів

  • Особливості застосування в діяльності комерційних банків Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом"

 Коваленко Олег Станіславович

 • Україна
 • Керівник Департаменту документарних та вексельних операцій КБ «Приватбанк»

  • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
  • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам

 Ковтанюк Юрій Славович

 • Україна
 • Заступник директора центрального електронного державного архіву України;

  • Організація роботи архівного підрозділу банк

 Кожурова Антоніна Володимирівна

 • Україна
 • Незалежний консультант з питанб внутрышнього аудиту НЦПБПУ

  • Внутрішній аудит валютних операцій в банках

 Колеснікова Ольга Григорівна

 • Україна
 • начальник служби фінансового моніторингу ПАТ «МАРФІНБАНК»

  • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
  • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
  • Кваліфікаційний курс Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Коломієць Наталія Олександрівна

 • Україна
 • Начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України 

  • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
  • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України

 Кондратенко Володимир Сергійович

 • Україна
 • провідний аудитор. Має понад 18 років досвіду роботи у сфері внутрішнього аудиту

  • Внутрішній аудит ризику ліквідності

 Конопльова Анастасія

 • Україна
 • CISA, директор з ІТ аудиту Київського відділення ISACA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу 10 років: аудит інформаційних систем, консультаційні проекти з електронного документообігу та архівації, впровадження систем управління операційними ризиками, аудит фінансової звітності, капіталу, кредитних ризиків, фінансового моніторингу, впровадження та контроль систем управління інформаційною безпекою, планів безперервної діяльності

  • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
  • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
  • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT

 Корнєв Дмитро Володимирович

 • Україна
 • Відомий тренер та консультант НЦПБПУ з питань Міжнародних стандартів фінансової звітності. Член АССА з 2002р. Викладає предмети: ДипИФР (Рос), СИМА Р1 (Рос), АССА F2, F3, F5, F7, F8, P3 та P5. Має більше ніж 10-річний досвід роботи у відділі аудиту в компанії 'ПрайсвотерхаусКуперс'.

  • Консолідована звітність згідно МСФЗ

 Коробкін В'ячеслав Петрович

 • Україна
 • Керівник проектів роздрібного Блоку Альфа-Банку (Україна), методолог, спеціаліст з процесного менеджменту. Попереднє місце роботи - начальник відділу оптимізації процесів УкрСиббанку

  • Інтеграція системи CRM у повсякденну діяльність Банку для обслуговування клієнтів - фізичних осіб

 Корольов Максим Володимирович

 • Україна
 • Начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»

  • Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  • Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  • Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент

 Костюк Ніна Григорівна

 • Україна
 • Заступник начальника управління – начальник відділу систематизації звітності Управління інформаційних активів Департаменту статистики та звітності Національного банку України

  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ

 Кравчук Дмитро
 • Україна
 • Начальник відділу моніторингу карткових операцій АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", має більше 6 років роботи в банківській сфері

  • Безпека еквайрингової мережі

 Крук Олександр Васильович

 • Україна
 • Заступник директора представництва Інвесткредит Банк АГ (Австрія, група Фольксбанк) в Україні, керівник напрямку фінансування нерухомості

  • Актуальні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, фінансові аспекти фінансування комерційної нерухомості

 Кузавкова Лариса Віталіївна

 • Україна
 • к.е.н., заступник керівника Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», має досвід безпосереднього здійснення аудиторських перевірок і керівництва підрозділами внутрішнього аудиту (понад 15 років)

  • Кваліфікаційний курс ‘Внутрішній аудит в банку’
  • Стратегічний аудит управління кредитним ризиком корпоративних клієнтів в комерційному банку (ризик-орієнтований підхід)

 Кузь Олександр Родiонович

 • Україна
 • Заступник директора департаменту виконавчого провадження Мiнiстерства Юстицiї України

  • Особливостi вжиття банком заходiв по стягненю боргiв клiєнтiв
  • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави

 Кузьмич Святослав Анатолійович

 • Україна
 • Начальник Управління зовнішніх запозичень АТ «Укрексімбанк»

  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Кваліфікаційний курс "Фінансування міжнародної торгівлі"

 Кулик Ігор Володимирович

 • Україна
 • Директор департаменту планування та контролінгу ПАТ «КРЕДОБАНК».

