семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Звіти про семінари (2017 рік)

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій
Інші роки: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |

31.10.2017

25 – 26 жовтня 2017р. пройшов семінар «Впровадження СУІБ в банківських установах згідно вимог постанови НБУ №95 від 28.09.2017».

Докладніше...>>>

Учасники отримали теоретичні знання і практичні навички щодо впровадження Системи Управління Інформаційною Безпекою (СУІБ), її місця в системі управління банківською установою і системі внутрішнього контролю, ролі з управління процесами інформаційної безпеки, успішного впровадження СУІБ з урахуванням досвіду реалізації подібних проектів і інспекцій НБУ, а також підвищення ефективності процесів ІБ, опису заходів безпеки і заходів реагування на інформаційні риски.
 
Семінар провів Володимир Ткаченко - Certified Information System Auditor (CISA), Certified Information System Security Professional (CISSP), CLPTP, сертифікований аудитор, ISO 27001 LA, ISO 27001 LI, ISO 31000 RM,  директор «Агентства Активного Аудиту».
 
Відвідали семінар 21 представник банків - Альтбанк, АП Банк, Банк ¾, Вернум Банк, Земельний Капітал, Індустріал Банк, Комерційний Індустріальний Банк, КомІнвест Банк, Конкорд, Кредит Європа Банк, Портал, Сітібанк, Траст-Капітал, Укргазбанк, УкрСиббанк та Аудиторської фірми "АКТИВ-АУДИТ".

27.10.2017

24 - 25 жовтня 2017р. 25 працівників банків, які складають і подають Національному банку України статистичну звітність, в тому числі про валютні операції, зустрілися з провідними фахівцями Департаменту статистики та звітності Національного банку України.

Докладніше...>>>

Представники НБУ відповіли на питання і дали практичні поради щодо оптимальної підготовки статистичної звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129); виявлення та виправлення помилок у звітності; взаємозв’язку даних online-систем звітності в НБУ; вимогам до складання статистичної звітності, які будуть вводитися для гармонізації до вимог ЄС.
 
Банки - учасники - Альянс, Аркада, Банк Інвестицій та Заощаджень, Восток, Глобус Банк, Ідея Банк, Комерційний Індустріальний Банк, Кредитвест Банк, Креді Агріколь Банк, Креді Агріколь Банк, Мегабанк, Метабанк, Мотор-Банк, Ощадбанк, Південний, ПроКредит Банк, Радабанк, СЕБ Корпоративний Банк, Сітібанк, Укрексімбанк.

20.10.2017

17 - 28 жовтень 2017р. відбувся перший Модуль «Системний аналіз фінансової звітності» в рамках авторської програми Михайла Сорокіна «Професійний аналіз підприємства-позичальника».

Докладніше...>>>

У практикум з фінансової діагностиці бізнесу в контексті управління кредитними операціями банку занурилися фахівці банків - Ідея Банк, СЕБ Корпоративний Банк, ТАСкомбанк і Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
 
Вивчили i обговорили:
- заповiдi кредитного офiцера по оцiнцi фiнансового стану корпоративного клiєнта банку i чотири фундаментальнi помилки кредитора;
- вартiсної цикл пiдприємства, цiлi i класифiкацiя фiнансових рiшень, їх вiдображення в корпоративнiй звiтностi;
- послiдовнiсть проведення фiнансової дiагностики;
- аналiз на базi корпоративної звiтностi, динамiку i взаємозв’язок основних фiнансових документiв: баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про грошовi потоки;
- методи кiлькiсного аналiзу фiнансової звiтностi;
- вiдмiннiсть результатiв аналiзу в залежностi вiд системи (стандартiв) облiку: МСФЗ проти П (С) БО;
- практичнi прийоми проведення вертикального i iндексного аналiзу;
- фiналiзацiї пiдсумкiв комплексного аналiзу фiнансової звiтностi i вiдмiнностi в технiцi фiнансового аналiзу в залежностi вiд потреб: точка зору кредитора (короткострокового та довгострокового) та iнших користувачiв.
 
Інтенсивне навчання проходило на основі практичних прикладів, відео та виконання завдань слухачами в групах.

 

03.10.2017

27 – 29 вересня 2017р. Снігурська Людмила Петрівна, заступник директора департаменту – начальник управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н, провела семінар «Запровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках».

Докладніше...>>>

Перший день семінару був присвячений питанням основних змін в обліку фінансових інструментів у зв’язку із впровадженням МСФЗ 9, класифікації, подальшій оцінці, особливостям обліку, перекваліфікації та припинення визнання фінансових активів, моделям очікуваних збитків. На другий день розглядали фінансові зобов’язання – класифікацію, принципи побудови нового Плану рахунків з їх обліку, оцінку під час первісного визнання, подальшу та кредитних збитків. У третій день учасники дізналися про основні зміни в обліку хеджування і розкриття інформації щодо класифікацій, знецінення та пов’язані з переходом на МСФЗ 9.
 
Семінар відвідали 59 представників банків – Акордбанк, Альпарі, Альтбанк, Альянс, Аркада, Банк Інвестицій та Заощаджень, Банк Портал, Банк Січ, БМ Банк, БТА Банк, Глобус, Експрес-Банк, Кліринговий Дім, КомІнвест Банк, Конкорд, Кредит Європа Банк, Марфін Банк, Мегабанк, Мотор-Банк,Оксі Банк, Оксі, Перший Інвестиційний Банк, Південний, ПКФ Аудит, Полікомбанк, Полтава-Банк, РБА, РВС Банк, УБРР, Українська Аудиторська Служба, Український Капітал, Укргазбанк, УкрСиббанк, ФГВФО.

20.09.2017

15 вересня 2017р. відбувся круглий стіл за участю провідних фахівців Департаменту відкритих ринків НБУ «Зміни в порядку іноземного інвестування, порядок видачі е-ліцензій. Обслуговування операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті».

Докладніше...>>>

Детально обговорювали особливості класифікації форм й видів операцій та особливості застосування антикризових заходів у сфері іноземного інвестування в Україну, порядок здійснення банками валютного контролю за операціями іноземного інвестування; функції уповноважених банків щодо контролю за процесами видачі е-ліцензій; регламентація порядку одержання резидентами кредитів, позик від нерезидентів та міжнародних фінансових організацій, нормативні зміни у порядку купівлі іноземної валюти у зв’язку з виконанням зобов’язань за договором кредитування та антикризові заходи та виключення з них, які поширюються на операції за зовнішніми договорами кредитування.
 
Круглий стіл відвідали 14 представників банків - Альфа-Банк, Аркада, Банк Січ, Вернум Банк, ВТБ, Експрес-Банк, Індустріалбанк, Конкорд, Кредитвест Банк, Мегабанк, Ощадбанк, ТАСКОМБАНК та УБРР.

18.09.2017

14 вересня 2017р. круглий стіл «Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)» зібрав 25 представників банків з підрозділів управління комплаєнс та фінансового моніторингу, боротьби відмивання коштів та фінансування тероризму, операційного обслуговування клієнтів, юридичних осіб, аналізу фінансового стану та контролю ризиків клієнтів, управління роздрібного бізнесу ДРП.

Докладніше...>>>

Цікавими для учасників були дискусії з питань побудови в банку системи встановлення прозорості структур власності, основних засад та функцій підрозділу з питань фінансового моніторингу; здійснення установою належних застережних заходів із додаткового вивчення та поглибленої перевірки клієнта, особливостей створення офшорних/оншорних юрисдикцій та практичних питань розгляду структур, у складі яких є наявні нерезидентські конструкції.
 
Круглій стіл провів заступник начальника департаменту Комплаєнс великого українського банку.

22.08.2017

17 серпня 2017р. семінар «Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України» провели фахівці банків - керівник проектів з контролю дотримання внутрішніх вимог - заступник начальника Управління комплаєнс-контролю та директор Департаменту комплаєнс.

Докладніше...>>>

Під час семінару були представлені досвід імплементації та реалізації системи комплаєнс на прикладі банків з іноземним капіталом та вітчизняних банківських установ; методологічний пакет документів, необхідних для забезпечення системи комплаєнс банку; структурні елементи комплаєнс та його можливе позиціювання (взаємопозиціювання) в структурі банку та система співпраці із підрозділами банку з метою забезпечення ефективного внутрішнього контролю банківської установи.
 
Семінар відвідали представники банків - АП Банк, Аркада, Банк ¾, Глобус, Кристалбанк, Мотор-Банк, Оксі Банк, ОТП Банк та Сбербанк.

