семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Про нас. Наші викладачі

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Алєксєєв Дмитро Вадимович
 • Україна
 • Начальник відділу комплаєнс ризику фінансового моніторингу Акціонерного Банку «Південний»

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

Александров Олексій Васильович
 • Україна
 • Старший Віце Президент, Керівник бізнесу Private Banking банківської групи Norvik Banka, д.е.к., МВА, професор Бізнес Школи Міжнародний Інститут Менеджменту (MIM - Kyiv), старший науковий співробітник Інституту Системних Статистичних Досліджень Київ, Україна, Науковий консультант щомісячного ділового журналу Strategic, Business Review Київ, Україна, член ради CFO Club Ukraine, Президент Private Banking Club Незалежної асоціації банків України

  • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
  • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)

Бабич Анатолій Федорович

 • Україна
 • Начальник відділу організації перевезення цінностей та інкасації Департаменту готівко-грошового обігу НБУ

  • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації

Бакуменко Дмитро Юрійович

 • Україна
 • Заступник начальника управління комплаєнс Першого українського міжнародного банку
  • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
  • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
Баранова Тетяна Iванiвна
 • Україна
 • Приватний нотаріус Державного нотаріального округу.

  • Вексель - правовi аспекти, економiчний ефект
  • Змiни в практицi застосування векселiв, оподаткування операцiй з векселями
  • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави
  • Нотаріус як державний реєстратор (спеціальний суб’єкт) під час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, обєктом незавершеного будівництва

 Баталова Тетяна

 • Україна
 • Керівник підрозділу формування резервів відповідно до МСФЗ ПАТ Укрсоцбанк. Має 13-річний досвід роботи у банківській діяльності з питань аналізу кредитної діяльності Банку, форм і видів кредитних операцій, галузей, зміни якості кредитного портфеля, підготовки бізнес-вимог і технічних завдань (специфікацій) на розробку та тестування відповідного програмного забезпечення .
  • Практичні аспекти формування резерву по МСФЗ (IAS 39)

Бережна Світлана Олександрівна

 • Україна
 • Дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів; Міжнародна кваліфікація CAP за програмою CIPA

  • Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
  • Кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
  • Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
  • Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України

 Береза Ігор Володимирович

 • Україна
 • Директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України

  • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банках"

Білоконь Юрій Миколайович
 • Україна
 • Заступник Голови Правління з правових питань Міжнародного інвестиційного банку, представник АУБ в Конституційному Суді України, третейський суддя, адвокат

  • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
  • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика

 Білий Андрій Сергійович

 • Україна
 • Начальник управління валютного контролю Центру супроводження клієнтських операцій ПАТ «Сбербанк»
  • Організаційні аспекти побудови ефективної системи обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів в сучасних умовах
Богатирьов Герман Васильович
 • Україна
 • Заступник директора Департаменту грошового обігу – начальник Управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу НБУ

  • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки
  • Автоматизація оброблення готівки

Болдирев Антон Володимирович

 • Україна
 • Директор Департаменту ринків капіталу CREDIT AGRICOLE (UKRAINE)

  • Деривативи. Використання деривативів в управлінні ринковими ризиками

Брухаль Христина Ігорівна

 • Україна
 • Директор Департаменту комплаєнс ПАТ «КРЕДО БАНК»

  • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України

Бузало Михайло Вікторович

 • Україна
 • Начальник відділу фінансового моніторингу Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР 
  • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
  • Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання"

Буковинський Сергій Володимирович

 • Україна
 • Ризик-менеджер комерційного банку. Має 11-річний досвід роботи в банківській системі. Зокрема у сфері побудови систем моделювання адекватності капіталу (ICAAP) та стрес-тестування кредитного портфелю, оцінки кредитних ризиків та резервування. Активний учасник робочої групи «кредити та ризики» в НАБУ. Автор провадження окремих змін до 351 ПП НБУ.

  • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
  • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портферльний підхід
  • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
  • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
  • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику

Бундз Тарас Стефанович

 • Україна
 • Консультант з питань управління операційними ризиками та внутрішнього контролю. Має більше ніж 10-річний досвід роботи у відомих банках з іноземним капіталом та аудиторських компаніях, таких як ПАТ «БАНК ФОРУМ», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», «Ернст енд Янг», «Делойт»

  • Управління операційним ризиком в банку
  • ПрактичнІ аспекти побудови внутрішнього бухгалтерького контролю в банку. Технічні та орагнізаційні заходи.

 Буц Ірина

 • Україна
 • Начальник управління по роботі із заставного майном (ризики) MRICS ПАТ «Перший український міжнародний банк»
  • Антикризове управління заставним портфелем. Експрес оцінка
Вавдійчик Олександр Андрійович
 • Україна
 • Заступник начальника управління, начальник відділу правового забезпечення банківського регулювання і нагляду Юридичного департаменту НБУ

  • Залучення великих корпоративних клієнтів, організація їх якісного обслуговування і утримання. Правові особливості
  • Правові особливості співпраці банків з корпоративними клієнтами
  • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
  • Теоретичні засади та практичні аспекти застосування норм кримінального процесуального кодексу України з урахуванням специфіки банківської діяльності
  • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
  • Особливості кримінального провадження за кримінально -  процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
  • Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку"
Васюк Максим Володимирович
 • Україна
 • Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної Служби фінансового моніторингу України

  • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації

Васюніна Інна Геннадіївна

 • Україна
 • директор департаменту супроводження банківських операцій АБ «Експрес-Банк»

  • Обліково-операційні процедури у сфері діяльності банку на ринку платіжних карток
  • Кваліфікаційний курс 'Організація діяльності банку у сфері карткового бізнесу'

Вінокурова Валерія

 • Україна
 • Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованості АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’

  • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги

Волков Валерій Ігорович

 • Україна
 • Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків

  • Внутрішній аудит депозитних опреацій
  • Внутрішній аудит валютних операцій
  • Внутрішній аудит кредитних операцій
  • Внутрішній аудит банківських ризиків
  • Аудит фінансового моніторингу

Волошин Ігор Владиславович

 • Україна
 • Заступник начальника відділу аналізу Департаменту банківського нагляду Національного банку України, к.т.н, має 22-річний стаж роботи в банківській системі України, член Українського товариства фінансових аналітиків. Працював в банках АКБ «Мрія», АБ «Укргазпромбанк» і ПАТ «Кредитпромбанк».