  • Оцінка кредитних ризиків згідно постанови НБУ № 23

 Курочка Михайло

 • Україна
 • Керуючий партнер ТОВ «Кей Пі Ді Мост», Група компаній «KPD Consulting»

  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю

 

Лазепка Валентин
 • Україна
 • К.е.н, генеральний директор UniCredit Leasing LLC з 2009 по 2012 рр. З 2009 р. член Ради Директорів Українського об'єднання лізингодавців. Має публікації: співавтор "Української енциклопедії банківської справи", співавтор підручника для вищої школи "Аналіз діяльності комерційного банку", статті в економічних виданнях

  • Управління лізинговим портфелем
  • Факторингові і лізингові операції банків України: проблеми та перспективи

 Лебединець Тетяна Леонідівна

 • Україна
 • Директор Департаменту інспекційних перевірок банків НБУ

  • Внутрішній аудит та шахрайство
  • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
  • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)

 Лошманова Тамара Олегівна

 • Україна
 • Начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ

  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

 Луговська Юлія Василівна

 • Україна
 • Начальник відділу контролю операційних ризиків UniCredit Bank

  • Організаційні форми системи управління операційними ризиками

 Лукасевич Богдан Володимирович

 • Україна
 • Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

  • Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

 Люльченко Сергій Іванович

 • Україна
 • Керівник проектів та програм Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України

  • Аудит ІТ/ІБ в банківських установах

 Макаревич Оксана

 • Україна
 • Начальник управління фінансування міжнародної торгівлі Департаменту корпоративного банкінгу «Піреус Банк МКБ»

  • Кваліфікаційний курс 'Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі'
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів

 Малишев Сергій Петрович

 • Україна
 • Заступник начальникат управління інкасації Укргазбанк

  • Кваліфікаційний курс "Органiзацiя роботи в комерцiйному банку з перевезення цiнностей та iнкасацiї"

 

Марущак Анатолій Іванович

 • Україна
 • Перший заступник директора Інституту захисту інформації з обмеженим доступом, д.ю.н.

  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі

 

Матлінг Олег Олегович

 • Україна
 • віце-президент ПАТ «БАНК 3/4». Має 10-річний досвід здійснення операцій з банківськими металами на МВРУ і міжнародних ринках, та успішного розвитку бізнесу з банківськими металами в крупних системних банках України

  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

 Махаєва Олена Олександрівна

 • Україна
 • Начальник управління нагляду (оверсайта) за платіжними системами та системами розрахунків Національного банку України, к.е.н.

  • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання

 Мельник Галина Василівна

 • Україна
 • Начальник відділу Департаменту методології Національного банку України

  • Особливості формування резервів за кредитними операціями банків та бухгалтерського обліку знецінених кредитів в контексті застосування МСФЗ та останніх змін до нормативно-правових актів НБУ

 Мисюра Олег Петрович

 • Україна
 • Директор департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Міняєв Антон Олександрович

 • Україна
 • Має більше 7 років професійного стажу у сфері управління ризиками в комерційних банках та Бюро кредитних історій. Впровадив системи з управління операційними ризиками та ризиками шахрайства у міжнародних банках

  • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
  • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
  • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством

 Міхайліді Павло Миколайович

 • Україна
 • Президент Союзу кризових менеджерів України, керуючий партнер Українського центру фінансової реструктуризації та банкрутства.

  • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення

 Міцюра Олександр

 • Україна
 • Начальник управління кредитних ризиків ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»

  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб

 Мішин Микола Олександрович

 • Україна
 • Начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів та сборів України

  • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ

 Михайленко Дмитро Олександрович

 • Україна
 • Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери», віце-президент Асоціації податкових консультантів

  • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
  • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти

 Монахов Георгiй Олександрович

 • Україна
 • Досвiдчений спецiалiст з питань дiлового протоколу та етикету, консультант мiжнародної програми ООН "Розвиток", викладач Iнституту адвокатури при КНУ iм.Тараса Шевченка.

  • Дiловий етикет
  • Ефективний секретар

 Могильчук Тетяна Борисівна

 • Україна
 • Головний економіст Управління розвитків залучення інвестицій ПАТ АКБ "Аркада", має більше сімнадцяти років досвіду роботи у банківській сфері за напрямками економічного аналізу, управлінського обліку та ціноутворення (у 2008-2013рр. – заступник директора фінансово-економічного департаменту ПАТ «Кредитпромбанк»)

  • Оцінка прибутковості банківських продуктів
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Система трансфертного ціноутворення у банках
  • Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку

 Мороз Оксана

 • Україна
 • співзасновник MAMA manipulation marketing. Має 11-річний досвід роботи у стратегічному маркетингу та більш ніж 5-річний досвід роботи у банківській системі

  • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
  • Процес створення продукту
  • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб

 Московченко Наталія Павлівна

 • Україна
 • Начальник архівного управління секретаріату правління національного банку України, кандидат історичних наук

  • Організація роботи архівного підрозділу банк

 Муравйов Олексій Валентинович

 • Україна
 • Суддя Вищого адміністративного Суду України

  • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження

 Нагорна Юлія Павлівна

 • Україна
 • Старший економіст відділу розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України

  • Основи формування фінансової звітності банків
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків

 Наумова Любов Юріївна

 • Україна
 • к.ек.н., досвідчений фінансовий аналітик, має більше ніж 15-річний досвід роботи в різних фінансових, банківських та інформаційно-аналітичних установах, інструктор НЦПБПУ

  • Аналіз фінансового стану позичальника

 Нєжданова Валерія Михайлівна

 • Україна
 • Начальник управлiння аудиту операцiйних процесiв Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «Промiнвестбанк»

  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Внутрiшнiй аудит виконання банком функцiй суб'єкта первинного фiнансового монiторингу

 Немолюк Костянтин

 • Україна
 • Спеціаліст по роботі з приватними інвесторами «Української біржі»

  • Порядок інвестування шляхом здійснення угод на фондових біржах України

 Немченко Олексій

 • Україна
 • Начальник Сектору комплаєнсу, управління комплаєнсу та безпеки АТ «ОТП Банк»

  • Карткова безпека в комерційному банку

 Омельчук Володимир Миколайович

 • Україна
 • Заступник начальника відділу Департаменту безпеки АТ "Ощадбанк"

  • Карткова безпека у банківській установі
  • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами

 Онищенко Євген Євгенович

 • Україна
 • К.т.н., доц., досвід роботи у банківській сфері більше 20 років, у тому числі, 9 років на посаді відповідального працівника комерційного банку з питань фінансового моніторингу

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Орлов Микола Васильович

 • Україна
 • Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»

  • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
  • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
  • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів

 Осінов Денис Сергійович

 • Україна
 • Незалежний експерт, має 10-річний досвід роботи у банківській сфері України у напрямах управління активами та пасивами, ризик-менеджменту та фінансів у Альфа-Банку, Кредитпромбанку, Сбербанку Росії

  • Побудова системи управління ліквідністю в банку

 Осика Ігор

 • Україна
 • Директор департаменту безпеки Українського процесингового центру (UPC)

  • Карткова безпека в комерційному банку

 Панченко Валентина Миколаївна

 • Україна
 • Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру дослідження проблем забезпечення інформаційної безпеки

  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

 Параскева Оксана

 • Україна
 • Голова Експертної  Ради з питань корпоративного права і управління  ГС «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA); партнер Investor Relatios Agency. Має професійний досвід роботи на фондовому та банківському ринку України більше 14 років. Сертифікований ДКЦПФР України спеціаліст з 1997 р.

  • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів

 Пасхальний Олексій Олексійович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу обслуговування ПТКС ТОВ "Платіжка"

  • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських уставновах в Україні

 Подоляка Олег Іванович

 • Україна
 • виконавчий директор компанії Метасистема (консалтинг в області оптимізації бізнес-процесів, розробка автоматизованих систем управління бізнес-процесами, побудова систем управління взаємовідносинами з клієнтами). Сертифікований інструктор програми мережевих академій Cisco Systems (сертифікати CCNA та CCAI)

  • Цикл вебінарів_Побудова системи управління взаємовідносинами з клієнтами в банку
  • Регламентація та управління бізнес-процесами в банку

 

Полонець Володимир

 • Україна
 • PhD, генеральний директор і засновник проекту TopEXPERT, доцент кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант.

 

  • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
  • Блогінг у банківській діяльності

Пономарьов Володимир Миколайович

 • Україна
 • Начальник управління аналізу та контролю ринкових та операційних ризиків АБ «Укргазбанк». Ризик-менеджер з досвідом роботи більше восьми років, у тому числі шість років на керівних посадах і рік за кордоном (SEB AB, Швеція)

  • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
  • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку

 Попов Ігор Петрович

 • Україна
 • Незалежний консультант НЦПБПУ. Має 16-річний досвід роботи в комерційних банках України у сфері безпеки карткових операцій.

  • Теорія і практика претензійної роботи стосовно спірних транзакцій
  • Карткова безпека у банківській установі

 Протченко Юлія Володимирівна

 • Україна
 • Заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації розрахунків юридичних та фізичних осіб у національній валюті Департаменту платіжних систем НБУ

  • Кваліфікаційний курс «Валютний контроль за експортними та імпортними операціями»

 Редченко Костянтин Іванович

 • Україна
 • Виконавчий директор і партнер консалтингової компанії "Укрконсалтинг". Кандидат економічних наук, докторант Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії. Автор 4 монографій та навчальних посібників, більше 65 публікацій у професійних журналах та наукових виданнях України, Росії, Польщі і США. Сертифікований професійний проектний менеджер (IPMA, level C), керував низкою консалтингових проектів у галузі впровадження сучасних управлінських технологій. Спеціалізується у сфері стратегічного аналізу, управлінського обліку, контролю та аудиту, впровадження аналітичних бізнес-інструментів (Balanced Scorecard та ін.)

  • Методи калькулювання та аналізу витрат. Процесний підхід та калькулювання за видами діяльності (ABC)

 Ричакiвська Вiра Iванiвна

 • Україна
 • Співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.

  • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"

 Розмаїта Тетяна Анатоліївна

 • Україна
 • Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ

  • Актуальні питання валютного регулювання

 Рудненко Тетяна Борисівна

 • Україна
 • Компетентний і професійний консультант з питань вексельного ринку, к.т.н. Має 10-річний досвід роботи в банку, 18 років роботи на фондовому ринку, 14 років співробітництва з НБУ, НКЦБФР, АУБ та ін. із вдосконалення вексельного законодавства та законодавства, що регулює діяльність банків на фондовому ринку.

  • Законодавчі новації у сфері вексельного обігу: фінансові векселі, електронна форма, акцизний збір та ін.

