семінари для банкірів, тренінги для банкірів, навчання для банкірів
короткострокові програми навчання для банкірів

фінансово-банківський сектор

Семінари, що відбулися

розклад безкоштовних тренінгів та презентацій

Лютий 2018р.

 • Кваліфікаційний курс 'Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання'
 • Види та схеми фінансування міжнародної торгівлі
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Розгляд практичних моментів використання всіх видів банківських гарантій та шляхи мінімізації ризиків сторін-учасників угоди
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Практика здійснення міжнародних банківських платежів
 • Забезпечення безперервності бізнес-процесів на випадок інцидентів кібербезпеки: ключові контролі
 • Ключові аспекти системи планування та аналізу в комерційному банку. Сучасні підходи
 • Електронний документообіг та автоматизація процесу валютних операцій. Практичні кейси по валютному контролю в зовнішньоекономічній діяльності
 • Круглий стіл 'Актуальні питання податкових перевірок банківських установ. Розкриття інформації про податок на прибуток у фінансовій звітності'
 • Визначення основних проблем організації системи комплаєнс-контролю у банках та шляхи їх вирішення
 • Фотобіометрія в банківських процедурах протидії шахрайству: легко, дешево, ефективно
 • Практика проведення аудиторських перевірок дотримання вимог законодавства України з питань фінансового моніторингу та питань здійснення операцій з платіжними картами

Січень 2018р.

 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Використання нових процесуальних кодексів в судових спорах за участю банків
 • Круглий стіл «Застосування електронного підпису в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №78 від 14.08.2017»
 • Семінар-практикум 'Практичні питання застосування Постанови НБУ № 351 від 30.06.2016р'
 • Система електронних платежів Національного банку України. Підсумки впровадження СЕП-3, перспективи розвитку СЕП-3 і зміст проекту СЕП-4
 • Круглий стіл «Правові засади валютного регулювання з урахуванням останніх змін»
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 4. Професійна оцінка інвестиційного проекту
 • Облік фінансових інструментів у банках України згідно з МСФЗ 9 та новими вимогами НБУ (за участю заступника директора Департаменту бухгалтерського обліку НБУ)
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість
 • Серія круглих столів 'Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)' 'Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР'
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти реалізації норм Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (Постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)'

Грудень 2017р.

 • Аудит процесів інформаційної безпеки (СУІБ) в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №95 від 28.09.2017р
 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо розкриття банківської таємниці. Зміни до законодавства України. Актуальні питання
 • Вимоги Європейського законодавства та технічні аспекти стрес-тестування
 • Робота з документами по акредитивам. Практичні кейси
 • Банківські гарантії в Україні та за її межами – практичний досвід, особливості експортних та імпортних гарантій. Ризики, притаманні даним операціям, як на стороні Банку, так і на стороні учасників Контракту, шляхи їх мінімізації
 • Круглий стіл 'Нові підходи НБУ до інспектування. Типологія основних порушень та недоліків по результатах перевірок за останній рік'
 • Новітні технології протидії кібератакам на банківську установу
 • Круглий стіл 'МСФЗ 16 'Оренда''
 • Цикл семінарів 'Управління операційними ризиками'
 • Практикум Професійний аналіз підприємства-позичальника. Модуль 3. Оцінка грошових потоків та робочого капіталу
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Кваліфікаційний курс «Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України»
 • КМУ активізує вексельні розрахунки: нові можливості та виклики в роботі банків з векселями

Листопад 2017р.

 • Практичні аспекти впровадження основних напрямів комплаєнс та управління комплаєнс-ризиками у банку
 • Семінар-консультація 'Процедура переходу банку на МСФЗ 9'
 • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
 • Впровадження IFRS 9 до обліку фінансових інструментів та оцінки резервів під кредитні ризики
 • Особливості здійснення деяких валютних операцій. Валютне законодавство – від декрету до деофшоризації. Перехід від паперових носіїв на електронний документообіг у зовнішньоекономічній діяльності
 • Чотирьох-модульний захід «Окремі питання організації внутрішнього аудиту в банках»
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 2. Фінансова діагностика та моніторинг проблем підприємства
 • Практичні аспекти побудови системи контролінгу в комерційному банку
 • Охорона праці та техніка безпеки. Нормативне регулювання, організація та виконання, вимоги, контроль та відповідальність
 • Тренінг 'Жорсткі переговори: переможець отримує все'
 • Теорія та практика впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах

Жовтень 2017р.

 • Круглий стіл 'Особливості забезпечення інформаційної безпеки в банку в умовах сучасних кібер-загроз'
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Впровадження СУІБ в банківських установах згідно вимог Постанови НБУ №95 від 28.09.2017 НБУ
 • Цикл семінарів 'Внутрішній аудит банку'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Побудова ефективної системи бюджетування в комерційному банку
 • Виконання документів про арешт та примусове списання коштів (за участю провідних фахівців Національного банку України та Міністерства юстиції України)
 • Практикум 'Професійний аналіз підприємства-позичальника'. Модуль 1. Системний аналіз фінансової звітності
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Ефективні етапи впровадження оптимізаційного проекту або нового програмного забезпечення в сучасному банку
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків) та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки

Вересень 2017р.

 • Актуальні питання здійснення банками фінансового моніторингу з урахуванням ризик-орієнтованих підходів
 • Управління кредитними ризиками в лізинговій компанії. Аналіз платоспроможності потенційного лізингоотримувача
 • Поглиблений семінар 'Запровадження МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' в банках'
 • Відкриті питання щодо системи оцінки кредитного ризику
 • Організація ефективної системи внутрішнього контролю та комплаєнс у фінансових установах
 • Круглий стіл 'Планування аудиторської перевірки на основі ризик-орієнтованого підходу'
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (Mass Affluent, High Net Worth Individual)
 • Система захисту та методики визначення справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 • Бізнес-сніданок 'Бухгалтерський облік та розкриття інформації у фінансовій звітності операцій з своп-контрактами'
 • Круглий стіл 'Зміни в порядку іноземного інвестування та порядок видачі фізичним особам е-ліцензій на валютні операції. Обслуговування банками операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті'
 • Круглий стіл 'Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)'
 • Документарні акредитиви - використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків, можливості фінансування експортних та імпортних операцій клієнтів банків з використанням акредитивів
 • Поняття, принципи, визнання дефолту по нероздрібним клієнтам згідно вимог Базель. Ведення Бази Дефлотів
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Аудит процесів комерційного банку: компонент використання інформаційних технологій в бізнес-процесах

Серпень 2017р.

 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Практикум 'Відкладені податки: визнання та оцінка у фінансовій звітності банку згідно МСФЗ'
 • Круглий стіл «Ключові індикатори операційного ризику: методологія, підходи до побудови, приклади ефективного використання в банках України»
 • Авторський тренінг Наталії Калініної «Система оцінки персоналу як інструмент управління»

Липень 2017р.

 • Особливості здійснення заходів з питань фінансового моніторингу та комплаєнс-контролю під час обслуговування клієнтів
 • Наглядова Рада банку. Методика роботі та оцінки ефективності
 • Круглий стіл з питання використання печаток суб’єктами господарювання та банками згідно з Законом, що вступає в силу 19.07.2017р.
 • Семінар – тренінг «Підготовка sales - менеджерів банку або технологія продажу банківських послуг»
 • Аудит дотримання вимог законодавства по визначенню пов'язаних осіб
 • Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
 • Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Організація банками в Україні касової роботи в сучасних умовах
 • Практикум 'Аналіз кейсів фінансового моніторингу - що просити, як акумулювати, структурувати, оцінювати'
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Практичній семінар по методиці роботи експерта з приймання та оцінювання банківських металів

Червень 2017р.

 • Створення карти шахрайства по 'бізнес-лініях'
 • Круглий стіл 'Загрози діяльності банку в кіберпросторі'
 • Круглий стіл 'Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України (постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватися для гармонізації з вимогами ЄС
 • Круглий стіл 'Вжиття банком застережних заходів для попередження, обмеження та/або зниження рівнів ризику клієнтів та рівня ризику банку до прийнятного рівня'
 • Модульна програма Побудова трирівневої системи внутрішнього контролю за основними банківськими операціями Модуль 1. Практична реалізація трьох рівнів контролів за активними операціями корпоративних клієнтів
 • Фінансове шахрайство позичальників юридичних осіб на етапах отримання, використання та продовження кредитів. Застосування нестандартних форм і методів виявлення фіктивних транзакцій, прийоми ре- і перекласифікації викривлених статей фінансової звітності, виявлення шахрайських звітів
 • Організація безперервної діяльності банку: вимоги, складання планів, тестування та підтримка
 • Круглий стіл 'Виконання документів про арешт та примусове списання коштів'
 • Поглиблений семінар 'Запровадження МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' в банках'
 • Кваліфікаційний курс 'Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей в банківських установах України'
 • Політика схвалення й розкриття значних правочинів та правочинів із заінтересованістю

Травень 2017р.

 • Круглий стіл 'Внутрішнє шахрайство. Перевірка контрагентів. Система управління ризиками шахрайства'
 • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
 • Облік фінансових інструментів та формування резервів під кредитні ризики згідно МСФЗ
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • SQL Server та SharePoint для розрахунку кредитного ризику за вимогою Постанови НБУ №351
 • Практичне впровадження в банку системи управління комплаєнс ризиками згідно з міжнародними стандартами
 • Актуальні підходи до управління ринковим ризиком, процентним ризиком банківської книги і ризиком ліквідності в світлі нової Постанови НБУ
 • Круглий стіл - обговорення 'Повернення банками коштів постраждалим від соціальної інженерії'
 • Внутрішній аудит кредитного ризику
 • Аудит управління забезпеченням: перевірка дотримання вимог НБУ та виявлення ризиків

Квітень 2017р.

 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних та галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Окремі питання бухгалтерського обліку кредитних операцій банків: облік проблемної кредитної заборгованості
 • Робоча зустріч 'Бухгалтерський облік операцій з похідними інструментами в банках України'
 • Актуальні питання обслуговування банками операцій за зовнішніми договорами кредитування (позики) в іноземній валюті. Зміни в порядку іноземного інвестування та спрощення індивідуального ліцензування фізичних осіб
 • Модульний кваліфікаційний курс "Документарні акредитиви (акредитиви, гарантії, інкасо) та фінансування міжнародної торгівлі"
 • Круглий стіл 'Практичні аспекти організації роботи з пов'язаними особами в банках'
 • Робоча зустріч 'Робота банку зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування банком відповідей''
 • Навички проведення інтерв'ю за компетенціями - авторський семінар Наталії Калініної
 • Відступлення права вимоги VS факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
 • Soft collection: технічні, організаційні та психологічні аспекти
 • Тренінг 'Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації'
 • Політика схвалення і розкриття значних правочинів та правочинів із заінтересованістю в банках
 • Управління операційним ризиком як інструмент доданої вартості
 • Кваліфікаційний курс ‘Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у фінансових установах в Україні’
 • Заставна політика. Управління заставним майном згідно вимог Постанови НБУ №351

Березень 2017р.

 • Банківська таємниця. Правові аспекти щодо порядку розкриття банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Впровадження в банку вимог МСФЗ 9 щодо класифікації та оцінки фінансових інструментів
 • Оцінка кредитної заявки. Аналіз фінансової документації
 • Практичні питання впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
 • Кваліфікаційний курс «Внутрішній аудит в банках»
 • Робоча зустріч з обговорення питань формування статистичної звітності за формами № 613 та № 614
 • Практичні аспекти аналізу і контролінгу в банківській діяльності
 • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
 • Питання впровадження та пiдтримки стандарту PCI DSS. Пiдготовка банку для проходження аудиту на вiдповiднiсть
 • Серія круглих столів ПРАКТИКА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ:
  1. Розрахунок капіталу під операційні ризики. Процес затвердження нових продуктів
  2. Проведення самооцінки операційного ризику
  3. Побудова ефективної бази даних інциндентів
  4. Технології управління процесом еволюції системи операційного ризик менеджменту банку
 • Зміни у формах податкової звітності у зв'язку з іноваціями в оподаткуванні з 1 січня 2017р
 • Управління банківськими ризиками і капіталом: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків

Лютий 2017р.

 • Круглий стіл «Організація захисту приміщень банків (питання, які найчастіше виникають під час перевірки)»
 • Презентація ОЧНОЇ програми - веде Олена Сухенко - Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання ДИПЛОМУ з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності з міжнародними стандартами - АССА (ДипІФР)
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання»
 • Круглий стіл «Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику»
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України. Роль служби комплаєнс у СВК
 • Управління ризиками інформаційної безпеки на основі міжнародного стандарту ISO 27005
 • Кваліфікаційний курс 'Підготовка спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними операціями'
 • Практичні питання впровадження та дотримання вимог закону США про оподаткування іноземних рахунків (FATCA) в банківських установах
 • Аудит СУІБ та інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Старт ОНЛАЙН програми - інструктор Олена Любящева - Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання ДИПЛОМУ з підтвердження міжнародної кваліфікації зі складання фінансової звітності з міжнародними стандартами - АССА (ДипІФР)
 • МОДУЛЬ 1. Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT. МОДУЛЬ 2. Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
 • Аудит виконання бюджету
 • Головні питання корпоративного управління для банків у 2017 році
 • Запровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках
 • Кваліфікаційний курс ‘Інкасація коштів та перевезення валютних цінностей у фінансових установах в Україні’

Січень 2017р.