  • Кваліфікаційний курс "Система управління ризиками в комерційному банку
  • Комплексне управління ризиками комерційного банку
  • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних ризиками

Гавриш Віталій
 • Україна
 • Партнер Crowe Horwath AC Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 15 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ

  • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку

Гагауз Віталій Миколайович

 • Україна
 • директор департаменту оцінки та заставних операцій АБ «Південний», PhD, REV Tegova, Провідний оцінник УТО з 20 річним досвідом оцінки активів та бізнесів в різних галузях економіки (переробної промисловості, сільського господарства, фінансових компаній, управління та адміністрування заставним портфелем банку), викладач НЦПБПУ з 2010, автор статей та монографії з економіки.

  • Круглий стіл «Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації»
  • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
  • Менеджмент ризику забезпечення

Галяпа Лариса Володимирівна

 • Україна
 • Заступник директора Державної скарбниці України

  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

Ганах Вадим В'ячеславович

 • Україна
 • Заступник Голови Правління, начальник управління ринків капіталу ПАТ «Креді Агріколь Банк»

  • Казначейство та казначейські операції

Гончарова Крістіна Георгіївна

 • Україна
 • Провідний фахівець з питань комплаєнсу, операційних ризиків, комплаєнс ризиків, фінансового моніторингу. Має міжнародний досвід наукової та практичної діяльності в банківському секторі більше ніж 8 років. Працювала у ПАТ КБ «ГЛОБУС» ПАТ КБ «Стандарт», ВАТ ПУАТ ФІДОБАНК, НфСК «Добробут», АТ «Ощадбанк», АТ «Родовід Банк», «Ерсте Банк» Україна Erste Group Holding. Крім цього являється лектором у Державній Службі Фінансового Моніторингу України.

  • Аудит достатності капіталу(ДипІФР)
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
  • Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
  • Стрес – тестування операційних ризиків
  • Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком

Горінов Олександр Сергійович

 • Україна
 • директор Департаменту безпеки ПАТ «Кредобанк». Має більше 20 років досвіду роботи в банківській системі України.

  • Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
  • Захист банківської таємниці в банківські установі
  • Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
  • Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
  • Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
  • Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів

Городницький Богдан Богданович

 • Україна
 • Представник MIDOT в Росії та Україні, підполковник органів держбезпеки у відставці, член ACFE (міжнародна асоціація експертів по боротьбі з шахрайством в компаніях)

  • Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу

Гороховських Роман Юрійович

 • Україна
 • Віце-президент ОАО "Deutsche Bank DBU"

  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. перевірки документів по документарним акредитивам

Гришачкіна Наталія Борисівна
 • Україна
 • Начальник відділу контролю роботи з готівкою банків та небанківських установ управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України

  • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

Гришко Наталія Петрівна

 • Україна
 • Начальник відділу залучення корпоративних клієнтів ПАТ "Мегабанк" (м.Харків)

  • Ефективні продажі банківських продуктів

Гумен Ігор Миколайович

 • Україна
 • к.е.н., заступник директора департаменту економіки та фінансів АТ «Комерційний індустріальний банк», має 20-річний досвід роботи в банківській сфері з розробки та впровадження систем управлінського обліку та трансфертного ціноутворення

  • Казначейство та казначейські операції
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Технологія планування та бюджетування в банку

Гусак Микола Борисович

 • Україна
 • Суддя судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України

  • Новини законодавства, що стосуються діяльності банків та спорів за участю банків. Останні актуальні для банків судові прецеденти та роз’яснення судів. Висновки та рекомендації

Данiльченко Олеся

 • Україна
 • Керівник Форуму безпеки розрахунків та операцій з платіжними інструментами, Асоціація "ЕМА"

  • Карткова безпека в комерційному банку

 Дегтярьова Наталія Михайлівна

 • Україна
 • Директор Департаменту банківського нагляду Національного банку України

  • Практичні аспекти реалізації норм положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)
  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Аудит корпоративного управління

Деніс Анатолій Петрович

 • Україна
 • Начальник відділ моніторингу ризиків платіжних карт «Укрексімбанк»

  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу

Денисов Віталій Володимирович

 • Україна
 • Начальник відділу аудиту ІТ та розвитку Служби Внутрішнього Аудиту ПАТ «Укрсоцбанк» (TM UniCredit Group). Має більше 8 років досвіду роботи в сфері інформаційних технологій, інформаційної безпеки, аудиту ІТ / ІБ

  • Проведення аудиту процесів ІТ і ІТ безпеки у банківській сфері

Дмитров Сергій Олегович

 • Україна
 • Член Правління – відповідальна особа фінансового моніторингу АБ «Банк Кредит Дніпро». Має понад 15 років досвіду роботи в банківському секторі за напрямком AML. У Банку Кредит Дніпро - з жовтня 2016 року. Раніше працював у ПАТ "Сбербанк Росії", ПАТ "ФІДОБАНК", Державній службі фінансового моніторингу, НБУ

  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

Дмитрова Ольга Сергіївна

 • Україна
 • Радник з питань фінансового моніторингу УДППЗ «Укрпошта», експерт з питань державної безпеки

  • Впровадження вимог FATCA в банках
  • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
  • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
  • Послідовоності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами

Долголенко Валерій Юрійович

 • Україна
 • Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження департаменту корпоративних ризиків в АТ «Райффайзен Банк Аваль»

  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
  • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками

Доленко Микола

 • Україна
 • Партнер юридичної компанії «KPD Consulting», керівник банківсько-фінансового департаменту

  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю

Дунська Алла Яківна

 • Україна
 • Начальник відділу збору та аналізу звітності комерційних банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ

  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
  • Особливості складання бухгалтерської звітності банківськими закладами

Євтушенко Людмила Iванiвна (фото)

 • Україна
 • к.філ.н., доцент. Досвідчений перекладач. Автор кiлькох пiдручникiв та публiкацiй з питань письмового та усного перекладiв. Автор ексклюзивного курсу "Англомовна банкiвська термiнологiя"

 

Жук Максим
 • Україна
 • Начальник управління менеджмент-контролю (управління ефективністю) Департаменту Фінансів УкрСиббанк, BNP Paribas Group, ACCA DipIFR, CFA Institute charterholder
  • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку

Жуков Анатолiй Миколайович

 • Україна
 • Голова третейського суду, заступник голови третейської палати України
  • Кваліфікаційний курс "Застосування нового законодавства в банківській практиці"
  • Кваліфікаційний курс "Банківське право"
  • Застава як засiб забезпечення виконання зобов'язань 
  • Застосування банкiвського законодавства про кредитування та практика розгляду спорiв
  • Примусове стягнення заборгованостi пiдприємств-кредитопозичальникiв
  • Практика розгляду спорiв по кредитним та розрахунковим операцiям
  •  
Журавльов Олег Сергійович
 • Україна
 • Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління, незалежний експерт з питань корпоративного управління. Має 15-річний досвід у сфері корпоративного управління в компаніях з державною долею та у великих приватних промислово-фінансових холдингах. Входив до складу Наглядових рад промислових компаній та фінансових установ. Є членом ПАКУ з 2010 року. У 2013 році став переможцем конкурсу "Корпоративний секретар року”, двічі обирався членом Правління ПАКУ