  Саблін Андрій В'ячеславович

 • Україна
 • Директор ТОВ "Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості"

  • Актуальні питання, повязані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленність, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)

 Савчук Володимир Павлович

 • Україна
 • Професор програм МВА Міжнародного інституту бізнесу та Києво-Могилянської бізнес школи, доктор наук, керуючий партнер групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту

  • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  • Експертиза проектів кредитування МСБ

 Савченко Олександр Васильович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу протидії шахрайству ПАТ «ПУМБ»

  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса

 

Саяпін Олексій Олександрович

 • Україна
 • Керівник бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів філії «Столична» ЗАТ КБ «ПриватБанк»

  • Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»

 Свердліченко Ярослав

 • Україна
 • Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»

  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика

 Сергієнко Наталя Олександрівна

 • Україна
 • Головний економіст Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, DipIFR (ACCA)

  • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

 Сидоряченко Олександр Борисович

 • Україна
 • Начальник відділу контролю та аналізу якості даних управління інформаційних активів  Департаменту статистики та звітності НБУ

  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями

 Сіраков Олександр

 • Україна
 • Координатор Комітету з питань банківської інфраструктури та платіжних систем Незалежної асоціації банків України (НАБУ)

  • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
  • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обгрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк

 Сисоєв Валентин

 • Україна
 • CISM (Certified Information Security Manager), спеціаліст з безпеки та контролю операційних ризиків ING Bank Ukraine

  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

 Скобін В’ячеслав Федорович

 • Україна
 • Директор фінансового-бюджетного департаменту ПАТ "КРІСТАЛБАНК". 16 років банківського стажу в галузі планування, управлінського обліку та аналізу діяльності банку.

  • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
  • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку

 Скрипка Ігор Володимирович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу операційних ризиків ПАТ"Сбербанк"

  • Управління операційними ризиками

 Слободьян Леся Михайлівна

 • Україна
 • Начальник відділу розвитку та підтримки фінансової моделі банку Управління банківських продуктів Центру компетенції розвитку банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»

  • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу

 Снігурська Людмила Петрівна

 • Україна
 • Заступник директора - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA)

  • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків

 Соловйов Руслан Володимирович

 • Україна
 • Старший економіст Департаменту інспекційних перевірок Національного банку України. Має 28-річний досвід у сфері розробки, впровадження, експлуатації та забезпечення безпеки інформаційних систем та 12-річний досвід у сфері інформаційної банківської безпеки. 

  • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
  • Аудит інформаційної безпеки в банках Україні

 Солошенко Катерина Василівна

 • Україна
 • Начальник відділу організації касових операцій Департаменту готівково-грошового обігу НБУ

  • Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банку

 Сорока Ольга

 • Україна
 • Начальник управління централізованого кредитного контролю АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’

  • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти

 Сорокін Михайло Едуардович

 • Україна
 • PhD (Finance), МВА (Ваnking), директор Центру розвитку фінансового менеджменту Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-Україна); практикуючий консультант вітчизняних і міжнародних компаній і банків, досвід фінансової експертизи понад 200 бізнес проектів в Україні і СНД, автор програми «Фінансовий майстер-клас», «Прайм-кредит», чисельних публікацій і ряду оригінальних розробок в області корпоративних фінансів і кредитного аналізу (моделі SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матриця фінансових показників ®, факторний аналіз ліквідності тощо)

  • Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»

 Спєсівцев Деніс Сергійович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу по роботі з громадянами та юридичними особами Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України.

  • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Реформа системи технічної інвентаризації України та її наслідки

 Співак Руслан Веніамінович

 • Україна
 • Керівник відділу корпоративних продуктів та відділу партнерства в Райффайзен Банк Аваль

  • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства

 Стальський Всеволод Дмитрович

 • Україна
 • Начальник відділу міжнародних платежів Управління банківських технологій та організації розрахунків ПАТ ‘ВТБ БАНК’

  • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків

 

Строчков Валерій Іванович

 • Україна
 • Начальник відділу дослідження та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
  • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти.
Сукманова Олена Валеріївна
 • Україна
 • Голова юридичного управління Державної іпотечної установи, к.ю.н., МВА. Має більше 15 років досвіду роботи в юридичній сфері

  • Примусове стягнення заборгованості в реальних «українських» умовах: теорія і практика
  • Актуальна судова практика в спорах, пов'язаних з землею та нерухомістю в умовах нового законодавства

 Сухенко Олена Іванівна

 • Україна
 • САР, член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Тривалий час працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом

  • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
  • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
  • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (ДипІФР)

 

 Таїрова Галина Леонідівна

 • Україна
 • експерт з фінансового контролінгу комерційних банків, більш 17 років банківського стажу, з них 7 років практичного досвіду з побудови і розвитку функції фінансового контролінгу на посаді Керівника Департаменту

  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Контролінг як складова системи управління банком

 Тарасенко Олена В’ячеславівна

 • Україна
 • Заступник начальника відділу методології та координації діяльності Департаменту інспекційних перевірок банків НБУ. Член Інституту внутрішніх аудиторів. Експерт з аудиту за напрямками «Управління операційними ризиками», «Управління персоналом», «Робота з заставним майном» (у т.ч. щодо вимог Базельського Комітету) та «Управління ризиками шахрайства», «Закупівлі». Раніше працювала в таких банках: АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ КБ «Українська фінансова група», ЗАТ «Агробанк», АКБ «Правекс-Банк»

  • Управління ризиками шахрайства у діяльності банків: теорія та практика
  • Впровадження вимог НБУ щодо організації внутрішнього аудиту та внуртрішнього контролю у банках України

 

Твердий Олександр Григорович

 • Україна
 • Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ;

  • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
  • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
  • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями

 Твердомед Андрій Григорович

 • Україна
 • Член суспільної колегії Комітету ВРУ з питань податкової політики, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, президент Асоціації податкових консультантів

  • Нові роз‘яснення та вічні проблеми в оподаткуванні прибутку. Окремі операції: прибуток та ПДВ

 Терещенко Олег Олександрович

 • Україна
 • Член робочої групи НБУ з розробки Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих страт за активними банківськими операціями. Консультант НБУ з підготовки та впровадження нових підходів до оцінки кредитних ризиків згідно з положеннями європейського законодавства. Директор інституту фінансового контролінгу КНЕУ, д.е.н.

  • Нове в оцінці кредитних ризиків позичальників – юридичних осіб відповідно до постанови НБУ від 25.01.2012р. №23

 Терещенко Віталій Станіславович

 • Україна
 • Заступник начальника управління - начальник відділу  оброблення статистичної  інформації Управління статистичної інформації Департаменту статистики та звітності Національного банку України

 

  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ

 Тимофеєв Анатолій Вадимович

 • Україна
 • Заступник Голови Правління ПАТ «Юнекс Банк»

  • Казначейство та казначейські операції

 Тимченко Леонід

 • Україна
 • Заступник начальника відділу боротьби зі злочинами в сфері інформаційної безпеки і платіжних систем, управління боротьби із кіберзлочинністю МВС України;

  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса

 Тиховська Наталія Миколаївна

 • Україна
 • Начальник управління факторингу АКБ "Укрсоцбанк"

  • Особливості здійснення факторингових операцій банками України
  • Цінні папери в діяльності банків. Проблеми та перспективи

 Тищенко Богдан

 • Україна
 • Головний оперуповноважений - інспектор відділу боротьби зі злочинами у сфері інформаційної безпеки та платіжних систем УБКТЛ ДКМ МВС України

  • Карткова безпека у банківській установі

 Ткач Павло Олександрович

 • Україна
 • Судовий експерт зi спецiальностi "Визначення вартостi будiвель та споруд", експерт-оцiнник (категорiї А, В, С), спецiалiст по оцiнцi землi

  • Оцiнка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про лiквiдну вартiсть та аналiз лiквiдностi заставленого майна та майнових прав

 Ткаченко Володимир

 • Україна
 • Експерт в області ІБ, директор ТОВ «Агенція Активного Аудиту»

  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

Трофіменко Віра Прохорівна

 • Україна
 • Головний економіст сектору методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках
  • Кваліфікаційни курс "Бухгалтерський облік в банках"

 Турченко Інна Петрівна

 • Україна
 • Начальник управління процесного менеджменту Національного банку України

  • Управління бізнес-процесами банку та їх оптимізація як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів

 Турченко Станіслав Вікторович

 • Україна
 • Директор департаменту роздрібних ризиків "Альфа-банк"

  • Практичні аспекти управління кредитним ризиком роздрібного бізнесу

 Уваров Костянтин Володимирович

 • Україна
 • Директор Департаменту ризиків ПАТ «КРІСТАЛБАНК», к.е.н. В банківській системі 23 роки, у ризик-менеджменті понад 15 років

  • Кваліфікаційний курс 'Управління ризиками в банку'
  • Кількісні методи оцінки ризиків

 Фаль Олексiй Михайлович

 • Україна
 • Канд. фiз.-мат. наук, провiдний науковий спiвробiтник, голова пiдкомiтету "Захист iнформацiї".

  • Захист банкiвської електронної iнформацiї

Федоренко Наталія Олександрівна

 • Україна
 • Бізнес-тренер, Директор компанії TBT-Ukraine. Досвідчений фахівець в галузі продажів, проведення презентацій та виступів перед різними аудиторіями. Автор тренінгів «Навички презентацій», «Майстерність переконливого виступу»; «Техніка проведення результативних нарад», «Холодні дзвінки або результативні телефонні переговори»

  • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація

 Федоровська Раїса Станіславівна

 • Україна
 • Має 13 років досвіду роботи в сфері платіжних карт, з них 7 років - у сфері карткової безпеки, в банках ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ «УніКредит Банк», АТ Банк «Фінанси та Кредит» (Issuer & Acquirer Risk Management, Card Operations & Cash Handling, Chargeback/Arbitration/ Compliance procedures)

  • Запобігання та протидія картковому шахрайству в банку
  • Карткова безпека в комерційному банку

 Філіппов Олексій Валерійович

 • Україна
 • Має 11-річний досвід роботи в підрозділах ризик-менеджменту комерційних банків, в тому числі понад 7 років у великих банках з іноземним капіталом. Має успішний досвід адаптації міжнародних вимог з управління ліквідністю до умов українського ринку

  • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку

 Хаванов Артем В‘ячеславович

 • Україна
 • Старший менеджер Центру Комплаєнс Контролю АТ «УкрСиббанк»
  • Необхідність ефективної взаємодії підрозділів комплаєнс та операційних ризиків
Харченко Алла Борисiвна
 • Україна
 • Начальник управлiння документарного бізнесу Державного експортно-iмпортного банку України

  • Документарнi та гарантійні операцiї при фінансуванні міжнародних торгових угод
  • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі

 Харченко Андрій Миколайович

 • Україна
 • Начальник відділу правового забезпечення Юридичного Департаменту Держземагентства

  • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Земельні відносини в 2013р.

 Харченко Володимир Іванович

 • Україна
 • Начальник управління політики роздрібних платежів Департаменту платіжних систем Національного банку України

  • Діяльність банку на ринку платіжних карток
  • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення.

 Хейло Галина Михайлівна

 • Україна
 • Виконуюча обов'язки Голови Правління ПАТ "Агрокомбанк". Має більш ніж 15 – річний досвід роботи по запровадженню системи фінансового аналізу та ризик – менеджменту у банках. Має міжнародний сертифікат GARP

  • Методи прогнозування банкрутства банку
  • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
  • Кількісні методи оцінки ризиків
  • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
  • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
  • Управління ефективністю діяльності банку

 Хмеленко Юрій

 • Україна
 • Керівник проектів з протидії шахрайству в ПАТ «Альфа-Банк»

  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
  • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
  • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
  • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок

 Царенко Валерій Петрович

 • Україна
 • Начальник Управління аудиту процесів корпоративного управління, інформаційних технологій та дочірніх компаній UniCredit Bank

  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
  • Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок