Програма 'Фінансовий моніторинг у небанківських фінансових установах в частині переказу коштів'
Запропонована програма вперше в Україні розроблена для фахівців небанківських фінансових установ, функціонал яких пов'язаний зі здійсненням фінансового моніторингу та охоплює комплекс проблем щодо суті та специфіки виконання нормативних актів України щодо реалізації ризик - орієнтовного підходу, проведення внутрішнього фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів.
 
Вивчення курсу спрямоване на формування у працівників НФУ системи спеціальних знань у галузі фінансового моніторингу, комплексу практичних навичок у проведенні первинної ідентифікації клієнта, оцінки його фінансового стану та ризику його майбутньої діяльності.
 
Мета програми:
Вивчення методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу, формування системи знань з теорії та практики проведення фінансового моніторингу у НФУ в частині переказу коштів.
 
Завдання програми:
- вивчення сутності, цілей і засад фінансового моніторингу;
- організаційної побудови і системи фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів;
- методології виявлення фінансових операцій, які мають ознаки сумнівності;
- набуття вмінь ефективно використовувати інструменти фінансового моніторингу.
 
Предмет програми:
Відносини, що зумовлені реалізацією політики «Знай свого клієнта», оцінки ризиків його діяльності, виявленням фінансових операцій з ознаками сумнівності в діяльності НФУ в частині переказу коштів.
 
За результатами навчання слухачі знатимуть:
- законодавчу та нормативну базу щодо реалізації політики «Знай свого клієнта» та впровадження ризик орієнтовного підходу в діяльності НФУ в частині переказу коштів;
- обов’язки суб’єкта фінансового моніторингу, сутність, значення та складові фінансового моніторингу;
- організацію внутрішнього фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів.
 
За результатами навчання слухачі вмітимуть:
- чітко визначати свою мету та завдання фінансового моніторингу в свої діяльності;
- визначати фінансові операції, які мають ознаки ризикових;
- здійснювати ідентифікацію клієнта НФУ.
 
Формат проведення:
Навчальна програма включає теоретичну частину, практичні заняття та тестування за опрацьованими матеріалами.
 
Зміст програми:
 
21 жовтня, понеділок
 
Теоретична частина:
 
I. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та юридичні аспекти
1.1. Правові засади системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
1.2. Діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
1.3. Система фінансового моніторингу України
1.4. Права та обов’язки Державної служби фінансового моніторингу. Права та обов’язки суб’єктів державного фінансового моніторингу, які відповідно до Закону виконують функції державного регулювання та нагляду за     суб’єктами первинного фінансового моніторингу
1.5. Нормативні документи щодо заходів впливу за порушення законодавства з питань фінансового моніторингу. Відповідальність за порушення вимог законодавства з питань легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом
 
II. Завдання, обов’язки, та права суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ)
2.1. Нормативні документи, що регулюють створення системи фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів
2.2. Побудова системи фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів. Сутність та складові фінансового моніторингу в НФУ в частині переказу коштів
2.3. Правовий статус відповідального працівника за фінансовий моніторинг
2.4. Правила і програми фінансового моніторингу НФУ в частині переказу коштів
 
III. Основи захисту інформації у фінансових установах
3.1. Основні види посягань на об’єкти інформації у фінансових установах
3.2. Рівні захисту інформації
3.3. Політика інформаційної безпеки, основні напрями її розвитку
3.4. Таємниця фінансового моніторингу та конфіденційність інформації
 
Практичні заняття:
Ознаки несанкціонованого доступу, практичні приклади.
Підходи до виконання практичних заходів щодо захисту інформаційних ресурсів
 
22 жовтня, вівторок
 
Теоретична частина:
 
IV. Політика «знай свого клієнта». Ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів
4.1. Основні регламентуючі документи з питань ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів
4.2. Порядок ідентифікації, верифікації клієнтів (представників клієнтів) та вивчення клієнтів
4.3. Порядок уточнення інформації про клієнта
4.4. Особливості здійснення ідентифікації в залежності від типу клієнта
 
V. Політика «знай свого клієнта». Ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів
5.1. Кінцеві бенефіциарні власники
5.2. Публічні особи. Порядок виявлення публічних осіб, джерел походження їх коштів
5.3. Оцінка фінансового стану клієнтів
5.4. Особливості роботи з клієнтами високого ризику/неприйнятно високого ризику
5.5. Анкета клієнта, порядок її формування
 
Практичні заняття:
Порядок виявлення публічних осіб, джерел походження їх коштів. Вимоги, форми та порядок ведення анкет всіх типів клієнтів. Порядок з’ясування мети і характеру майбутніх ділових відносин з клієнтами та документального підтвердження отриманих результатів.
Порядок здійснення та критерії оцінки репутації клієнта, порядок уточнення інформації про зміст його діяльності і фінансовий стан, порядок проведення таких заходів.
Порядок проведення заходів та обсяг додаткової інформації необхідної для поглибленої перевірки клієнта, в тому числі щодо його кінцевого бенефіциарного власника
 
23 жовтня, середа
 
Теоретична частина:
 
VI. Порядок аналізу, виявлення фінансових операцій
6.1. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
6.2. Порядок та терміни реєстрації фінансових операцій
6.3. Перелік інформації що вноситься до реєстру. Перелік, порядок та терміни надання інформації до спеціально уповноваженого органу
 
VII. Порядок аналізу, виявлення фінансових операцій
7.1. Порядок відмови від проведення фінансових операцій
7.2. Порядок зупинення фінансових операцій. Терміни зупинення фінансових операцій
7.3. Типові схеми: типологія відмивання кримінальних доходів
7.4. Порядок роботи з підрозділом безпеки (за умови його наявності,) щодо вивчення мети, характеру та суті   фінансових операцій клієнтів
 
Практичні заняття:
Виявлення операцій, огляд типових схем відмивання коштів.
 
24 жовтня, четвер
 
Теоретична частина:
 
VIII. Управління ризиками. Оцінка ризиків
8.1. Нормативні документи, що регламентують порядок виявлення, оцінки та управління ризиками. Організація системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів
8.2. Структура та розподіл функціональних обов’язків працівників, відповідальних за здійснення оцінки ризиків
8.3. Методологія визначення показників та критеріїв оцінки ризиків
 
IX. Управління ризиками. Оцінка ризиків
9.1. Організація системи внутрішнього контролю на підставі ризик – орієнтовного підходу. Вхідні данні та   інформаційні джерела для проведення оцінки ризиків
9.2. Шкала визначення оцінки ризиків. Правила внутрішнього контролю ризикових операцій, вимоги до програмного забезпечення
9.3. Застережні заходи для попередження, обмеження та зниження до прийнятного рівня виявлених ризиків
 
Практичні заняття:
Ідентифікація, верифікація, вивчення клієнтів, уточнення інформації про клієнтів. Основні вимоги щодо інформації по структурі власності клієнта. Інформаційні ресурси щодо уточнення інформації. Форми типових звернень до клієнта
 
Теоретична частина:
 
X. Програмне забезпечення
10.1. Використання новітніх технологій щодо виявлення сумнівних фінансових операцій за допомогою сучасних АПК
 
25 жовтня, п’ятниця
 
Теоретична частина:
 
XI. Порядок організації роботи зі санкційними списками РНБО, переліком осіб що віднесені до списку терористів
11.1. Дії працівника НФУ при виявленні серед клієнтів, осіб причетних до терористичної діяльності.
11.2. Порядок інформування правоохоронних органів.
 
Практичні заняття:
1. Порядок роботи зі санкційними списками РНБО, переліком осіб що віднесені до списку терористів, порядок повідомлення правоохоронним органам. Практичні вимоги до програмного забезпечення
 
2. Типології ДСФМ. Інформаційна взаємодія з правоохоронними органами та ДСФМ. Права та повноваження ДСФМ.
 
Тестування
 
Інструктори:
Дмитрова О.С. – Начальник управління фінансового моніторингу та комплаєнсу АТ «Укрпошта».
 
Карпова К.В. – к.е.н . професор кафедри управління безпекою правоохоронної та антикорупційної діяльності, заступник начальника управління фінансового моніторингу АТ «Укрпошта».
 
Сіраков О.М. – Начальник відділу інформаційної безпеки АТ «БАНК 3/4». Має багаторічний досвід побудови бізнес-орієнтованих моделей забезпечення інформаційної безпеки в багатьох банках України та комерційних компаній; проведення ІТ-аудиту в Національному банку України; побудови, впровадження, та акредитації центрів сертифікації ключів.
 
Начальник Відділу методології Департаменту фінансового моніторингу українського банку.
 
Шимкив С.А. – керівник служби фінансового моніторингу КГД АО «УКРПОШТА», викладач КНУ ім. Т.Шевченко
 
Бортничук Л.В. - директор з правових питань АТ «Укрпошта»
 
Карускевич В.Ю. – спеціаліст з питань фінансового моніторингу та комплаєнсу АО «УКРПОШТА»
 
 
Місце проведення:
Захід відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару – 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33