Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів яким вони підпорядковуються. Теоретичні та практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій
Мета семінару:
Ґрунтовне дослідження правових основ життєвого циклу гарантії на підставі нормативних документів Національного банку України та ICC, яким зазвичай підпорядковуються гарантії. Окрема увага буде приділена відповідальності та зобов'язанням кожного з учасників гарантійної схеми, різновидам гарантій на практиці.
 
Цікавим для учасників семінару буде детальний аналіз текстів основних видів гарантій - їх характеристика, особливості та ризики, що їм притаманні, зокрема, при підготовці вимоги та пакету документів за нею.
 
Обговорення практик та можливостей використання різних видів гарантій у операціях клієнтів з метою розуміння різниці між ними, вигоди та ризики для сторін у майбутньому які слід передбачити на етапі підготовки контракту та тексту гарантії.
 
Тематика та наповнення семінару дозволить отримати та розширити теоретичну базу спеціалістів банків, підвищити рівень знань та практичного досвіду як працівникам профільних підрозділів, так і їх колегам, які за колом своїх обов'язків, не працюють з гарантіями щодня. Окрема увага буде приділена аналізу, структуруванню угод та дослідженню ризиків притаманних тому чи іншому проекту або операції клієнта, які слід передбачити на етапі підготовки банком угоди та її супроводження.
 
Зміст семінару:
 
1. Правові аспекти регулювання порядку, умов надання, а також отримання банками гарантій та їх виконання
 
2. Термінологія та відповідальність кожної зі сторін-учасників операції, згідно Постанови НБУ №639 та міжнародних нормативних документів, які їх регулюють - URDG758
 
3. Текст гарантії - основні параметри, умови та характеристики в залежності від її виду. Паперова, електронна форма гарантії (з ЕЦП) та формат SWIFT 760 - аналіз форми та тексту кожного з них
 
4. Практики використання сторонами різноманітних видів гарантій при експорті та імпорті товарів - на що слід
   звернути увагу при погодженні умов контракту та майбутньої гарантії
 
5. Підготовка та виконання вимоги за гарантією, додаткових документів, що мають бути додані до неї (умовна гарантія) та їх вчасне отримання від Принципала
 
 
Інструктор:
керівник напрямку розвитку бізнесу Управління торгового фінансування великого українського банку.  Досвід роботи у банківській сфері - понад 11 років, з них понад 6 років у документарному бізнесі Головного офісу.
Коло інтересів - акредитиви, гарантії, схеми фінансування банками експорту/імпорту клієнтів, розвиток та вдосконалення нормативних документів що їх регулюють.
 
 
Місце проведення:
Семінар відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ).
 
Початок реєстрації о 9.30. Початок семінару – 10.00
 
Для довідок та подання заявок
на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56
Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33