семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірівo

фінансово-банківський сектор

Семінари, що відбулися

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

Грудень 2018р.

 • Тренінг 'Особливості спілкування з проблемними клієнтами-боржниками. Ведення переговорів зі складними особистостями'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129 зі змінами). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС. Постанова Правління НБУ від 13.11.2018р. №120
 • Постанова НБУ №95 від 28.09.2017р.: впровадження з мінімальними витратами, міфи, проблеми. Реалізація та оптимізація процесів
 • Окремі питання обліку фінансових активів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами нормативно-правових актів НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Комплаєнс та Корпоративне управління
 • Семінар-практикум 'Оцінка Наглядової ради акціонерного товариства'
 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо порядку розкриття банківської таємниці
 • У фокусі: активізація вексельних розрахунків. Роль банків, нові можливості та виклики
 • Практичне застосування ризик-орієнтованого підходу при проведенні ідентифікації, вивченні діяльності клієнтів, виявленні ризикових операцій
 • Ідентифікація різних категорій клієнтів, проблемні питання виявлення та обслуговування ПЕП. Аналіз та методи виявлення клієнтів з ризиковою діяльністю, встановлення бенефіціарних власників

Листопад 2018р.

 • Цикл круглих столів, присвячених питанням корпоративного управління в банках
 • Побудова системи оцінки персоналу банку
 • Особливості здійснення виконавчого провадження з участю банків
 • Круглий стіл 'Актуальні питання складання фінансової звітності банками'
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит банку'
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
 • Цикл семінарів 'Система управління ризиками в банку і банківських групах: сучасні методи, технології та вимоги регулятора'
 • Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Фінансування міжнародної торгівлі'
 • Тренінг 'Професійна ефективність касирів в стресових умовах діяльності'
 • Управління ризиками & корпоративне управління
 • Ранковий тематичний міні-тренінг 'Стрес та професійне вигорання: техніки відновлення та захисту'
 • Проблемні питання звернення стягнення на предмет застави
 • Законодавчі та практичні аспекти інтеграції криптовалют і блокчейна в банківський бізнес
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'

Жовтень 2018р.

 • Круглий стіл 'Формат XBRL: перехід банків України на подання звітності за МСФЗ таксономією'
 • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
 • Кваліфікаційний курс 'Організація фінансового моніторингу в банку'
 • Робота Національного банку України зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця Національного банку України з банками України
 • МСФЗ 16 'Оренда' (спільно з PwC)
 • Основи складання фінансової звітності банків
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129 зі змінами). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що запроваджуються для гармонізації з вимогами ЄС
 • Еволюція та трансформація системи готівкового обігу в Україні. Удосконалення існуючих норм захисту приміщень банків в Україні. Стандартизація і оцінка відповідності засобів захисту і безпеки
 • Кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит банку'
 • Операції банків пов’язані з наданням і обслуговуванням гарантій, їх види, суть та особливості. Нормативна база основних регулюючих документів яким вони підпорядковуються. Поетапний розгляд існуючих практик застосування гарантії або її аналогів. Ризики, можливості, обов’язки банків та інших учасників на кожному етапі реалізації проекту
 • Організація діловодства та документообігу в банку. Технології роботи з вхідною та вихідною документацією
 • Теорія і практика побудови та автоматизації бюджетної системи банку

Вересень 2018р.

 • Оцінка процесів кредитного аналізу позичальників юридичних осіб на прикладі функціонально-вартісного аналізу (ФВА) по більше ніж 300 операціям та специфічним критеріям
 • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
 • Тренинг 'Пратикческая конфликтология и стресс-менеджмент в переговорном процессе'
 • Оцінка органів управління акціонерного товариства
 • Комплаєнс інформаційної безпеки в 2018: що далі?
 • Круглий стіл 'Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами'
 • Комплексна оцінка ризиків підрозділом внутрішнього аудиту
 • Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
 • Виявлення шахрайства в процедурах банківського андеррайтингу
 • Облік фінансових інструментів банків згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та вимогами нормативно-правових актів НБУ (за участю Заступника Директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)

Серпень 2018р.

 • Банківське обслуговування документарних операцій (випуск та супроводження документарних акредитивів, банківських гарантій та резервних акредитивів, здійснення розрахунків у формі документарного інкасо)
 • Взаємодія корпоративного управління та системи внутрішнього контролю
 • Впровадження ефективної методики управління комплаєнс ризиками в банку
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування Національним банком України нової державної політики у банківській сфері щодо Роботи з електронними документами

Липень 2018р.

 • Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
 • Інформація з обмеженим доступом та банківська таємниця. Вимоги щодо збереження та розкриття банківської таємниці. Захист інтересів клієнта та виконання нормативних вимог у зв’язку з приєднанням України до Міжнародної системи обміну фінансовою інформацією відповідно до стандартів автоматичного обміну фінансовою інформацією (CRS). Дотримання Загальних правил захисту даних GDPR
 • Круглий стіл 'Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу - підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін'
 • Акредитивні форми розрахунків за контрактами та нормативні документи яким вони підпорядковуються. Розгляд та обговорення нової редакції Постанови Правління НБУ №514, практичних моментів використання акредитивів (в тому числі резервних) та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Актуальні питання перевірок банківських установ (спільно з Crowe Horwarth AC Ukraine)
 • Модифікація фінансових активів
 • Круглий стіл 'Актуальні питання податку на прибуток'

Червень 2018р.

 • Внутрішній аудит валютних операцій та кредитного ризику
 • Внутрішній аудит казначейських операцій
 • Практика здійснення міжнародних банківських платежів
 • Кредитний ризик-менеджмент на основі скорингу. Рішення на базі продуктів SAS
 • Автоматизація систем фінансового моніторингу та комплаєнс в банківській установі
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Бухгалтерський облік в банку'
 • Семінар-практикум 'Практика оцінки ризиків. Стрес-тестування'
 • Практикум по МСФЗ для банківського сектора. Модуль 2 'Впровадження МСФЗ 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики'
 • Круглий стіл 'Особливості здійснення банками фінансового моніторингу при виконанні ними функцій професійних учасників ринку цінних паперів'
 • Круглий стіл 'Депозитарний облік державних цінних паперів: особливості проведення операцій та нові можливості для ринку'

Травень 2018р.

 • Тренінг «Майстер презентації: алгоритм публічного виступу»
 • Ключові аспекти системи планування та аналізу в комерційному банку. Сучасні підходи
 • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
 • МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' - питання практичного застосування для банків (спільно з PwC)
 • Аудит системи управління ризиками (спільно з Crowe Horwarth AC Ukraine)
 • Оцінка якості діяльності підрозділу внутрішнього аудиту в банку
 • Круглий стіл «Реконструкція та перепланування нерухомого майна: юридичні аспекти»
 • Розбудова Anti-Fraud системи в роздрібному кредитуванні: загрози шахрайства, виклики бізнесу, організація роботи, залучення інновацій
 • Стан і тенденції розвитку готівково-грошового обігу в Україні. Концептуальні підходи до регуляторної діяльності Національного банку України
 • Виявлення інструментів та способів легалізації корупційних доходів. Взаємодія Держфінмоніторингу з банківськими установами
 • Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи
 • Планування життєвого циклу електронного документу
 • Круглий стіл «Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами: принципи МСФЗ та вимоги Постанови Правління НБУ №14 від 21.02.2018р.»

Квітень 2018р.

 • Управління заставним портфелем. Системний підхід
 • Система контролінгу ефективності точок продажів в комерційному банку. Практичні аспекти
 • Розрахунок ефективної ставки відсотка з урахуванням останніх змін в нормативних документах НБУ
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти організації роботи з пов'язаними особами в банках'
 • Вебінар 'Перехід на реліз Alliance 7.2 (Release Seminar 7.2)' (спільно з компанією Alliance Factors, бізнес-партнером SWIFT)
 • Організація безперервної діяльності банку
 • Структура системи управління персоналом: від побудови до перевірок НБУ та Мінпраці
 • Цикл семінарів 'Управління ризиками в банку: сучасні методи і технології'
 • Окремі питання здійснення валютного контролю в банку
 • Круглий стіл «Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР»
 • Круглий стіл «Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів»
 • Круглий стіл «МСФЗ 16 «Оренда»
 • Організація банками в Україні касової роботи в сучасних умовах

Березень 2018р.

 • Кваліфікаційний курс з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
 • Семінар-практикум 'Практичні питання застосування Постанови НБУ №351'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Круглий стіл 'Оподаткування доходів фізичних осіб під час виплати доходів банківською установою у 2018р.'
 • Практичні аспекти фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картками
 • Кваліфікаційний курс 'Внутрішній аудит в банку'
 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних та галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Облік фінансових активів та зобов’язань банку відповідно до Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з фінансовими інструментами в банках України
 • Теорія та практика дотримання вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) у фінансових установах. Зміни в законодавстві України
 • Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
 • Виявлення шахрайства в процедурах банківського андеррайтингу
 • Круглий стіл 'Окремі питання нормативного забезпечення архівного зберігання електронних документів та документів на електронних носіях'
 • Правове регулювання будівництва: практичні аспекти

Лютий 2018р.

 • Практика аналізу та бюджетування відповідності СУІБ Постанові НБУ №95
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського Союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
 • Кваліфікаційний курс 'Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання'
 • Види та схеми фінансування міжнародної торгівлі
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Розгляд практичних моментів використання всіх видів банківських гарантій та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Практика здійснення міжнародних банківських платежів
 • Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
 • Ключові аспекти системи планування та аналізу в комерційному банку. Сучасні підходи
 • Електронний документообіг та автоматизація процесу валютних операцій. Практичні кейси по валютному контролю в зовнішньоекономічній діяльності
 • Круглий стіл 'Актуальні питання податкових перевірок банківських установ. Розкриття інформації про податок на прибуток у фінансовій звітності'
 • Визначення основних проблем організації системи комплаєнс-контролю у банках та шляхи їх вирішення
 • Фотобіометрія в банківських процедурах протидії шахрайству: легко, дешево, ефективно
 • Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та питань здійснення операцій з платіжними картами

Січень 2018р.

 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Використання нових процесуальних кодексів в судових спорах за участю банків
 • Круглий стіл «Застосування електронного підпису в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №78 від 14.08.2017»
 • Семінар-практикум 'Практичні питання застосування Постанови НБУ № 351 від 30.06.2016р'
 • Система електронних платежів Національного банку України. Підсумки впровадження СЕП-3, перспективи розвитку СЕП-3 і зміст проекту СЕП-4
 • Круглий стіл «Правові засади валютного регулювання з урахуванням останніх змін»
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 4. Професійна оцінка інвестиційного проекту
 • Облік фінансових інструментів у банках України згідно з МСФЗ 9 та новими вимогами НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
 • Серія круглих столів 'Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)' 'Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР'
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти реалізації норм Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)'

Грудень 2017р.

 • Аудит процесів інформаційної безпеки (СУІБ) в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №95 від 28.09.2017р
 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо розкриття банківської таємниці. Зміни до законодавства України. Актуальні питання
 • Вимоги Європейського законодавства та технічні аспекти стрес-тестування
 • Робота з документами по акредитивам. Практичні кейси
 • Банківські гарантії в Україні та за її межами – практичний досвід, особливості експортних та імпортних гарантій. Ризики, притаманні даним операціям, як на стороні Банку, так і на стороні учасників Контракту, шляхи їх мінімізації
 • Круглий стіл 'Нові підходи НБУ до інспектування. Типологія основних порушень та недоліків по результатах перевірок за останній рік'
 • Новітні технології протидії кібератакам на банківську установу
 • Круглий стіл 'МСФЗ 16 'Оренда''
 • Цикл семінарів 'Управління операційними ризиками'
 • Практикум Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 3. Оцінка грошових потоків та робочого капіталу
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Кваліфікаційний курс «Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України»
 • КМУ активізує вексельні розрахунки: нові можливості та виклики в роботі банків з векселями

Листопад 2017р.

 • Практичні аспекти впровадження основних напрямів комплаєнс та управління комплаєнс-ризиками у банку
 • Семінар-консультація 'Процедура переходу банку на МСФЗ 9'
 • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
 • Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики
 • Особливості здійснення деяких валютних операцій. Валютне законодавство – від декрету до деофшоризації. Перехід від паперових носіїв на електронний документообіг у зовнішньоекономічній діяльності
 • Чотирьох-модульний захід «Окремі питання організації внутрішнього аудиту в банках»
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 2. Фінансова діагностика та моніторинг проблем підприємства
 • Практичні аспекти побудови системи контролінгу в комерційному банку
 • Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
 • Тренінг 'Жорсткі переговори: переможець отримує все'
 • Теорія та практика впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах

Жовтень 2017р.

 • Круглий стіл 'Особливості забезпечення інформаційної безпеки в банку в умовах сучасних кібер-загроз'
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Впровадження СУІБ в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №95 від 28.09.2017 НБУ
 • Цикл семінарів 'Внутрішній аудит банку'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Побудова ефективної системи бюджетування в комерційному банку
 • Виконання документів про арешт та примусове списання коштів (за участю провідних фахівців Національного банку України та Міністерства юстиції України)
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 1. Системний аналіз фінансової звітності
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків) та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки

Вересень 2017р.

 • Актуальні питання здійснення банками фінансового моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
 • Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
 • Поглиблений семінар 'Запровадження МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' в банках'
 • Відкриті питання щодо системи оцінки кредитного ризику
 • Організація ефективної системи внутрішнього контролю та комплаєнс у фінансових установах
 • Круглий стіл 'Планування аудиторської перевірки на основі ризик-орієнтованого підходу'
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (Mass Affluent, High Net Worth Individual)
 • Система захисту та методики визначення справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 • Бізнес-сніданок 'Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами'
 • Круглий стіл 'Зміни в порядку іноземного інвестування та порядок видачі фізичним особам е-ліцензій на валютні операції. Обслуговування банками операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті'
 • Круглий стіл 'Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)'
 • Документарні акредитиви - використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використанням акредитивів
 • Поняття, принципи, визнання дефолту по нероздрібним клієнтам згідно вимог Базель. Ведення Бази Дефлотів
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах

Серпень 2017р.

 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Практикум 'Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ'
 • Круглий стіл «Ключові індикатори операційного ризику: методологія, підходи до побудови, приклади ефективного використання в банках України»
 • Авторський тренінг Наталії Калініної «Система оцінки персоналу як інструмент управління»

Липень 2017р.

 • Особливості здійснення заходів з питань фінансового моніторингу та комплаєнс-контролю під час обслуговування клієнтів
 • Наглядова Рада банку. Методика роботі та оцінки ефективності
 • Круглий стіл з питання використання печаток суб’єктами господарювання та банками згідно з Законом, що вступає в силу 19.07.2017р.
 • Семінар – тренінг «Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг»
 • Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов'язаних осіб
 • Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
 • Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Організація банками в Україні касової роботи в сучасних умовах
 • Практикум 'Аналіз кейсів фінансового моніторингу - що просити, як акумулювати, структурувати, оцінювати'
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Практичній семінар по методиці роботи експерта з приймання та оцінювання банківських металів

Червень 2017р.

 • Створення карти шахрайства по 'бізнес-лініях'
 • Круглий стіл 'Загрози діяльності банку в кіберпросторі'
 • Круглий стіл 'Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Круглий стіл 'Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня'
 • Модульна програма Побудова трирівневої системи внутрішнього контролю за основними банківськими операціями Модуль 1. Практична реалізація трьох рівнів контролів за активними операціями корпоративних клієнтів
 • Фінансове шахрайство позичальників юридичних осіб на етапах отримання, використання та продовження кредитів. Застосування нестандартних форм і методів виявлення фіктивних транзакцій, прийоми ре- і перекласифікації викривлених статей фінансової звітності, виявлення шахрайських звітів
 • Організація безперервної діяльності банку: вимоги, складання планів, тестування та підтримка
 • Круглий стіл 'Виконання документів про арешт та примусове списання коштів'
 • Поглиблений семінар 'Запровадження МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' в банках'
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із заінтересованістю

Травень 2017р.

 • Круглий стіл 'Внутрішнє шахрайство. Перевірка контрагентів. Система управління ризиками шахрайства'
 • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
 • Облік фінансових інструментів та формування резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • SQL Server та SharePoint для розрахунку кредитного ризику за вимогою Постанови НБУ №351
 • Практичне впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно з міжнародними стандартами
 • Актуальні підходи до управління ринковим ризиком, процентним ризиком банківської книги і ризиком ліквідності в світлі нової Постанови НБУ
 • Круглий стіл - обговорення 'Повернення банками коштів постраждалим від соціальної інженерії'
 • Внутрішній аудит кредитного ризику
 • Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків

Квітень 2017р.

 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних та галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Окремі питання бухгалтерського обліку кредитних операцій банків: облік проблемної кредитної заборгованості
 • Робоча зустріч 'Бухгалтерський облік операцій з похідними інструментами в банках України'
 • Актуальні питання обслуговування банками операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті. Зміни в порядку іноземного інвестування та спрощення індивідуального ліцензування фізичних осіб
 • Модульний кваліфікаційний курс "Документарні акредитиви (акредитиви, гарантії, інкасо) та фінансування міжнародної торгівлі"
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти організації роботи з пов'язаними особами в банках'
 • Робоча зустріч 'Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей''
 • Навички проведення інтерв'ю за компетенціями - авторський семінар Наталії Калініної
 • Відступлення права вимоги VS факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
 • Soft collection: технічні, організаційні та психологічні аспекти
 • Тренінг 'Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації'
 • Політика схвалення і розкриття значних правочинів та правочинів із заінтересованістю в банках
 • Управління операційним ризиком як інструмент доданої вартості
 • Кваліфікаційний курс ‘Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у фінансових установах в Україні’
 • Заставна політика. Управління заставним майном згідно вимог Постанови НБУ №351

Березень 2017р.

 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо порядку розкриття банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Впровадження в банку вимог МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів
 • Оцінка кредитної заявки. Аналіз фінансової документації
 • Практичні питання впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
 • Кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит в банках»
 • Робоча зустріч з обговорення питань формування статистичної звітності за формами № 613 та № 614
 • Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
 • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
 • Питання впровадження та пiдтримки стандарту PCI DSS. Пiдготовка банку для проходження аудиту на вiдповiднiсть
 • Серія круглих столів ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ:
  1. Розрахунок капіталу під операційні ризики. Процес затвердження нових продуктів
  2. Проведення самооцінки операційного ризику
  3. Побудова ефективної бази даних інциндентів
  4. Технології управління процесом еволюції системи операційного ризик менеджменту банку
 • Зміни у формах податкової звітності у зв'язку з іноваціями в оподаткуванні з 1 січня 2017р
 • Управління банківськими ризиками і капіталом: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків

Лютий 2017р.

 • Круглий стіл «Організація захисту приміщень банків (питання, які найчастіше виникають під час перевірки)»
 • Презентація ОЧНОЇ програми - веде Олена Сухенко - Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання ДИПЛОМУ з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності з міжнародними стандартами - АССА (ДипІФР)
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання»
 • Круглий стіл «Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику»
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України. Роль служби комплаєнс у СВК
 • Управління ризиками інформаційної безпеки на основі міжнародного стандарту ISO 27005
 • Кваліфікаційний курс 'Підготовка спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними операціями'
 • Практичні питання впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
 • Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Старт ОНЛАЙН програми - інструктор Олена Любящева - Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання ДИПЛОМУ з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності з міжнародними стандартами - АССА (ДипІФР)
 • МОДУЛЬ 1. Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT. МОДУЛЬ 2. Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
 • Аудит виконання бюджету
 • Головні питання корпоративного управління для банків у 2017 році
 • Запровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках
 • Кваліфікаційний курс ‘Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у фінансових установах в Україні’

Січень 2017р.

 • Іноземні громадяни в Україні – імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти
 • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами - практичні приклади
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків
 • Оцінка грошових потоків та робочого капіталу. Модуль 3 (авторська програма Михайла Сорокіна «Професійний аналіз підприємства-позичальника»)
 • Круглий стіл «Огляд останніх змін у нормативно-правових актах НБУ з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України»
 • Круглий стіл «Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.»
 • Безкоштовний вебінар 'Нове в МСФЗ'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (постанова Правління НБУ від 01.03.2016р.№129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватись для гармонізації з вимогами з ЄС
 • Забезпечення безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Питання стандартизації, оцінки відповідності засобів захисту та безпеки

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ
Семінари, відбулися, НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів