Облік орендних операцій: норми МСФЗ та вимоги НБУ
Мета практикуму:
- Провести практикум із застосування МСФЗ 16 до оцінки та обліку орендних операцій;
- На реальних прикладах розглянути основні питання, пов'язані з визнанням, оцінкою, обліком та розкриттям операцій з оренди та питання аналізу впливу нових правил визнання та обліку оренди на фінансові показники суб’єктів орендних відносин;
- Ознайомити слухачів з методикою розрахунків зобов’язань по оренді, розрахунку процентних витрат, перерахунку у випадку зміни оцінок (будуть надані приклади у форматі xls)
- Надати рекомендації, щодо процедури переходу на МСФЗ 16.
 
Цільова аудиторія:
Внутрішні аудитори, бухгалтери, контролери, працівники ІТ-підрозділів та інші співробітники банку, діяльність яких пов’язана з обліком банківських операцій та їх автоматизацією.
 
 
Зміст практикуму:
 
1. Мета і сфера застосування МСФЗ 16
   1.1. Мета прийняття МСФЗ 16
   1.2. Сфера застосування МСФЗ 16
   1.3. Основні зміни порівняно з МСБО 17
 
2. Принципи обліку оренди за МСФЗ 16
   2.1. Визначення оренди
   2.2. Поняття «ідентифікований актив»
   2.3. Контроль за використанням активу
   2.4. Можливі виключення: короткострокова оренда та оренда активів з низькою вартістю
   2.5. Орендні та неорендні компоненти договору
   2.6. Дата початку оренди та строк оренди
   2.7. Оцінка зобов’язань по оренді: визначення платежів, що входять до розрахунку, та ставки дисконтування
   2.8. Оцінка орендного активу
   2.9. Переоцінка зобов’язань по оренді
   2.10. Подальше визнання орендного активу
   2.11. Модифікація договорів оренди
 
3. Визнання та оцінка оренди у орендаря. Бухгалтерський облік оренди
   3.1. Принципи відображення операцій оренди в балансі орендаря
   3.2. Первісне визнання фінансових зобов’язань у орендаря
   3.3. Первісне визнання та оцінка орендного активу
   3.4. Подальше визнання орендних активів та зобов’язань
   3.5. Схема обліку орендних операцій
 
4. Визнання та оцінка оренди у орендодавця
   4.1. Класифікація оренди
   4.2. Облік фінансової оренди
   4.3. Облік операційної оренди
   4.4. Модифікація оренди: види модифікацій у орендодавця залежно від типу оренди.
 
5. Особливості відображення операцій суборенди
 
6. Продаж зі зворотною орендою
 
7. Розкриття та подання оренди у фінансовій звітності
   7.1. Подання орендних активів і зобов’язань у звіті про фінансовий стан
   7.2. Розкриття у примітках інформації про облікову політику підприємства щодо оренди
   7.3. Обсяг розкриттів про орендні операції у примітках до фінансової звітності орендаря та орендодавця
 
8. Впровадження норм МСФЗ 16 у нормативно-правову базу НБУ
 
Інструктори:
Представник Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
 
Значкова Ольга Ярославна - АССА, к.е.н., консультант з впровадження МСФ. Має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності.
Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант.
Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку.
Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті.
З 2005 року проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.
 
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок практикуму – 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33