  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

Заднепровська (Поліщук) Світлана Петрівна
 • Україна
 • К.е.н., фахівець у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, валютного законодавства, бізнесу платіжних карток. 25 річний досвід банківської діяльності, автор наукових статей та підручників, експерт з питань банківських операцій, міжнародних розрахунків, бухгалтерського обліку, аудиту, операційного ризику, консультант міжнародних та вітчизняних проектів. Протягом останніх 8 років обіймала посаду начальника управління платіжних карток Ощадного банку України. Автор багатьох законодавчих ініціатив з питань здійснення операцій з платіжними картками, управління ризиками та організації системи внутрішнього контролю
  • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
  • Квалiфiкацiйний курс "Внутрiшній аудит в банку"
  • Кваліфікаційний курс "Розрахунки з використанням платіжних карток"
  • Платіжні картки у банківській діяльності.Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках" 
Задорожний Олексій Миколайович
 • Україна
 • Начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Державної фіскальної служби України
  • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р
Зарецька Лариса Михайлівна
 • Україна
 • Психолог-консультант Печерського центру соціальних служб. Має великий досвід в галузі психологічного консультування та застосування психокорекційних методів в індивідуальній та груповій роботі
  • Кваліфікаційний курс "Органiзацiя роботи в комерцiйному банку з перевезення цiнностей та iнкасацiї"
Зіборова Наталія Володимирівна
 • Україна
 • Заступник начальника Управління розрахункових операцій ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Покупка та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославівна
 • Україна
 • Заступник головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк», к.е.н., DIPiFR (ACCA), аудиторський сертифікат категорії  А.
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банку"
 • Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
 • Бухгалтерський облік кредитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ
 • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 • Процедура переходу банку на МСФЗ 9
 • МСФЗ 16 "Оренда"
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Золотухін Дмитро
 • Україна
 • незалежний експерт з питань економічної безпеки, конкурентної розвідки та управління репутації онлайн. Член Товариства практиків конкурентної розвідки (СПКР)
  • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
  • Ефективний пошук в Інтернет
Iщенко Алла Сергiївна
 • Україна
 • Експерт ринку дорогоцінних металів; протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку. Має 9-річний досвід роботи на міжнародному монетному ринку. Крім того, є офіційним представником в Україні Королівських монетних дворів Великобританії та Іспанії, Монетного двору Польщі та Фінляндії, а також ряду інших іноземних виробників і постачальників монет з дорогоцінних металів.
  • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»

 Казак Кирило

 • Україна
 • адвокат, партнер юридичної компанії 'КПД консалтинг'
  • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства

 Калініна Наталія Василівна

 • Україна
 • Професор менеджменту Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ), сертифікований викладач курсів CIMA "Управління людським капіталом" та "Управління відносинами в компанії" (Великобританія), кандидат філологічних наук, бізнес-тренер міжнародної категорії, автор навчальних семінарів та публікацій
  • Система оцінки персоналу як інструмент мотивації
  • Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку

 Калінчук Людмила Анатоліївна

 • Україна
 • Досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку

 Каменецький Станіслав Володимирович

 • Україна
 • Бізнес-тренер, практичний психолог, сертифікований спеціаліст по НЛП та еріксонівському гіпнозу
  • Кваліфікаційний курс ‘З організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
  • Тренінг "Методи хард-колекшн в роботі з боржниками"
  • Тренінг "Ефективний продаж та спілкування з клієнтами"
  • Тренінг "Психологія та технологія роботи з боржниками"
  • Тренінг "Техніка ведення ділових переговорів"
  • Тренінг "Жорсткі переговори: переможець отримує все"
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації
  • Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі
  • Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу

 Кармазин Роман Васильович

 • Україна
 • Начальник відділу ринку банківських послуг управління правового забезпечення ринку банківських послуг та законодавчої ініціативи Юридичного департаменту НБУ
  • Законодавче забезпечення відкриття та обслуговування рахунків, включаючи рахунки із використанням спеціальних платіжних засобів: методологічні, юридичні та бухгалтерські аспекти у зв’язку із прийняттям НБУ Постанов 123, 389 (зміни до 492), 223

 Карпов Леонід Миколайович

 • Україна
 • Заступник головного редактора журналу "Бухгалтер", кандидат економічних наук, автор понад 500 статей з питань оподаткування
  • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку. Операції з торгівлі цінними паперами та особливості справляння акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів

 

 Кисіль Владислав Євгенович

 • Україна
 • Адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting». Владислав є автором більш ніж 50 професійних публікацій в медіа на тему нерухомості та забезпеченого кредитування, входить до складу організаційного комітету Ukrainian Real Estate Club (Українського клубу нерухомості) та є головою Комітету з питань права Ukrainian Real Estate Club, крім того він є інструктором Національного Центру Підготовки Банківських Працівників України з 2006 року (питання нерухомості та засобів забезпечення зобов’язань). Владислав Кисіль, керівник практики нерухомості був рекомендований як «визнаний експерт у теоретичних та практичних питаннях нерухомості»
  • Практичнi питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
  • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень

 Кiндрацька Любомира Максимiвна

 • Україна
 • док.ек.н., проф. Кафедри "Облiк та аудит в банках" КНЕУ
  • Трансформацiя фiнансової звiтностi українських пiдприємств на МСБО
  • Облiк та оподаткування операцiй банкiв з основними фондами та нематерiальними активами
  • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"

 Кiщенко Ганна Василівна

 • Україна
 • Начальник управління ефективності мережі продажів АБ «Укргазбанк», к.е.н.
  • Ефективність мережі продажів
  • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
  • Оцінка та контроль продуктивності праці співробітників мережі продажів
  • Ефективність та супроводження мережі продажів
  • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
  • Управління мережею банку в рамках оптимізації та  централізації
  • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
  • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
  • Система управління ефективністю мережі продажів

 Клюшке Станіслав Миколайович

 • Україна
 • Заступник Директора Департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів
  • Особливості застосування в діяльності комерційних банків Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом"

 Коваленко Олег Станіславович

 • Україна
 • Керівник Департаменту документарних та вексельних операцій КБ «Приватбанк»
  • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
  • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
  • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Коваль Катерина Віталіївна
 • Україна
 • Начальник управління по роботі з персоналом, має багаторічний досвід роботи викладача та психолога по роботі з персоналом, освіта - вища психологічна, спеціалізується з питань о управління персоналом, має досвід проведення тренінгів для персоналу фронт-офісу та керівного складу Банку, стаж роботи в банківський системі – майже 20 років/li>

  • Структура системи управління персоналом: від побудови до перевірок НБУ та Мінпраці

 Ковтанюк Юрій Славович

 • Україна
 • Директор Центрального електронного державного архіву України;
  • Організація роботи архівного підрозділу банк

 Кожурова Антоніна Володимирівна

 • Україна
 • Начальник управління перевірок нефінансових ризиків Департаменту виїзних перевірок банків  Національного банку України
  • Внутрішній аудит валютних операцій в банках
  • Внутрішній аудит організації внутрішнього контролю в банку
  • Аудит корпоративного управління
  • Аудит достатності капіталу
  • Базельські рішення в частині внутрішнього аудиту
  • Стратегічна карта та ключові показники діяльності внутрішнього аудиту банку. Внутрішній аудит достатності капіталу банку

 Колеснікова Ольга Григорівна

 • Україна
 • начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Стаж роботи в банківській системі - 20 років, з них - 15-річний досвід роботи за напрямком «фінансовий моніторинг"; більше 7 років – за напрямком "Комплаєнс"
  • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
  • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
  • Кваліфікаційний курс Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

 Коломієць Наталія Олександрівна

 • Україна
 • Начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України 
  • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
  • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України

Конопат Олександр Миколайович

 • Україна
 • заступник начальника відділу безпеки операцій з БПК АТ «Ощадбанк». Має 15 років досвіду роботи у сфері безпеки карткових операцій, доповідач багатьох міжнародних та вітчизняних конференцій

  • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках

 Конопльова Анастасія Євгенівна

 • Україна
 • CISA, директор з ІТ аудиту Київського відділення ISACA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу 10 років: аудит інформаційних систем, консультаційні проекти з електронного документообігу та архівації, впровадження систем управління операційними ризиками, аудит фінансової звітності, капіталу, кредитних ризиків, фінансового моніторингу, впровадження та контроль систем управління інформаційною безпекою, планів безперервної діяльності
  • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
  • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
  • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT

 Корнєв Дмитро Володимирович

 • Україна
 • Відомий тренер та консультант НЦПБПУ з питань Міжнародних стандартів фінансової звітності. Член АССА з 2002р. Викладає предмети: ДипИФР (Рос), СИМА Р1 (Рос), АССА F2, F3, F5, F7, F8, P3 та P5. Має більше ніж 10-річний досвід роботи у відділі аудиту в компанії 'ПрайсвотерхаусКуперс'.
  • Консолідована звітність згідно МСФЗ

 

Корольов Максим Володимирович

 • Україна
 • Начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»
  • Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
  • Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
  • Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент

 Костюк Ніна Григорівна

 • Україна
 • Заступник начальника управління – начальник відділу систематизації звітності Управління інформаційних активів Департаменту статистики та звітності Національного банку України
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
 
Крисюк Богдан Володимирович
 • Україна
 • Начальник управлiння операцiйних ризикiв АТ «Ощадбанк»
  • Проведення самооцінки операційного ризику

Крук Олександр Васильович

 • Україна
 • Заступник директора представництва Інвесткредит Банк АГ (Австрія, група Фольксбанк) в Україні, керівник напрямку фінансування нерухомості
  • Актуальні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, фінансові аспекти фінансування комерційної нерухомості

 Кузь Олександр Родiонович

 • Україна
 • Заступник директора департаменту виконавчого провадження Мiнiстерства Юстицiї України
  • Особливостi вжиття банком заходiв по стягненю боргiв клiєнтiв
  • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави

 Кузьмич Святослав Анатолійович

 • Україна
 • Начальник Управління зовнішніх запозичень АТ «Укрексімбанк»
  • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
  • Кваліфікаційний курс "Фінансування міжнародної торгівлі"

 Кулікова Тетяна Миколаївна

 • Україна
 • Керівник Департаменту валютних операцій корпоративних клієнтів КБ «Приватбанк». Має більше ні 20-річний досвід роботи в банківській системі України
  • Особливості ведення валютного контролю в діячих реаліях

 Курочка Михайло

 • Україна
 • Керуючий партнер ТОВ «Кей Пі Ді Мост», Група компаній «KPD Consulting»
  • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лазепка Валентин
 • Україна
 • К.е.н, генеральний директор UniCredit Leasing LLC з 2009 по 2012 рр. З 2009 р. член Ради Директорів Українського об'єднання лізингодавців. Має публікації: співавтор "Української енциклопедії банківської справи", співавтор підручника для вищої школи "Аналіз діяльності комерційного банку", статті в економічних виданнях
  • Управління лізинговим портфелем
  • Факторингові і лізингові операції банків України: проблеми та перспективи

 Лебединець Тетяна Леонідівна

 • Україна
 • Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів.
  • Внутрішній аудит та шахрайство
  • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
  • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
 • Україна
 • Начальник управління валютного контролю Першого Українського Міжнародного Банку

  • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін

Лошманова Тамара Олегівна

 • Україна
 • Начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами

Лукасевич Богдан Володимирович

 • Україна
 • Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
  • Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
  • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

Макаревич Оксана

 • Україна
 • Начальник управління фінансування міжнародної торгівлі Департаменту корпоративного банкінгу «Піреус Банк МКБ»
  • Кваліфікаційний курс 'Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі'
  • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів

Малишев Сергій Петрович

 • Україна
 • Директор департаменту інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ТОВ «КЕШ ЕНД СЕК’ЮРІТІ”
  • Кваліфікаційний курс "Органiзацiя роботи в комерцiйному банку з перевезення цiнностей та iнкасацiї"

Марущак Анатолій Іванович

 • Україна
 • Перший заступник директора Інституту захисту інформації з обмеженим доступом, д.ю.н.
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
  • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі

Матлінг Олег Олегович

 • Україна
 • віце-президент ПАТ «БАНК 3/4». Має 10-річний досвід здійснення операцій з банківськими металами на МВРУ і міжнародних ринках, та успішного розвитку бізнесу з банківськими металами в крупних системних банках України
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Мех Ганна Володимирівна
 • Україна
 • Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA

  • Аудит управління кадровими ресурсами
  • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)

Мисюра Олег Петрович

 • Україна
 • Директор департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах

Міняєв Антон Олександрович

 • Україна
 • Має більше 7 років професійного стажу у сфері управління ризиками в комерційних банках та Бюро кредитних історій. Впровадив системи з управління операційними ризиками та ризиками шахрайства у міжнародних банках
  • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
  • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
  • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством

Міхайліді Павло Миколайович

 • Україна
 • Президент Союзу кризових менеджерів України, керуючий партнер Українського центру фінансової реструктуризації та банкрутства.
  • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення

Міцюра Олександр

 • Україна
 • Начальник управління кредитних ризиків ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
  • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб

Мішин Микола Олександрович

 • Україна
 • Начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів та сборів України
  • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ

Михайленко Дмитро Олександрович

 • Україна
 • Керуючий партнер Crowe LF Ukraine. партнер Crowe Horwath AC Ukraine, Голова комітету підприємців з податкових питань ТПП України, заступник головного редактора журналу «Бухгалтер»
  • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
  • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти

Монахов Георгiй Олександрович

 • Україна
 • Досвiдчений спецiалiст з питань дiлового протоколу та етикету, консультант мiжнародної програми ООН "Розвиток", викладач Iнституту адвокатури при КНУ iм.Тараса Шевченка.
  • Дiловий етикет
  • Ефективний секретар

 Могильчук Тетяна Борисівна

 • Україна
 • Головний економіст Управління розвитків залучення інвестицій ПАТ АКБ "Аркада", має більше сімнадцяти років досвіду роботи у банківській сфері за напрямками економічного аналізу, управлінського обліку та ціноутворення (у 2008-2013рр. – заступник директора фінансово-економічного департаменту ПАТ «Кредитпромбанк»)
  • Оцінка прибутковості банківських продуктів
  • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
  • Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Система трансфертного ціноутворення у банках
  • Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку

 Мороз Оксана

 • Україна
 • Співзасновник MAMA manipulation marketing. Має 11-річний досвід роботи у стратегічному маркетингу та більш ніж 5-річний досвід роботи у банківській системі
  • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
  • Процес створення продукту
  • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб

 Московченко Наталія Павлівна

 • Україна
 • Консультант НЦПБПУ, протягом тривалого часу обіймала посаду начальника Архівного управління Національного банку України, кандидат історичних наук, викладач
  • Організація роботи архівного підрозділу банк

 Муравйов Олексій Валентинович

 • Україна
 • Суддя Вищого адміністративного Суду України
  • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження

Нагорна Юлія Павлівна

 • Україна
 • Старший економіст відділу розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
  • Основи формування фінансової звітності банків
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків

 

Нєжданова Валерія Михайлівна

 • Україна
 • Головний фахівець управління фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк». Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»

  • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
  • Внутрiшнiй аудит виконання банком функцiй суб'єкта первинного фiнансового монiторингу
  • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок

 Немолюк Костянтин

 • Україна
 • Спеціаліст по роботі з приватними інвесторами «Української біржі»
  • Порядок інвестування шляхом здійснення угод на фондових біржах України

 Немченко Олексій

 • Україна
 • Начальник Сектору комплаєнсу, управління комплаєнсу та безпеки АТ «ОТП Банк»
  • Карткова безпека в комерційному банку
Озель Дмитро Миколайович
 • Україна
 • Заступник начальника управління документарного бізнесу, керівник напрямку документарних операцій Державного експортно-імпортного банку України. Член Банківської комісії Українського національного комітету МТП. Має більше ніж 15 років досвіду роботи в управлінні документарного бізнесу Укрексімбанку. Брав участь у розробці змін до нормативно-правових актів НБУ з питань акредитивних та гарантійних операцій. Брав участь в розробці та впровадженні дистанційних курсів по документарним операціям для співробітників банку

  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»

 Омельчук Володимир Миколайович

 • Україна
 • Заступник начальника відділу Департаменту безпеки АТ "Ощадбанк"
  • Карткова безпека у банківській установі
  • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами

 Орлов Микола Васильович

 • Україна
 • Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
  • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
  • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
  • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів

 Осінов Денис Сергійович

 • Україна
 • Незалежний експерт, має 10-річний досвід роботи у банківській сфері України у напрямах управління активами та пасивами, ризик-менеджменту та фінансів у Альфа-Банку, Кредитпромбанку, Сбербанку Росії
  • Побудова системи управління ліквідністю в банку

 Осика Ігор

 • Україна
 • Директор департаменту безпеки Українського процесингового центру (UPC)
  • Карткова безпека в комерційному банку

 Панченко Валентина Миколаївна

 • Україна
 • Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру дослідження проблем забезпечення інформаційної безпеки
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

 Параскева Оксана

 • Україна
 • Голова Експертної  Ради з питань корпоративного права і управління  ГС «Українське об’єднання ринків капіталу» (UCMA); партнер Investor Relatios Agency. Має професійний досвід роботи на фондовому та банківському ринку України більше 14 років. Сертифікований ДКЦПФР України спеціаліст з 1997 р.
  • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
  • Методичні рекомендації щодо організації Корпоративного управління в банках України (застосування рішення правління НБУ №814-рш від 03.12.2018 р.)
  • Політика винагороди у банках

 Пасхальний Олексій Олексійович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу обслуговування ПТКС ТОВ "Платіжка"
  • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських уставновах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
 • Україна
 • Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління

  • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
  • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту

Полонець Володимир

 • Україна
 • PhD, генеральний директор і засновник проекту TopEXPERT, доцент кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант.
  • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
  • Блогінг у банківській діяльності

Пономарьов Володимир Миколайович

 • Україна
 • Начальник управління аналізу та контролю ринкових та операційних ризиків АБ «Укргазбанк». Ризик-менеджер з досвідом роботи більше восьми років, у тому числі шість років на керівних посадах і рік за кордоном (SEB AB, Швеція)
  • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
  • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку

 Попов Ігор Петрович

 • Україна
 • Незалежний консультант НЦПБПУ. Має 16-річний досвід роботи в комерційних банках України у сфері безпеки карткових операцій.
  • Теорія і практика претензійної роботи стосовно спірних транзакцій
  • Карткова безпека у банківській установі
Приходько Юрій
 • Україна
 • Професійний стаж роботи у банківській сфері більше 12 років. З них: в підрозділах ризик – менеджменту - 4 роки: оцінка кредитних та портфельних ризиків, проведення внутрішнього аудиту філій. Бізнесу - 3 роки: проектне та інвестиційне фінансування КБ і СМБ. В підрозділах по роботі з проблемними та непрофільними активами - 5 років: оцінка причин поточного стану бізнесу, фінансове моделювання альтернативних шляхів використання активів, де безпосередньо здійснив аналіз по 500+ позичальникам (КБ, СМБ, ІП).

  • Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність

 Протченко Юлія Володимирівна

 • Україна
 • Заступник начальника управління – начальник відділу методології та організації розрахунків юридичних та фізичних осіб у національній валюті Департаменту платіжних систем НБУ
  • Кваліфікаційний курс «Валютний контроль за експортними та імпортними операціями»

 Редченко Костянтин Іванович

 • Україна
 • Виконавчий директор і партнер консалтингової компанії "Укрконсалтинг". Кандидат економічних наук, докторант Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії. Автор 4 монографій та навчальних посібників, більше 65 публікацій у професійних журналах та наукових виданнях України, Росії, Польщі і США. Сертифікований професійний проектний менеджер (IPMA, level C), керував низкою консалтингових проектів у галузі впровадження сучасних управлінських технологій. Спеціалізується у сфері стратегічного аналізу, управлінського обліку, контролю та аудиту, впровадження аналітичних бізнес-інструментів (Balanced Scorecard та ін.)
  • Методи калькулювання та аналізу витрат. Процесний підхід та калькулювання за видами діяльності (ABC)

 Ричакiвська Вiра Iванiвна

 • Україна
 • Співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.
  • Квалiфiкацiйний курс "Бухгалтерський облік в банку"

Рогозний Сергій

 • Україна
 • Сертифікований аудитор, юрист, АССА DipIFR, САР, IFA. Заступник генерального директора міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine, Член Ради та керівник фінансового комітету Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. Має понад 20-річний практичний досвід роботи на посадах: головний бухгалтер, аудитор, фінансовий директор, менеджер зі складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у суб’єктах державного і корпоративного сектору, а також аудиті
  • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері

 Розмаїта Тетяна Анатоліївна

 • Україна
 • Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ
  • Актуальні питання валютного регулювання

 Рудий Олексій Павлович

 • Україна
 • Начальник Управління моніторингу пов’язаних із банками осіб Національного банку України
  • Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках

  Саблін Андрій В'ячеславович

 • Україна
 • Директор ТОВ "Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості"
  • Актуальні питання, повязані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленність, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)

 Савченко Олександр Васильович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу протидії шахрайству ПАТ «ПУМБ»
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса

 Савчук Володимир Павлович

 • Україна
 • Професор програм МВА Міжнародного інституту бізнесу та Києво-Могилянської бізнес школи, доктор наук, керуючий партнер групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту
  • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
  • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
  • Експертиза проектів кредитування МСБ

Саяпін Олексій Олександрович

 • Україна
 • Керівник бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів філії «Столична» ЗАТ КБ «ПриватБанк»
  • Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»

 Свердліченко Ярослав

 • Україна
 • Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика

 Сергієнко Наталя Олександрівна

 • Україна
 • Головний економіст Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, DipIFR (ACCA)
  • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
  • Кваліфікаційни курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"

 Сидоряченко Олександр Борисович

 • Україна
 • Начальник відділу контролю та аналізу якості даних управління інформаційних активів  Департаменту статистики та звітності НБУ
  • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями
Сігал Наталія Вікторівна
 • Україна
 • Заступник керівника Напряму «Compliance» ГО з питань AML ризиків та вивчення клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк». Має більше ніж 10-річний досвід роботи в Департаменті фінансового моніторингу НБУ

  • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)

 Сіраков Олександр

 • Україна
 • Начальник відділу інформаційної безпеки ПАТ «БАНК 3/4». Має багаторічний досвід побудови бізнес-орієнтованих моделей забезпечення інформаційної безпеки в багатьох банках України та комерційних компаній; проведення ІТ-аудиту в Національному банку України; побудови, впровадження, та акредитації центрів сертифікації ключі
  • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
  • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обгрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк

 Сисоєв Валентин

 • Україна
 • CISM (Certified Information Security Manager), спеціаліст з безпеки та контролю операційних ризиків ING Bank Ukraine
  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

 Скобін В’ячеслав Федорович

 • Україна
 • Директор фінансового-бюджетного департаменту ПАТ "КРІСТАЛБАНК". 16 років банківського стажу в галузі планування, управлінського обліку та аналізу діяльності банку.
  • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
  • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку

 Слободьян Леся Михайлівна

 • Україна
 • Начальник відділу розвитку та підтримки фінансової моделі банку Управління банківських продуктів Центру компетенції розвитку банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
  • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу

 Снігурська Людмила Петрівна

 • Україна
 • Заступник директора - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA)
  • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • Особливості бухгалтерського обліку операцій зміни умов (модифікації) фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»

 Соловйов Руслан Володимирович

 • Україна
 • Начальник управління ІТ безпеки Банку "Кредит Дніпро". Має 28-річний досвід у сфері розробки, впровадження, експлуатації та забезпечення безпеки інформаційних систем та 12-річний досвід у сфері інформаційної банківської безпеки. 
  • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
  • Аудит інформаційної безпеки в банках Україні

 Солошенко Катерина Василівна

 • Україна
 • Начальник відділу організації касових операцій Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
  • Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банку

 Сорока Ольга

 • Україна
 • Начальник управління централізованого кредитного контролю АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’
  • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
  • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти

 Сорокін Михайло Едуардович

 • Україна
 • PhD (Finance), МВА (Ваnking), директор Центру розвитку фінансового менеджменту Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-Україна); практикуючий консультант вітчизняних і міжнародних компаній і банків, досвід фінансової експертизи понад 200 бізнес проектів в Україні і СНД, автор програми «Фінансовий майстер-клас», «Прайм-кредит», чисельних публікацій і ряду оригінальних розробок в області корпоративних фінансів і кредитного аналізу (моделі SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матриця фінансових показників ®, факторний аналіз ліквідності тощо)
  • Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»

 Спєсівцев Деніс Сергійович

 • Україна
 • Головний спеціаліст відділу по роботі з громадянами та юридичними особами Департаменту державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Державної реєстраційної служби України.
  • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Реформа системи технічної інвентаризації України та її наслідки

 Співак Руслан Веніамінович

 • Україна
 • Керівник відділу корпоративних продуктів та відділу партнерства в Райффайзен Банк Аваль
  • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства

 Стальський Всеволод Дмитрович

 • Україна
 • Начальник відділу міжнародних платежів Управління банківських технологій та організації розрахунків ПАТ ‘ВТБ БАНК’
  • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків

Строчков Валерій Іванович

 • Україна
 • Начальник відділу дослідження та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
  • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти.