 • Іноземні громадяни в Україні – імміграційні, податкові та інші юридичні аспекти
 • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами - практичні приклади
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в бухгалтерському обліку фінансових інструментів банків
 • Оцінка грошових потоків та робочого капіталу. Модуль 3 (авторська програма Михайла Сорокіна «Професійний аналіз підприємства-позичальника»)
 • Круглий стіл «Огляд останніх змін у нормативно-правових актах НБУ з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України»
 • Круглий стіл «Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.»
 • Безкоштовний вебінар 'Нове в МСФЗ'
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (постанова Правління НБУ від 01.03.2016р.№129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності, що будуть запроваджуватись для гармонізації з вимогами з ЄС
 • Забезпечення безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Питання стандартизації, оцінки відповідності засобів захисту та безпеки

Грудень 2016р.

 • Вебінар 'Безпека та аудит технічних комплексів SWIFT' (спільно з компанією Alliance Factors, бізнес-партнером компанії SWIFT)
 • Круглий стіл «Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)»
 • Робоча зустріч 'Складання та подання статистичної звітності про валютні операції: Форми 1-ПБ, 503, 504" (за участю фахівців Департаменту інформаційних технологій та Департаменту статистики та звітності НБУ)
 • Семінар – практикум + Круглий стіл "Послідовність приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами"
 • Запровадження МСФЗ 9 'Фінансові інструменти' в банках (за участю провідного фахівця НБУ)
 • Робоча зустріч "Ефективні способи протидії шахрайству в банкоматах"
 • Практики управління активами і пасивами в банку
 • Діагностика та моніторинг проблем підприємства
 • Дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і окремих питань комплаєнс контролю. Практичні підходи до аудиторської перевірки за даними напрямами. Новації законодавства 2015 - 2016 рр. з фінансового моніторингу
 • Аудит шахрайства
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 • Камеральне виявлення фірм «одноденок», «транзитерів», «податкових ям», «прихованих банкрутів», «зберігачів активів» та інших «схемних» компаній за сумнівними фінансовими показниками
 • Актуальні питання побудови системи управління комплаєнс ризиком в банках України
 • Останні зміни у складанні податкової звітності банків за 2016 рік. Новації в оподаткуванні банків у 2017 році
 • Софт-колекшн: дистанційна робота з повернення боргів

Листопад 2016р.

 • Протидія шахрайству в операційно-касовій діяльності банку. Виконання вимог фінансового моніторингу при здійсненні операційно-касового обслуговування
 • Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання»
 • Облік фінансових інструментів та оцінка кредитних ризиків згідно МСФЗ
 • Процеси планування та бюджетування в банку. Побудова та автоматизація бюджетної системи. Теорія й практика
 • Модульний семінар Планування внутрішнього аудиту. Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
 • Кореспондентські відносини банку та міжнародні розрахунки
 • Круглий стіл «Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках»
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 • Системний аналіз фінансової звітності позичальника. Модуль 1 (авторська програма Михайла Сорокіна «Професійний аналіз підприємства-позичальника» - практикум з фінансової діагностики бізнесу у контексті управління кредитними операціями банку)
 • Програма підвищення кваліфікації ‘Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
 • Бізнес - процеси - сучасні технології в банках

Жовтень 2016р.

 • Бізнес-сніданок 'Перехід банків України на подання звітності за МСФЗ в XBRL'
 • Проблемні питання звернення стягнення на предмет застави (за участю суддів Верховного Суду України, голови практики міжнародного арбітражу в країнах СНД Integrites, провідного експерта з питань виконавчого провадження та інших фахівців)
 • Порядок складання, подання та контролю звітності відповідно до правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ (Постанова Правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичної звітності. Порядок визначення і виправлення помилок, допущених при складанні звітності (за участю провідних фахівців НБУ)
 • Практика застосування документарних акредитивів і банківських гарантій в міжнародних розрахунках і в схемах торгового фінансування
 • Системне стрес-тестування банківських ризиків
 • Обчислення податку на прибуток в 2016р. Практика оподаткування та використання МСФЗ для цілей оподаткування банками
 • Висококласний сервіс та спілкування з клієнтами банку
 • Продуктова корзина кожного сегменту клієнтів та її використання в кросс-продажах (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)

Вересень 2016р.

 • Повний цикл обслуговування валютного контракту в комерційному банку (відкриття рахунку нерезиденту інвестору, перевірка пакету документів, юридичне cупроводження)
 • Технологія проведення внутрішнього аудиту систем бухгалтерського обліку (за участю партнера компанії BDO Ukraine)
 • Впровадження процесів відповідно до вимог міжнародного стандарту PCI DSS v 3.2 в банківській установі
 • Електронні гроші як платіжний засіб та їх нормативно-правове регулювання
 • Програма підвищення кваліфікації ‘Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
 • Облік фінансових інструментів та їх знецінення: сучасні вимоги та проблеми, перспективи переходу на МСФЗ 9
 • Окремі питання бухгалтерського обліку кредитних операцій банків: вимоги МСФЗ та НБУ
 • Організація економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
 • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (Cash Flow)
 • Очна презентація програми підготовки до ІСПИТУ АССА (ДИПІФР)

Серпень 2016р.

 • Забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту в банках (згідно вимог НБУ, ПП №311). Розгляд та аналіз зауважень, пропозицій, коментарів
 • Специфіка вимог Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків (FATCA) та особливості його впровадження в національній банківській системі (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Використання наявних масивів даних в процесі протидії шахрайству в роздрібному кредитуванні (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Стрес – тестування операційно-технологічних ризиків (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Банківська установа та правоохоронні органи: захист прав та збереження ділової репутації (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Сучасний стан архівної справи в банківській системі України

Липень 2016р.

 • Практика планування та проведення аудиту процесів банку. Кейси
 • Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Управління ризиками шахрайства: роль внутрішнього аудиту та підготовка спеціалістів за напрямком «протидія шахрайству»
 • Вимоги Європейського законодавства та технічні аспекти стрес-тестування
 • Зміни в податковій звітності банків у 2016 році
 • Ризик-орієнтоване планування та оформлення робочих документів для підрозділів внутрішнього аудиту 

Червень 2016р.

 • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
 • Ідентифікація, верифікація та вивчення діяльності клієнтів банку. Організація процесів і практична реалізація
 • Особливості судової роботи із заставними кредитами (спільно з Українським агентством інвестиційного розвитку)
 • Відкриття рахунку юридичним та фізичним особам, типові помилки потенційних клієнтів банку та ознаки визнання діяльності банку ризиковою
 • ФОРУМ, присвячений обговоренню проблемних питань, пов‘язаних із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності у діяльності банків (за підтримки EFSE - European Fund for Southeast Europe)
 • Впровадження вимог НБУ щодо організації внутрішнього аудиту у банках України (Постанова Правління НБУ № 311)
 • Аудит інформаційного ризику в банках України у відповідності до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Впровадження практики застосування фінансових санкцій, та їх вплив на банківську систему України. функціонування банків України в умовах застосування США, ЄС та Україною санкцій до Російської Федерації та пов’язаних з нею осіб

Травень 2016р.

 • Аудит виконання функції валютного контролю при здійсненні операцій з іноземною валютою. Аудит операцій з купівлі-продажу безготівкової іноземної валюти
 • Впровадження вимог НБУ щодо системи внутрішнього контролю банку
 • Особливості здійснення валютних операцій з експорту-імпорту капіталу в умовах антикризових заходів Національного банку України фінансовий моніторинг в контексті валютного регулювання
 • Основи роботи у комерційному банку з національними публічними діячами та механізми їх виявлення
 • Законодавче регулювання готівкового обігу і касових операцій. Підготовка касирів з питань фінансового моніторингу та безпеки касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
 • Методи оцінки діяльності банку
 • Побудова ефективної системи взаємовідносин банку та державної виконавчої служби на етапі примусового стягнення заборгованості з боржника. Запровадження приватної виконавчої служби
 • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
 • Круглий стіл ‘Практичні аспекти змін до положень про структуру власності, реєстрацію та ліцензування банків’ (за участю керівного складу Департаменту реєстраційних питань та ліцензування НБУ)
 • Ефективний пошук в Інтернет (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Вимоги НБУ при оцінці застави. Експрес-оцінка хлібозаводів, комбікормових заводів, елеваторів. Нестандартний погляд. Практичне застосування
 • Майстер – клас ‘Блогінг в банківській діяльності (Побудова клієнтоорієнтованої політики банку)’
 • Круглий стіл ‘Звернення стягнення на корпоративні права’

Квітень 2016р.

 • Оцінка захищеності бізнесу методом тесту на проникнення в інформаційні системи (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Аудит інформаційного ризику в банках України відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України
 • Основні положення валютного законодавства та їх інтеграція у діяльність банку на картковому ринку (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Круглий стіл 'Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Розгляд Проекту Методичних рекомендацій щодо параметрів моніторингу шахрайських операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками'
 • Практичні аспекти з відображення банками в бухгалтерському обліку операцій з купівлі – продажу іноземної валюти та операцій з похідними фінансовими інструментами, в тому числі вбудованих деривативів
 • Практичні кейси з перевірки документів по акредитивам. Документарні акредитиви. Перевірка документів та UCP 600
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
 • Практичні аспекти організації роботи із пов’язаними особами у банках
 • Модульний кваліфікаційний курс 'Практичні питання побудови і функціонування ефективної системи фінансового моніторингу комерційного банку'
 • Практичні аспекти формування резерву за МСФЗ (IAS 39)
 • Нові правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, введені з 21 березня 2016 року (постанова правління НБУ від 01.03.2016 №129). Нові вимоги щодо складання статистичних звітів. Визначення і виправлення помилок, допущених у звітах
 • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
 • Стрес-тестування операційних ризиків
 • Оцінка кредитної заявки. Аналіз фінансової документації
 • Круглий стіл ‘Актуальні питання податку на прибуток банків’

Березень 2016р.

 • Необхідність ефективної взаємодії підрозділів комплаєнс та операційних ризиків
 • Програма підвищення кваліфікації ‘Організація інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
 • Кваліфікаційний курс ‘Внутрішній аудит в банку’
 • Управління ризиком ліквідності (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Впровадження СУІБ в банківських установах відповідно вимог галузевих стандартів НБУ
 • Актуальні питання пов'язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями в банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
 • Паравербаліка - технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Формування резервів під активні банківські операції згідно МСФЗ
 • Оцінка знецінення кредитного портфеля і класифікація фінансових інструментів згідно з МСФЗ 9 (спільно з EY)
 • Розробка та реалізація політик і процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку

Лютий 2016р.

 • Антикризове управління заставним портфелем
 • Процесний підхід до управління операційними ризиками (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Актуальні питання валютного регулювання. Останні зміни до законодавства та нормативно – правових актів Національного банку України в сфері валютного регулювання і валютного контролю
 • Окремі питання бухгалтерського обліку кредитних операцій банків: вимоги МСФЗ та НБУ
 • Вдосконалення ризик-менеджменту та прозорості банку через впровадження Базель ІІ, Базель ІІІ (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій банків з цінними паперами: принципи і практика
 • Якість обслуговування клієнтів (м.Мінськ)
 • Семінар – дискусія ‘Зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження комплаєнс системи та її елементів в банківських установах України’
 • Індикатори та звітність у сфері збору боргів. Кращі практики (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Проблемні питання складання декларації з податку на прибуток за 2015 рік. Новації в оподаткуванні податком на прибуток у 2016 році.Зміни в оподаткуванні та електронному адмініструванні ПДВ.Удосконалена форма декларації з ПДВ
 • Практичні кейси з міжнародних акредитивів, гарантій та інкасо
 • Верифікація кредитних заявок в реальних умовах роздрібного кредитування як елемент управління ризиками благонадійності та боротьби з шахрайством (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Шахрайство в роздрібному кредитуванні та шляхи протидії (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)
 • Оптимізація та підвищення ефективності бізнес-процесів комерційного банку (спільно з Українською агенцією інвестиційного розвитку)

Січень 2016р.

 • Круглий стіл ‘Складання фінансової звітності банків України за 2015 рік та особливості відображення в обліку та фінансовій звітності окремих операцій з фінансовим інструментами’ (з 9.00 до 11.00)
 • Кредитний аналіз великих позичальників
 • Облікові та податкові аспекти операцій з платіжними картками
 • Круглий стіл 'Нормативно-правові аспекти здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів. Звітність за платіжними картками’
 • Ефективність операційного менеджменту - основна умова безперервного розвитку та збільшення прибутковості банківського бізнесу
 • Практичний семінар «Аудит ефективності внутрішнього контролю»

 

Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ
Семінари, відбулися, НЦПБПУ


семінари для банкірів
тренінги для банкірів