20.07.2017

18 липня 2017р. в Центрі відбувся семінар  Дотримання вимог законодавства по визначенню пов'язаних осіб

Докладніше...>>>

18 липня 2017р. Начальник Управління моніторингу пов'язаних із банками осіб Національного банку України та начальник управління внутрішнього аудиту українського банку провели спільний семінар, присвячений аудиту дотримання вимог законодавства по визначенню пов"язаних осіб. Під час першої частини семінару учасники разом з представником НБУ розглянули практичні питання організації роботи з пов"язаними особами в банках. Потім другий інструктор зробив презентацію, присвячену принципам та особливостям перевірки організації процесу виявлення та встановлення ознак пов’язаних осіб, а також безпосередньо перевірки проведення операцій з ними. Обидві доповіді викликали інтерес та численні питання з боку учасників і супроводжувались жвавим обговоренням в групі. Подібний семінар проводився вперше і був високо оцінений учасниками. В семінарі взяли участь представники 14 банків

17.07.2017

13 липня 2017р. представник Департаменту інспекційних перевірок банків Національного банку України провів семінар «Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України».

Докладніше...>>>

Учасники розглянули питання:
- нормативні документи, що регламентують аудит ІБ в банках України;
- застосування при аудиті ІБ групи стандартів інформаційної безпеки ISO 27000, стандарту безпеки міжнародних платіжних систем PCI DSS і стандарту ефективності ІТ COBIT 4.1;
- структуру, напрямки та порядок впровадження СУІБ;
- перелік підрозділів, які підлягають аудиту на рівні центрального офісу;
- процесний підхід до СУІБ і цикл Демінга;
- аналіз ризиків інформаційної безпеки;
- формати і розділи звітів аудиторської перевірки ІБ;
- послідконтроль і практичні питання аудиту - перевірка і оцінка за напрямками.
 
Семінар відвідали 23 представники банків – Акордбанк, Акцент-банк, АП банк, Вернум Банк, Гефест, Глобус, Дойче Банк, МетаБанк, МІБ, Південний, Промінвестбанк, РБА, СЕБ Корпоративний Банк, ТОВ "Актив-аудит", ТОВ "ВКФ аудит фінанс", Укрбудінвестбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк.

 

11.07.2017

6 липня 2017р. пройшов семінар «Практичний досвід та перспективи використання банківських гарантій при здійсненні державних закупівель», який провів керівник напрямку розвитку документарного бізнесу великого українського банку.

Докладніше...>>>

Семінар пройшов вперше і був спеціально розроблений для представників банків, яким необхідно підвищити рівень знань даного банківського продукту і компаній, які вже використовують у своїй діяльності гарантії або планують це робити в майбутньому.
 
Учасники дізналися про терміни, сутність та особливості використання кожного з відомих на ринку видів банківських гарантій; важливі моменти при втіленні в життя різноманітних контрактів з використанням різних видів гарантій з метою зниження ризиків обох сторін і банку-гаранта; вигоду угод з використанням кожного виду гарантії і нові можливості розвитку бізнесу клієнтів банку.
 
Цікавою для учасників семінару була частина, яка стосувалася державних закупівель з використанням електронних банківських гарантій на торгових майданчиках і еволюція даного виду гарантії в Україні.

30.06.2017

22 червня 2017р. представники 14 українських банків зустрілись з провідними фахівцями Департаменту статистики та звітності Національного банку України. 

Докладніше...>>>

Темою обговорення став порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, яка подається до НБУ (відповідно до Постанови Правління НБУ від 01.03.2016р. №129). Значна увага була приділена розгляду нових вимог щодо складання статистичної звітності, які будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС.  Під час зустрічі були надані практичні поради щодо оптимальної підготовки статистичної звітності, виявлення та виправлення помилок у звітності, визначений взаємозв’язок даних Online-систем зі звітністю у НБУ. 

13.06.2017

8 - 9 червня 2017р. Людмила Снігурська - Заступник Директора Департаменту – начальник управління контролю, податків та складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н. розповіла про основні зміни в обліку фінансових інструментів у зв`язку з впровадженням МСФЗ 9.

Докладніше...>>>

Розглянули принципи побудови нового Плану рахунків з обліку фінансових активів та результатів за ними, питання оцінки під час первісного визнання та подальшої оцінки фінансових активів, особливості обліку первісно знецінених та модифікації фінансових активів, модель очікуваних кредитних збитків; класифікацію фінансових зобов`язань та оцінку кредитних збитків за фінансовими зобов`язанням; розкриття інформації щодо класифікацій, знецінення та пов`язані з переходом на МСФЗ 9; питання обліку хеджування .
 
Семінар відвідали 46 представників банків Акцент-Банк, Альпарі Банк, АСВІО Банк, БМ Банк, Восток, Гефест, Грант, Дойче Банк ДБУ, Експрес-Банк, Кредитвест Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, Оксі Банк, ОТП Банк, ПІБ, Полтава-Банк, Портал, ПФБ, Радабанк, РБА, ТАСКОМБАНК, Траст-Капиітал, Укргазбанк, УкрСиббанк, Універсал Банк і ТОВ "Лайм Системс".