 Сухенко Олена Іванівна

 • Україна
 • САР, член Української Асоціації Сертифікованих Бухгалтерів та Аудиторів, член Союзу сертифікованих спеціалістів в області лізингу. Досвідчений фахівець-консультант у сфері фінансового аналізу та обліку, управління фінансами, побудови системи управління ризиками. Тривалий час працювала в Міжнародній Фінансовій Корпорації (група Світового Банку), де була експертом з питань кредитного аналізу та управління ризиками, фінансового обліку (в т.ч. IAS), оподаткування, управління бюджетом
  • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
  • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
  • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
  • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
  • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
  • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
  • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (ДипІФР)

 Таїрова Галина Леонідівна

 • Україна
 • експерт з фінансового контролінгу комерційних банків, більш 17 років банківського стажу, з них 7 років практичного досвіду з побудови і розвитку функції фінансового контролінгу на посаді Керівника Департаменту
  • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
  • Контролінг як складова системи управління банком

Твердий Олександр Григорович

 • Україна
 • Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ;
  • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
  • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
  • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями

 Твердомед Андрій Григорович

 • Україна
 • Член суспільної колегії Комітету ВРУ з питань податкової політики, член Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, президент Асоціації податкових консультантів
  • Нові роз‘яснення та вічні проблеми в оподаткуванні прибутку. Окремі операції: прибуток та ПДВ

 Терещенко Віталій Станіславович

 • Україна
 • Заступник начальника управління - начальник відділу  оброблення статистичної  інформації Управління статистичної інформації Департаменту статистики та звітності Національного банку України
  • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ

 Тимофеєв Анатолій Вадимович

 • Україна
 • досвідчений фахівець з більше ніж 20-річним банківським досвідом. Працював в банках ПАТ «Банк Юнекс» (В.О. Голови Правління, Радник Голови Правління), Банк Русский Стандарт (начальник управління фінансових ринків / Член Правління), ВТБ Банк (Україна) (заступник начальника казначейства), ЗАТ «Внешторгбанк (Украина)» (директор казначейства / Член Правління, КБ «Хрещатик» (начальник управління ділінгу), АКБ «Україна» (начальник відділу по роботі на строкових ринках)
  • Казначейство та казначейські операції
Тімченко Наталія Іванівна
 • Україна
 • Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс - більше 14 років, із них 12 років – на керівних посадах

  • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"

 Тимченко Леонід

 • Україна
 • Заступник начальника відділу боротьби зі злочинами в сфері інформаційної безпеки і платіжних систем, управління боротьби із кіберзлочинністю МВС України;
  • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса

 Тиховська Наталія Миколаївна

 • Україна
 • Начальник управління факторингу АКБ "Укрсоцбанк"
  • Особливості здійснення факторингових операцій банками України
  • Цінні папери в діяльності банків. Проблеми та перспективи

 Тищенко Богдан

 • Україна
 • Головний оперуповноважений - інспектор відділу боротьби зі злочинами у сфері інформаційної безпеки та платіжних систем УБКТЛ ДКМ МВС України
  • Карткова безпека у банківській установі

 Ткаліч Ігор Олександрович

 • Україна
 • Член Правління, відповідальний працівник Банку з фінансового моніторингу АБ «Правекс-Банк». Має більше 15 років досвіду роботи в банківській сфері. Близько 8 років працював в АБ «Укргазбанк» на посаді члена Правління банку. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки
  • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"

 Ткач Павло Олександрович

 • Україна
 • Судовий експерт зi спецiальностi "Визначення вартостi будiвель та споруд", експерт-оцiнник (категорiї А, В, С), спецiалiст по оцiнцi землi
  • Оцiнка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про лiквiдну вартiсть та аналiз лiквiдностi заставленого майна та майнових прав

 Ткаченко Володимир

 • Україна
 • Експерт в області ІБ, директор ТОВ «Агенція Активного Аудиту»
  • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010

Трофіменко Віра Прохорівна

 • Україна
 • Головний економіст сектору методології бухгалтерського обліку фінансових інструментів банків Департаменту бухгалтерського обліку НБУ
  • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
  • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банках"

 Уваров Костянтин Володимирович

 • Україна
 • к.е.н., досвідчений фахівець з питань управління ризиками. В банківській системі 25 років, у ризик-менеджменті понад 15 років. Працював в банках: «Кристал банк», «Авант Банк»,  "Сведбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "СЕБ Банк"
  • Кваліфікаційний курс 'Управління ризиками в банку'
  • Кількісні методи оцінки ризиків

 Умрихін Дмитро

 • Україна
 • Начальник управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Верховного суду України;
  • Робота НБУ зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця НБУ з банками України

 Фаль Олексiй Михайлович

 • Україна
 • Канд. фiз.-мат. наук, провiдний науковий спiвробiтник, голова пiдкомiтету "Захист iнформацiї".
  • Захист банкiвської електронної iнформацiї

Федоренко Наталія Олександрівна

 • Україна
 • Бізнес-тренер, Директор компанії TBT-Ukraine. Досвідчений фахівець в галузі продажів, проведення презентацій та виступів перед різними аудиторіями. Автор тренінгів «Навички презентацій», «Майстерність переконливого виступу»; «Техніка проведення результативних нарад», «Холодні дзвінки або результативні телефонні переговори»
  • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація

 Федоровська Раїса Станіславівна

 • Україна
 • Має 13 років досвіду роботи в сфері платіжних карт, з них 7 років - у сфері карткової безпеки, в банках ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ «УніКредит Банк», АТ Банк «Фінанси та Кредит» (Issuer & Acquirer Risk Management, Card Operations & Cash Handling, Chargeback/Arbitration/ Compliance procedures)
  • Запобігання та протидія картковому шахрайству в банку
  • Карткова безпека в комерційному банку

 Філіппов Олексій Валерійович

 • Україна
 • Має 11-річний досвід роботи в підрозділах ризик-менеджменту комерційних банків, в тому числі понад 7 років у великих банках з іноземним капіталом. Має успішний досвід адаптації міжнародних вимог з управління ліквідністю до умов українського ринку
  • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
  • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
 • Україна
 • Начальник управлiння документарного бізнесу Державного експортно-iмпортного банку України
  • Документарнi та гарантійні операцiї при фінансуванні міжнародних торгових угод
  • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі

 Харченко Андрій Миколайович

 • Україна
 • Начальник відділу правового забезпечення Юридичного Департаменту Держземагентства
  • Захист прав власності. Нові правила реєстрації та оформлення прав на нерухоме майно, що набрали чинності з 01.01.2013. Земельні відносини в 2013р.

 Харченко Володимир Іванович

 • Україна
 • Начальник управління політики роздрібних платежів Департаменту платіжних систем Національного банку України
  • Діяльність банку на ринку платіжних карток
  • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення.
Харченко Поліна Сергіївна
 • Україна
 • Директор по комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу ПАТ "Альфа-банк"

  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку»

 Хейло Галина Михайлівна

 • Україна
 • Голова Правління ПАТ "Айбокс Банк". Має більш ніж 15 – річний досвід роботи по запровадженню системи фінансового аналізу та ризик – менеджменту у банках. Має міжнародний сертифікат GARP
  • Методи прогнозування банкрутства банку
  • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
  • Кількісні методи оцінки ризиків
  • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
  • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
  • Управління ефективністю діяльності банку

 Хмеленко Юрій

 • Україна
 • Керівник проектів з протидії шахрайству в ПАТ «Альфа-Банк»
  • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
  • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
  • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
  • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок

 Царенко Валерій Петрович

 • Україна
 • Начальник Управління аудиту процесів корпоративного управління, інформаційних технологій та дочірніх компаній UniCredit Bank
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
  • Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок
Цвік Дмитро Петрович
 • Україна
 • Керівник напрямку розвитку бізнесу Управління торгового фінансування ПАТ "ПУМБ". Досвід роботи у банківській сфері - понад 11 років, з них понад 6 років у документарному бізнесі Головного офісу. Коло інтересів - акредитиви, гарантії, схеми фінансування банками експорту/імпорту клієнтів, розвиток та вдосконалення нормативних документів що їх регулюють 

  • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Розгляд практичних моментів використання всіх видів банківських гарантій та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
  • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
  • Підтверджені та непідтверджені документарні акредитиви як форми розрахунків за зовнішньоекономічними та внутрішніми контрактами. Практичні моменти використання акредитивів. Шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
  • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»

 Чепінога Людмила Анатоліївна

 • Україна
 • Директор валютного департаменту АБ "Укргазбанк" 
  • Особливості застосування валютного та податкового законодавства за операціями фізичних осіб
  • Зміни в порядку та умовах проведення валютообмінних операцій
  • Актуальні питання застосування валютного законодавства у сфері валютного контролю
  • Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення

 Чернявський Сергій Сергійович

 • Україна
 • Доктор Юридичних наук, ст. н.с., начальник наукової лабораторії проблем запобіганні та розкриття тяжких злочинів Національної академії внутрішніх справ. Має стаж роботи у слідчих підрозділах МВС України. Займався розслідуванням резонансних справ про злочини у сфері економічної діяльності. Сертифікований учасник проекту Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ( VJLI-UA-2). Неодноразово залучався до проведення міжнародних заходів у рамках Проекту (Німеччина, 2006 рік, Кіпр, 2007 рік, Польща, 2008 рік). Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю. Автор понад 100 наукових праць у галузі криміналістики та боротьби зі злочинністю
  • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування

 Черняк Віталій Васильович

 • Україна
 • Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
  • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
  • Місце та функції служби комплаєнсу в банку. FATCA як нова функці служби комплаєнсу

 

Чечель Сергій Анатолійович

 • Україна
 • Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ
  • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі

 Чуба Віталій

 • Україна
 • Бізнес-тренер з великим досвідом публічних виступів, навчання і розвитку груп
  • Управління продажами в банку через наставництво
Саад Шаді
 • Україна
 • Директор Saad Legal, Голова Ради учасників Національного депозитарію України, член президії асоціації “Українські емітенти”. Має професійний досвід роботи на фондовому ринку України з 2001 року, в сфері корпоративного права та управління - з 2006 року. Понад 12 років юридичної практики, 7 років корпоративної судової практики, забезпечив корпоративний захист понад 100 підприємств. Професійна спеціалізація: корпоративні фінанси, корпоративне право, корпоративне управління, M&A, фондовий ринок

  • Цикл круглих столів, присвячених питанням корпоративного управління

 Шевченко Марія

 • Україна
 • HR консультант, бізнес-тренер, має великий досвід роботи в організації кадрової роботи комерційних банків України
  • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
  • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство.  Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
  • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

 Шевченко Володимир Євгенович

 • Україна
 • Доцент кафедри психології Університету "КРОК", к.психол.н, практикуючий психолог у сфері кадрової безпеки
  • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи

 Шевцов Олексій

 • Україна
 • Президент Київської Асоціації Психотерапії, практикуючий психолог, лікар-психотерапевт, гіпнотерапевт, психіатр вищої категорії, сертифікований тренер-психолог, бізнес-тренер, коуч, наставник, кандидат медичних наук, доцент, професор психології
  • Стрес-менеджмент. Прийоми знаяття наслідків впливу стресу з психіки і тіла працівників банку. Техніки формування стресостійкості. Стрес-гігієна. Стрес-профілактика

 Шевчук Олег Федорович

 • Україна
 • Заступник начальника управління безпеки  ПАТ "Акордбанк"
  • Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу банку

 Шепель Станіслав Миколайович

 • Україна
 • Директор ТОВ «Факторингова компанія «Фонд боргових зобов‘язань»
  • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика

 Шестопал Олег Васильович

 • Україна
 • Начальник Відділу внутрішнього аудиту (служби) ПуАТ “Агрокомбанк”
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"

 Шлапацька Ксенія Вікторівна

 • Україна
 • Заступник начальника Управління ринкових та операційних ризиків ПАТ «ПУМБ», працює в сфері управління операційним ризиком більше 6 років.
  • Організаційні форми системи управління операційними ризиками

 Шматко Олексій Юрійович

 • Україна
 • Президент ТОВ «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, САР, член ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член кваліфікаційної комісії Спілки податкових консультантів України
  • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
  • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
  • Податковий облік у банках
  • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
  • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків

 Шматко Наталія Миколаївна

 • Україна
 • К.е.н., головний економіст Департаменту бухгалтерського обліку НБУ
  • Бухгалтерський облік в банку
  • Розгляд основних питань з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами та фінансовими інвестиціями в банках України. 
  • Огляд змін до правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України та огляд змін до Інструкції з бухгалтерського обліку кредитних операцій банків. 
  • Переход банків України на подання звітності за МСФЗ в XBRL
Шморгун Роман Миколайович
 • Україна
 • Директор ТОВ Юридична Компанія «Центр Правових Ініціатив», досвідчений юрист, загальний стаж роботи в судових органах та органах державної виконавчої служби становить більше 15 років
  • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
  • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень

 Шовкалюк Володимир Валерійович

 • Україна
 • Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»
  • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод

 Шопська Тетяна Петрiвна

 • Україна
 • Начальник управлiння внутрiшнього аудиту Державного Ощадного банку України
  • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
  • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
  • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"

 Шульга Валентина Іванівна

 • Україна
 • Начальник відділу організаційно-технологічного забезпечення діловодства управління діловодства НБУ
  • Організація діловодного процесу в банках. Технологія роботи з вхідними, вихідними та внутрішніми документами, порядок роботи з документами, що містять конфіденційну інформацію. Забезпечення збереженості документів банку. Робота архівного підрозділу. Особливості роботи з службовими електронними документами

 Яковлєв Дмитро Павлович

 • Україна
 • Заступник начальника управління організації та супроводу роздрібного бізнесу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України». Має більше 10-річний досвід роботи у банківській діяльності.
  • Електронні гроші як універсальний спосіб комунікації товару зі своїм покупцем