семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів





















фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
пропонує проведення консультацій, семінарів, тренінгів у корпоративному форматі для фахівців Вашого Банку на тему
 
ПРАКТИЧНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ В БАНКУ ВИМОГ МСФЗ 9
ЩОДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
 
 
З 01.01.2018р. набуває чинності МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», який докорінним чином змінює підходи до оцінки та  обліку  фінансових інструментів банку. У першу чергу це стосується кредитів і цінних паперів.
 
Національний банк України розробляє нормативні документи щодо запровадження вимог стандарту банківською системою, але велика  кількість питань має вирішуватись на рівні кожного банку.
 
Мета:
- ознайомити з вимогами стандарту працівників підрозділів банку, які беруть участь у проекті з впровадження МСФЗ 9, а саме, бухгалтерського обліку, ризиків, бізнес-підрозділів та ІТ;
- надати практичні рекомендації з організації проекту по впровадженню вимог стандарту.
 
Запропонована програма охоплює питання класифікації та оцінки фінансових інструментів (формування резерву за МСФЗ 9 є окремою темою і не включене до даної пропозиції і є предметом окремого замовлення).
 
Питання, які пропонуються до розгляду:
 
1. Загальні положення
1.1. Необхідність впровадження МСФЗ 9.
1.2. Мета та передумови прийняття МСФЗ 9
1.3. Порівняння сфер застосування МСФЗ 9 та МСБУ 39
1.4. Основні зміни в оцінці та обліку фінансових інструментів порівняно з МСБУ 39
 
2. Вимоги МСФЗ 9 щодо обліку фінансових активів.
2.1. Визнання фінансових активів
2.2. Класифікація та оцінка фінансових активів при первісному визнанні
     - Загальна схема класифікації фінансових активів за МСФЗ 9
     - Поняття «бізнес-модель»
     - Процедура проведення SPPI-тесту
2.3. Подальша оцінка фінансових активів
2.4. Модифікації фінансових активів
2.5. Припинення визнання фінансових активів
 
3. Вимоги МСФЗ 9 щодо обліку фінансових зобов’язань.
3.1. Визнання фінансових активів
3.2. Класифікація та оцінка фінансових зобов’язань при первісному визнанні
3.3. Подальша оцінка фінансових зобов’язань
3.4. Припинення визнання фінансових зобов’язань
 
4. Заплановані зміни до нормативних документів НБУ з обліку фінансових інструментів.
4.1. Зміни до Плану рахунків
4.2. Зміни до нормативних документів з обліку фінансових інструментів
 
5. Процедура переходу банку на облік за МСФЗ 9.
5.1. Порядок переходу від МСБУ 39 до МСФЗ 9.
5.2. Розкриття ефекту від переходу у фінансовій звітності банку.
 
6. Організація в банку проекту по впровадженню МСФЗ 9.
6.1. Підходи до впровадження МСФЗ 9 в облікових системах банку
6.2. Запуск проекту по впровадженню МСФЗ 9. Цілі та завдання проекту
6.3. Склад та основні функції проектної команди. Взаємодія підрозділів під час виконання проектних робіт.
6.4. Основні етапи проектних робіт.
6.5. Зміни у  ІТ-системах банку.
 
Консультант
ЗНАЧКОВА Ольга Ярославівна – к.е.н.,  заступник головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк». Досвід впровадження МСФЗ 9 у ПАТ «Укрсоцбанк» (менеджер проекту) та АО «ОТП банк» (зовнішній консультант).
 
Формати надання послуг:
- корпоративний семінар;
- консультація.
 
Умови надання послуг
 
Дати, місце, тривалість та вартість послуг визначаються в процесі переговорів після узгодження формату та обсягу замовлення.
 
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 502 61 91, 502 86 53, 253 24 56, 253 04 57, 253 84 89
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33



До списку семінарів



Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів