семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

ОНЛАЙН Програма підготовки до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР)

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
 
ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ: з 29 серпня до 26 листопада 2017 року
 
В ОНЛАЙН ФОРМАТІ
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) - грудень 2017 року
 
 
 
 
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Любящева - повний член АССА з 2011 р.
 
ФОРМАТ НАВЧАННЯ
 
Навчання проводиться в інтерактивній формі вебінарних занять, та поєднує теоретичну й практичну підготовку до іспиту.
 
ОСОБЛИВІСТЬ КУРСУ:
 • 2-годинні вебінари з розгляду кожного стандарту, який входить до програми ДипІФР, у будні дні у зручний час (за домовленістю з групою) дають можливість поступово та послідовно засвоювати стандарти;
 • практичні заняття у вигляді вебінарів, на яких відпрацьовуються навички розв’язання завдань ДипІФР та практичного застосування стандартів у вихідний день;
 • презентації у форматі вебінарів у запису;
 • підтримка тренера у режимі 24/7 через засоби електронного зв’язку та соціальні мережі;
 • створення унікального робочого середовища спілкування та обміну інформацією;
 • ексклюзивні методичні і навчальні матеріали в електронному форматі: збірники лекцій, презентації, схеми, ключі до стандартів, збірники домашніх завдань з рішеннями;
 • тести з перевірки знань: до кожного вебінару;
 • 2 проміжних письмових екзамени по 50 балів з перевіркою та рекомендаціями тренера, один письмовий пробний екзамен на 100 балів з перевіркою та маркуванням у кінці курсу;
 • доступ до запису вебінарів протягом року.
 
ТРИВАЛІСТЬ ПРОГРАМИ складає 106 академ. годин (без врахування самостійної роботи).
 
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (ДИПІФР РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ):
 • програма дає базові знання принципів, правил складання фінансової звітності та розкриття інформації  згідно з МСФЗ;
 • після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
ЗМІСТ ПРОГРАМИ:
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
 
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 17 «Оренда»
 
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
 
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
 
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ для  малих та середніх підприємств
 
Інші положення
«Концептуальні основи підготовки фінансової звітності»
 
СТАРТ ПРОГРАМИ – 12 лютого 2017 року.
 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
ІНСТРУКТОР
 
Олена Любящева - повний член АССА з 2011 р.,
 • 11 років практичного досвіду роботи головним бухгалтером і внутрішнім аудитором у фінансових організаціях: АСК "Інспол", АСК "Алькона";
 • 11 років практичного досвіду роботи фінансовим контролером багатопрофільних холдингів "Індустріальна група", ДК "Хліб України", ПрАТ "Ганза";
 • участь в угодах по злиттю і поглинанням за кордоном;
 • досвід реструктуризації фінансової та корпоративної структури великих багатопрофільних холдингів;
 • управління фінансовою діяльністю, постановка управлінської звітності, контролінг роботи підзвітних підприємств, консолідація звітності з метою представлення стейкхолдерам;
 • практика застосування МСФЗ з 2004р.;
 • 14 іспитів АССА, ДипІФР з 2006 року;
 • досвід викладацької діяльності ДипІФР, «Фінансовий аналіз і менеджмент» - 5 років;
 • партнер Центру «Фінанси навколишнього середовища» КНЕУ ім. В.Гетьмана, лектор школи «Фінансові аспекти низьковуглецевої економіки» Фонду Конрада Аденауера.
 
ПРО АССА
 
Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила нову російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР).
 
ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш 188,000 членів та 480,000 студентів з 170 країн світу.
 
Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.
 
Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".
 
 
ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА ЗДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ ACCA DIPIFR
 
Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Ей Ті Сі Інтернешнл (ATC International).
За результатами іспиту Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 
Більшість екзаменаційних питань поєднують розрахункові і аналітичні елементи, максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR, кандидат повинен набрати мінімум 50 балів зі 100 можливих.
 
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  грудень 2017 року.
 
 
Реєстрація
(+38044) 501-7918, 253-0702, 502-6191, 502-8653, 253-2456, 253-0457
Факс/автовідповідач (+38044) 253-0233
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів