семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Календар семінарів

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Національний центр підготовки банківських працівників України
(Ліцензія Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України №072588 від 10.09.2012р.)
 
спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку
 
запрошують на семнір
 
НАГЛЯДОВА РАДА БАНКУ.
МЕТОДИКА РОБОТИ ТА ОЦIНКИ ЕФЕКТИВНОСТI
 
який відбудеться 26 липня 2017р.
 
Зміст семінару:
1. Роль та функцiї Наглядової Ради.
2. Склад та структура Наглядової Ради.
3. Незалежний директор. Функцiональнi обов'язки.
4. Формування та органiзацiя роботи комiтетiв Наглядової Ради.
5. Пiдготовка та проведення засiдань Наглядової Ради.
6. Корпоративний секретар Наглядової Ради.
7. Оцiнка ефективностi Наглядової Ради банку.
  
Інструктор:
Голова Експертної Ради з питань корпоративного права i управлiння  ГС «Українське об’єднання ринкiв капiталу» (UCMA); партнер Investor Relations Agency.
Має Професiйний досвiд роботи на фондовому ринку України з 1994 року, в банкiвськiй системi України - з 1997 року, в сферi корпоративного управлiння - з 1998 року. Сертифiкований ДКЦПФР України спецiалiст з 1997 р.
Професiйна спецiалiзацiя: корпоративнi фiнанси, корпоративне право, корпоративне управлiння, фондовий ринок (зокрема, публiчнi розмiщення цiнних паперiв), проектний менеджмент у сферi iнвестицiй, органiзацiя вiдносин з iнвесторами (Investor Relations).
Бiзнес-тренер семiнарiв з фiнансових комунiкацiй; органiзатор i спiкер спецiалiзованих конференцiй iнвестицiйної спрямованостi в сферi корпоративного управлiння та сталого розвитку.
Спiвавтор книги «Фiнансовi ринки: питання i вiдповiдi», автор публiкацiй та експертних думок в перiодичних виданнях з проблем розвитку фондового ринку, корпоративного управлiння, комунiкацiй з iнвестицiйним спiвтовариством (IR).
Автор проектiв законодавчих та нормативних актiв, член робочих груп з корпоративного права та управлiння.
Автор дослiдження «Корпоративне управлiння в банках України: минуле, сьогодення та майбутне», жовтень, 2015.
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Реєстрація - 9.30, початок заходу - 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 502 61 91, 502 86 53, 253 24 56, 253 04 57
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33До списку семінарів
семінари для банкірів
тренінги для банкірів