30.05.2017

25 - 26 травня 2017р. відбувся семінар "Облік фінансових інструментів і формування резервів під кредитні ризики згідно з МСФЗ".

Докладніше...>>>

На практичних прикладах учасники розглянули використання останньої версії IFRS 9 і порівняли нову модель "очікуваних" збитків з попереднім підходом до оцінки і визнання знецінення за фінансовими інструментами.
 
Вивчили питання, пов`язані з оцінкою кредитних ризиків великих позичальників та обліком кредитів згідно з МСФЗ:
- первісне визнання і оцінка кредитів;
- застосування методу ефективної процентної ставки;
- аналіз об`єктивних ознак зменшення корисності;
- віднесення кредитів в різні портфелі;
- підходи до розрахунку резерву на знецінення.
 
Учасники отримали рекомендації як перейти на останню версію IFRS 9 з мінімальними витратами.
 
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / CIPA, GARP, CLPP виступила інструктором семінару. Олена має 13-річний практичний досвід роботи на посадах: головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор в вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала в Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ. Займається консалтингом в області обліку по МСФО, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту. З 2005 року Олена проводить тренінги з обліку відповідно до МСФЗ і з питань переходу на МСФЗ, трансформації фінансової звітності, підготовки до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів по МСФО.
 
Семінар відвідали більше 20 фахівців кредитних підрозділів, внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку, контролю і оцінки ризиків, моніторингу активних операцій клієнтів банку, ризик-менеджменту, методології та комплаєнс-контролю, активно-пасивних операцій, бек-офісу, супроводу операцій з юридичними і фізичними особами, групи стандартів облікової політики, технічної підтримки в банках - Акцент-Банк, Альпарі Банк, Альянс, БМ Банк, Діві Банк, Експрес-Банк, Кліринговий Дім, Кредит Європа, Мегабанк, Новий, ПІБ, Портал, Правекс-Банк, Траст-Капітал, УкрСиббанк і ТОВ "Лайм Системс".
 
 

24.05.2017

23 травня 2017р. в Центрі відбувся семінар щодо практичного впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно з міжнародними стандартами.

Докладніше...>>>

Слухачі ознайомилися з ключовими змінами з питань корпоративного управління та управління комплаєнс-ризиками, отримали практичні рекомендації щодо впровадження системи управління комплаєнс-ризиками.
 
Семінар провели керівники Управління комплаенс - контролю ПАТ ПУМБ, з досвідом впровадження системи управління комплаєнс - ризиками.
 
Банки - учасники: Аркада, Банк Січ, Експрес-Банк, Новий, ОТП Банк, Радабанк, РБА, Укргазбанк.

22.05.2017

18 травня 2017р. обговорили актуальні підходи до управління ринковим ризиком, процентним ризиком банківської книги та ризиком ліквідності в світі нової Постанови НБУ.

Докладніше...>>>

Детально розглянули:
 
- Базельські метрики ліквідності, показники LCR, NSFR і толерантності до ризику ліквідності, як управляти ліквідністю в кризу, процес оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP) і стрес-тестування;
- Базельські вимоги до вимірювання процентного ризику банківської книги, чутливість доходів і капіталу, як проводити стрес-тестування і оцінку внутрішнього капіталу під процентний ризик банківської книги;
- види і метрики ринкового ризику, вартість під ризиком (Value-at- Risk), Базельські вимоги до капіталу під ринковий ризик, як проводити стрес-тестування і оцінку внутрішнього капіталу під ринковий ризик.
 
Досвідом поділився начальник управління аналізу і контролю ринкових та операційних ризиків великого українського банку. Ризик-менеджер з 9-річним досвідом роботи, включаючи 6 років на керівних посадах і 1 рік за кордоном (SEB AB, Швеція).
 
Учасники семінару - керівники і фахівці підрозділів ризик-менеджменту, управління активами і пасивами, фінансового менеджменту, внутрішнього аудиту банків Вернум, Кредобанк, Ощадбанк, Південний, Полтава-Банк, ПУМБ, Універсал Банк, Форвард Банк.

28.04.2017

26 квітня 2017р. Снігурська Людмила Петрівна - к.е.н., заступник директора Департаменту - начальник Управління контролю, податків і складання звітності Департаменту бухгалтерського обліку НБУ розкрила на семінарі для банкірів особливості бухгалтерського обліку проблемної кредитної заборгованості.

Докладніше...>>>

Семінар відвідали фахівці підрозділів МСФЗ і контролю бухгалтерських операцій, операційного, внутрішнього аудиту, адміністрування кредитних операцій, бухгалтерського обліку активно-пасивних операцій, бек-офісу юридичних осіб, ризик-менеджменту і методології банків - АСВІО Банк, КІБ, Крісталбанк, Південний, Піреус Банк МКБ, СЕБ Корпоративний Банк, Банк Інвестицій та заощаджень, Глобус, Діві Банк, Крісталбанк, Ощадбанк, УБРР, Кредит-Оптима, Український Капітал.

Слухачі дізналися про діючі підходи до обліку кредитних операцій банків, особливості первісного визнання знецінених кредитів (з глибоким дисконтом). Розглянули, як в бухгалтерському обліку визнається зменшення корисності і формуються резерви за кредитними операціями, як відображається припинення визнання кредитів, враховуючи вимоги МСБО 39 і нормативно-правових актів НБУ. На практичних прикладах навчилися враховувати зміни умов, позичальника і конвертації за наданими кредитами.

22.06.2017

20 квітня 2017р. обговорити практичні аспекти організації роботи з пов`язаними особами в банках зібралися 31 представник банків України - Авангард, Аркада, Богуслав, Банк Січ, Схід, Глобус, Діамантбанк, Дойче Банк, ДБУ, Експрес-Банк, Кліринговий Дім, Кредит Європа, Кредобанк, Мегабанк, Місто банк, Оксі банк, ОТП банк, Піреус банк МКБ, Портал, Правекс банк, Промінвестбанк, ПУМБ, ПФБ, ТОВ "БІ Україна", Уксоцбанк, Фамільний.

Докладніше...>>>

Зустріч провів керівний склад Управління моніторингу пов`язаних з банками осіб Національного банку України.
 
Учасники ознайомилися з методологією, результатами моніторингу пов`язаних з банками осіб Національним банком України та проектом змін до форм статистичної звітності НБУ № 661 «Звіт про пов`язаних з банком осіб».
 
30 червня 2017р. запрошуємо на практичний семінар «Аудит дотримання вимог законодавства щодо визначення пов`язаних осіб».
 
Програма семінару та реєстрація: https://goo.gl/MI4u0R 

24.04.2017

19 - 21 квітня 2017р. відбувся модульний кваліфікаційний курс «Документарні операції (акредитиви, гарантії, інкасо) та фінансування міжнародної торгівлі».

Докладніше...>>>

У кусі взяли участь 14 фахівців - відповідальних за здійснення операцій по фінансуванню міжнародної торгівлі, відділів документарних і гарантійних операцій, по валютному контролю, кредитним підрозділам і кореспондентським відносинам з банків і компаній - Moldova Агроіндбанк, Альфа-Банк, Альфа-Банк, Кліринговий Дім, кредит Європа Банк, Кредобанк, Кредобанк, ПАТ "Керамет", Піреус Банк МКБ, ТОВ "Агропросперіс", ТОВ "Алмейда Груп", Універсал Банк.
 
За три дні учасники ознайомилися з видами і схемами фінансування міжнародної торгівлі із застосуванням документарних акредитивів, банківських гарантій та векселів; вивчили практичні приклади роботи за основними схемами фінансування; розглянули ризики, властиві міжнародній торгівлі і інструменти їх мінімізації та усунення.
Документарні інструменти також розглядалися як базова платформа для кредитування різноманітних торгових операцій.
 
Курс провели:
- начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу українського банку, Член Комісії з банківської техніки і практики Українського національного Комітету Міжнародної торгової палати України;
- начальник управління документарних операцій українського банку;
- керівник Департаменту документарних і вексельних операцій українського банку;
- експерт в сфері торгового фінансування та документарних операцій, який працює в банківській системі України з 1993р. В сфері торгового фінансування та документарних операцій - 13 років. Банки - Укрсиббанк, Альфабанк, Кредит Європа Банк, Піреус Банк МКБ. Позиції - Начальник Управління торгового фінансування та документарних операцій Департаменту по роботі з корпоративними клієнтами.
 
6 липня 2017р. відбудеться семінар «Банківські гарантії в Україні - практичний досвід і перспективи використання при здійсненні державних закупівель», який проведе керівник напрямку розвитку бізнесу Управління торгового фінансування великого українського банку.
 
Реєструйтеся за телефонами: (+38044) 501-7918, 253-0702 та e-mail: center@nctbpu.org.ua

10.04.2017

7 квітня 2017р. в Центрі пройшов семінар "Політика схвалення і розкриття значних правочинів та правочинів із заінтересованістю".

Докладніше...>>>

Семінар провела Оксана Параскева - глава Експертної Ради з питань корпоративного права та управління Українського об`єднання ринків капіталу (UCMA), партнер Investor Relations Agency. Має професійний досвід роботи на фондовому ринку України з 1994 р., в банківській системі України - з 1997р., в сфері корпоративного управління - з 1998р. Сертифікований ДКЦПФР України фахівець з 1997р.
 
Детально обговорили:
- співвідношення понять правова "угода" та "договір";
- особливий правовий статус і політику узгодження значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
- зміна порядку узгодження в результаті прийняття нової редакції Закону України "Про акціонерні товариства", який вступив в силу з 01.05.2016р.;
- відмінності політики узгодження для різних типів організаційно-правових форм - ПАТ, ПрАТ, ТОВ;
- специфіку процедур узгодження для банківських установ і в межах банківських груп;
- карту ризиків і наслідки недотримання законодавчих і / або нормативних вимог, огляд судової практики;
- порядок розкриття інформації про значні правові угоди та правові угоди із зацікавленістю.
 
Відвідали семінар представники банків - Акордбанк, Альфа-Банк, Аркада, Земельний Капітал, Індустріалбанк, Крісталбанк, Піреус Банк МКБ, Сбербанк, Сітібанк, Універсал Банк та КНУ ім. Тараса Шевченка.

04.04.2017

29 березня 2017р. в Центрі зібралися 17 представників банків: Аркада, ВіЕс Банк, Конкорд, Креді Агріколь Банк, Місто Банк, Мотор-Банк, Промінвестбанк, ПФБ, РБА, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрсоцбанк і Універсал Банк обговорити підходи і тенденції валютного контролю з урахуванням вимог щодо фінансового моніторингу.

Докладніше...>>>

Семінар провів начальник управління валютного контролю українського банку.
 
Розбирали практичні аспекти реалізації норм Постанови НБУ від 15.08.2016 № 369 з аналізу та перевірки інформації про фінансові операції клієнтів банку і відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення операцій у зовнішньоекономічній діяльності. І виконання банками вимог Постанови Правління НБУ від 07.04.2016 року № 247 про порядок формування реєстрів.

30.03.2017

28 березня 2017р. Ольга Значкова - к.е.н., заступник головного бухгалтера ПАТ «Укрсоцбанк», поділилася з фахівцями банків досвідом впровадження вимог МСФЗ 9 з класифікації та оцінки фінансових інструментів.

Докладніше...>>>

Слухачі ознайомилися з вимогами стандарту працівників підрозділів банку, що беруть участь в проекті з впровадження МСФЗ 9 - бухгалтерського обліку, ризиків, бізнес-підрозділів та ІТ, і отримали рекомендації по організації проекту по впровадженню вимог стандарту.
 
У семінарі взяли участь 27 фахівців підрозділів аналізу та управління ризиками та фінансового аналізу, супроводу кредитів, аналізу та звітності за кредитними операціями, бек-офісу, бухгалтерії, фондових операцій, обліку і контролю банківських операцій, оцінки контрагентів, методології, розробки та аналізу міжнародної звітності , корпоративного бізнесу банків: Альянс, Аркада, Банк ¾, БТА Банк, Схід, Діві Банк, Дойче Банк, Львів, Південний, Промінвестбанк і Радабанк.
 
 
Дати, місце, тривалість і вартість послуг визначаються в процесі переговорів зузгодження формату та обсягу замовлення.
 
Менеджери Центру дадуть відповідь на всі ваші запитання за телефонами:
+38 (044) 501 79 18, 253 07 02, 502 61 91, center@nctbpu.org.ua

25.03.2017

23 березня 2017р. заступник начальника відділу автоматизації аналітичної звітності Департаменту інформатизації Національного банку України провела в Центрі робочу зустріч з питань формування файлів статистичної звітності.

Докладніше...>>>

Участь у зустрічі взяли 15 фахівців підрозділів проведення фінансового моніторингу, контролю ризиків, бухгалтерського обліку та звітності, фінансової, статистичної та регуляторної звітності банків: Аркада, Богуслав, Восток, ВТБ, ІНГ Банк Україна, Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Мотор-Банк, ПФБ , РБА, Сбербанк, ТАСкомбанк, Укрсоцбанк, Універсал Банк.
 
Обговорили форми 613 і 614 звітування про концентрації ризиків за активними операціями банку з контрагентами та інсайдерами, та про найбільших (прямих та непрямих) учасників контрагентів банку.

16.03.2017

14 та 15 березня 2017р. відбулася серія з чотирьох круглих столів з питань практики управління операційними ризиками (ОР).

Докладніше...>>>

Учасники ознайомилися з інструментами реорганізації системи управління операційними ризиками банку (ОР), методиками аналізу і оцінки ОР, аспектами перевірки системи операційного ризик-менеджменту банку з боку НБУ. Отримали пакет матриць оцінки ОР і контролів, базовий каталог ЗР банку, алгоритм систематизації інцидентів, (само) оцінки ОР банку, проведення стрес-тестування та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності системи управління ОР в банку і впровадження Базельських вимог.
 
Круглі столи провели провідні фахівці підрозділів аналізу і контролю ринкових та операційних ризиків українських і іноземного банків; заступник начальника управління фінансового моніторингу та комплаєнс УДППЗ «Укрпошта».
 
Банки - учасники: Апекс-Банк, Банк інвестицій і заощаджень, Бєлгазпромбанк (Білорусь), Восток, Діамантбанк, Ідея Банк, Південний, Піреус Банк МКБ, Промінвестбанк.

27.02.2017

20 - 24 лютого 2017р. відбувся модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку».

Докладніше...>>>

Інструкторами курсу виступили фахівці Державної служби фінансового моніторингу України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, фахівці провідних банків України.
 
Слухачі детально вивчили 12 тем:
- взаємодія уповноваженого органу з банківськими установами;
- основні тенденції щодо надання і обробки інформації банківського сектора в Держфінмоніторинг;
- особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів;
- як побудувати систему фінансового моніторингу банку в умовах сучасності;
- як оцінювати і управляти ФМ-ризиками банків / ФМ-ризиками клієнтів;
- хто такі публічні особи і як працювати з клієнтами категорії РЕР;
- ідентифікація, верифікація та вивчення діяльності клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, що підлягають ФМ;
- місце ФМ-системи в ризик менеджменті банку;
- валютний контроль з урахуванням вимог щодо фінансового моніторингу;
- хто такий відповідальний працівник, його статус і основні напрямки діяльності;
- як оцінити і привласнити ступінь ризику клієнта;
- можливості автоматизації процесів фінансового моніторингу в Scrooge, SR, Б2;
- як застосовувати інформаційні системи для здійснення фінансового моніторингу та протидії шахрайству.
 
Курс відвідали 21 представник українських банків: Діамантбанк, Земельний Капітал, Індустріалбанк, Місто Банк, ОТП Банк, Південний, ПУМБ, ПФБ, РБА, СЕБ Корпоративний Банк.
 
Наступний курс буде оновлено.
Всі побажання та пропозиції з важливими Вас темами надсилайте, будь ласка, на електронну адресу center@nctbpu.org.ua, або повідомляйте менеджерам за телефонами (+38044) 501-7918, 253-0457.

24.02.2017

23 лютого 2017р. в Центрі зібралися 28 представників банків України обговорити нові вимоги до розрахунку кредитного ризику в рамках Постанови НБУ № 351 від 30.06.2016р.

Докладніше...>>>

Круглий стіл провів Сергій Буковинський - учасник робочої групи «Кредити та ризики» в НАБУ, автор провадження окремих змін до Постанови НБУ № 351, ризик-менеджер комерційного банку з 11-річним досвідом роботи в сфері побудови систем моделювання адекватності капіталу (ICAAP) і стрес -тестування кредитного портфеля, оцінки кредитних ризиків і резервування.
 
Розглянули суть впровадження нового підходу до оцінки банками величини кредитного ризику, Z Модель і вплив Групи, PD: підхід до розрахунку і визначення точного показника і розрахунок кредитного ризику на практичних прикладах.
 
____
Банки учасники: ВіЕс Банк, Схід, ІНГ Банк Україна, КомІнвестБанк, КредитВест, Кредобанк, Львів, Місто Банк, Оксі Банк, Ощадбанк, Полікомбанк, ПФБ, Сбербанк, ТАСкомбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Центр

20.02.2017

15 – 17 лютого 2017р. в Центрі пройшов оновлений кваліфікаційний курс підготовки спеціалістів по валютному контролю за експортними, імпортними операціями.

Докладніше...>>>

За три дні слухачі дізналися:
- про останні законодавчі зміни здійснення валютного контролю за експортними та імпортними операціями та ліцензування валютних операцій;
- здійснення валютного контролю з урахуванням нових вимог по фінансовому моніторингу;
- валютне регулювання операцій з кредитування в іноземній валюті та інвестування в Україну;
- подання статистичної звітності про валютні операції;
- митне оформлення згідно з вимогами нового Митного кодексу;
- організацію процесу централізованого валютного контролю на прикладі системного банку.
 
Курс провели фахівці Національного банку України - Департаменту відкритих ринків, Департаменту методології, Юридичного департаменту та Департаменту статистики та звітності; експерт Комісії з митних питань та фахівці провідних українських банків.
 
Відвідали курс представники Акордбанк, АСВІО Банк, Індустріалбанк, Кредобанк, Конкорд, ОТП Банк, Південний, Правекс-Банк, ПФБ, СЕБ Корпоративний Банк.

16.02.2017

15 лютого на численні прохання пройшов семінар «Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів НБУ».

Докладніше...>>>

Під час семінару розглянуті:
- Міжнародні стандарти інформаційної безпеки ISO 27000, міжнародних платіжних систем PCI DSS, ефективності ІТ COBIT 4.1, та їх застосування при аудиті ІБ;
- аналіз ризиків інформаційної безпеки;
- звіт по аудиторській перевірці ІБ;
- послідконтроль;
- питання самооцінки реального стану впровадження СУІБ шляхом перевірки стану функціонування технологічних процесів інформаційної безпеки.
 
Методика самооцінки базується на вимогах стандартів Національного банку України, Методичних рекомендаціях і вимогах інформаційної безпеки, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
Семінар провів Руслан Соловйов - провідний спеціаліст Департаменту інспекційних перевірок банків НБУ.
Руслан має сертифікати BSI фахівця з впровадження та внутрішнього аудиту системи управління інформаційною безпекою (СУІБ), 25-річний досвід у сфері розробки, впровадження, експлуатації та забезпечення безпеки інформаційних систем та 9-річний досвід у сфері інформаційної банківської безпеки.
 
Семінар відвідали 25 аудиторів ІБ і фахівців, відповідальних за інформаційну безпеку банків: Альянс, БТА Банк, Вернум Банк, ВіЕс Банк, Глобус, Кредобанк, Кристалбанк, Львів, Марфін Банк, Мегабанк, Міжнародний Інвестиційний Банк, Оксі Банк, ОТП Банк, Перший Інвестиційний Банк, Південний, Правекс-Банк, ПриватБанк, ПроКредит Банк, ПФБ, Регіон-Банк, Укрексімбанк, Укрсоцбанк, Універсал Банк.

26.01.2017

24 - 25 січня пройшов завершальний третій модуль «Оцінка грошових потоків і робочого капіталу» в рамках авторської програми Михайла Сорокіна «Професійний аналіз підприємства-позичальника».

Докладніше...>>>

У модулі взяли участь 7 представників з банків: Молдова-Агроіндбанк (Молдавія), БМ Банк, Восток, Ощадбанк і Укрексімбанк (Україна).
 
На основі практичних прикладів і відео - кейсів слухачі вивчили:
- питання управління операційним результатом підприємства-позичальника і заходи банку щодо запобігання ризику нецільового використання кредиту;
- стратегії фінансування оборотного капіталу;
- структуру витрат підприємства-позичальника і основи CVP-аналізу;
- варіанти забезпечення кредиту підприємства-позичальника;
- техніку розвитку кредитного аналізу підприємства-позичальника;
- технології прискорення інкасації заборгованості;
- ключові кеш-фло в компанії і на рівні холдингу;
- проаналізували грошовий цикл бізнесу, шляхи його скорочення;
- навчилися оцінювати кредитні ризики власників облігацій і позикодавців;
- визначати фінансовий клас позичальників і аналізувати їх кредитоспроможність;
- вивчили ключові статті та показники при залишенні і аналізі звіту про рух грошових коштів;
- і основні заходи щодо підвищення ліквідності балансу.
 
Учасники оцінили користь дискусій при обговоренні цікавих кейсів, практичних завдань і роботу інструктора Михайла Сорокіна - автора програми - на «відмінно».
 
Старт наступної трьохмодульної програми «Професійний аналіз підприємства-позичальника» запланований на осінь 2017р.
Детальний план, інформація про інструктора представлені на сайті Центру https://goo.gl/ysw6ka і в Facebook https://goo.gl/1uoDMh
 
Реєстрація: (+38044) 501-7918, 253-0702, center@nctbpu.org.uaІнші роки: 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів