Програма 'Фінансовий моніторинг у банку'

Запропонована програма поєднує теоретичну частину з практичними заняттями та базується на унікальному досвіді провідних фахівців з фінансового моніторингу банків України, які виступили авторами та інструкторами

Програма «Фінансовий моніторинг у банку» охоплює комплекс проблем щодо суті та специфіки виконання нормативних актів України щодо реалізації ризик - орієнтовного підходу проведення фінансового моніторингу

Програма спрямована на формування у працівників банку системи спеціальних знань у галузі фінансового моніторингу, комплексу практичних навичок у проведенні первинної ідентифікації клієнта, оцінки його фінансового стану та ризику його майбутньої діяльності

Мета програми:

 • вивчення методологічних та нормативно-організаційних аспектів фінансового моніторингу
 • формування системи знань з теорії та практики проведення фінансового моніторингу у банку 

Цільова аудиторія:

Працівники підрозділів фінансового моніторингу, фронт-офісу, керівники та працівники відділень, керівники та працівники підрозділів, задіяні у залученні та обслуговуванні клієнтів банківських установ 

Завдання програми:

 • вивчення сутності, цілей і засад фінансового моніторингу,
 • розгляд організаційної побудови системи фінансового моніторингу в банку,
 • аналіз методології ідентифікації,
 • вивчення та уточнення інформації про клієнтів,
 • виявлення фінансових операцій, які мають ознаки фіктивності,
 • набуття вмінь ефективно використовувати інструменти фінансового моніторингу в банку 

За результатами навчання слухачі знатимуть:

 • Законодавчу та нормативну базу щодо реалізації політики «Знай свого клієнта» та впровадження ризик орієнтовного підходу в діяльності банку;
 • Необхідність фінансового моніторингу, сутність, значення та складові фінансового моніторингу;
 • Організацію системи фінансового моніторингу в банківських установах;
 • Інформацію, що відносять до категорії банківської таємниці 

За результатами навчання слухачі вмітимуть:

 • Додержуватись вимог законодавства при виконані функцій, пов’язаних із здійсненням фінансового моніторингу;
 • Визначати ознаки, що викликають мотивовану підозру стосовно клієнта та його фінансових операцій;
 • Здійснювати ідентифікацію, вивчення та уточнення інформації про клієнтів банку 

Зміст програми:

 18 листопада, понеділок

 I. Легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом: економічні та юридичні аспекти

 1. Коментарі до нової редакції Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом…». Основні зміни
 2. Проекти нових нормативних документів Національного банку України
 3. Поняття «легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом», дії, які належать до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, державна система фінансового моніторингу, завдання,  обов’язки, та права СПФМ.
 4. Права та обов’язки Державної служби фінансового моніторингу.
 5. Нормативні документи з питань фінансового моніторингу
 6. Відповідальність за порушення вимог банківського законодавства.
 7. Побудова системи фінансового моніторингу в банку.
 8. Правовий статус відповідального працівника за фінансовий моніторинг.
 9. Законодавчі і нормативні документи, що регламентують порядок здійснення фінансового моніторингу в банках.
 10. Основні принципи розробки правил і програм фінансового моніторингу.
 11. Банківська таємниця. Організація взаємодії з підрозділами банківської безпеки та іншими структурними підрозділами банку
 12. Порядок використання та отримання інформації від державних інформаційних ресурсів

Порядок використання та отримання інформації від державних інформаційних ресурсів

Дмитров Сергій Олегович – д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України 

II. Валютний контроль

 1. Побудова ефективної системи управління ризиками валютного контролю та фінансового моніторингу в банку
 2. Організація взаємодій фінансового моніторингу та валютного контролю: практичні рекомендації
 3. Типологія фінансових операцій пов’язаних з виводом коштів за кордон 

Начальник валютного управління українського банку  

19 листопада, вівторок

III. Політика «Знай свого клієнта»

 1. Основні регламентуючі документи з питань ідентифікації, верифікації, вивчення клієнтів
 2. Випадки, у разі яких здійснюється ідентифікація, верифікації, вивчення, уточнення інформації, додаткове уточнення, поглиблене вивчення клієнтів
 3. Порядок отримання інформації від клієнта, з'ясування мети та характеру майбутніх ділових відносин із клієнтом та документальне підтвердження отриманих результатів
 4. Порядок проведення поглибленої перевірки клієнтів
 5. Заходи із вивчення структури власності юридичних осіб, встановлення осіб кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) 

IV. Політика «Знай свого клієнта»

 1. Основні вимоги щодо структури власності клієнта, методи та прийоми вивчення клієнта
 2. Інформаційні ресурси щодо уточнення інформації. Форми типових звернень до клієнта щодо надання додаткової інформації
 3. Порядок здійснення та критерії оцінки репутації клієнта, порядок уточнення інформації про зміст його діяльності і фінансовий стан, порядок проведення таких заходів
 4. Порядок проведення заходів та обсяг додаткової інформації необхідної для поглибленої перевірки клієнта, в тому числі щодо його кінцевого бенефіціарного власника
 5. Застережні належні заходи для забезпечення вивчення клієнтів 

Заступник керівника департаменту комплаєнс державного банку.

V. Основи захисту інформації у фінансових установах

 1. Основні види посягань на об’єкти інформації в банках
 2. Підходи до виконання практичних заходів щодо захисту інформаційних ресурсів
 3. Рівні захисту інформації
 4. Політика інформаційної безпеки банку, основні напрями її розвитку
 5. Ознаки несанкціонованого доступу
 6. Банківська таємниця, таємниця фінансового моніторингу та конфіденційність інформації
 7. Перелік інформації, яка відноситься до банківської таємниці
 8. Шляхи збереження банківської таємниці
 9. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю 

Сіраков Олексій Михайлович – Керівник підрозділу ІТ-безпеки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Має багаторічний досвід побудови бізнес-орієнтованих моделей забезпечення інформаційної безпеки в багатьох банках України та комерційних компаній; проведення ІТ-аудиту в Національному банку України; побудови, впровадження, та акредитації центрів сертифікації ключів  

20 листопада, середа 

VI. Порядок аналізу, виявлення фінансових операцій

 1. Фінансові операції, що підлягають обов’язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу
 2. Порядок та терміни реєстрації фінансових операцій та надання інформації до відповідального працівника
 3. Перелік, порядок та терміни надання інформації до спеціально уповноваженого органу 

Дмитров Сергій Олегович – д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України 

VII. Операційне супроводження перевірок НБУ. Підготовка інформацій по запиту НБУ перед перевіркою ("нульовий запит"):

 1. Інформація за формами НБУ щодо клієнтів
 2. Інформації по визначенням ролей ролей клієнта
 3. Форми № 748 «Звіт про касові обороти» по символам 14, 16, 29, 31, 32, 45, 46, 53, 55, 58, 61, 88, 93, 94, 95 за період перевірки (по кожному символу окремо) та із зазначенням МФО банку отримувача/відправника для символів 88, 94, 95; Форми № 527 «Звіт про оборот готівкової іноземної валюти та фізичних обсягів банківських металів» по показнику «видача готівкової іноземної валюти фізичним особам з їх рахунків» та «прийнято від фізичних осіб для зарахування на їх рахунки». 

Керівник розрахунково-операційного центру українського банку. Стаж банківської роботи понад 22 роки, займає керівні посади понад 16 років  

VIII. Новітні технології аналізу грошових потоків. Практичні заняття

 1. Виявлення операцій, пов’язаних із зняттям готівки у великих обсягах
 2. Схеми відмивання, операції з кредитними картками
 3. Спекулятивні операції у сфері цінних паперів, операції з векселями, використання сертифікатів на пред’явника
 4. Схеми пов’язані з транзитом великих обсягів безготівкових коштів, клієнтами, фінансовий стан яких не відповідає обсягам їх операцій
 5. Фіктивні операції пов’язані з експортом та вивезенням коштів за кордон, надання послуг через підставні фірми
 6. Кредитування під заставу брудних коштів розміщених на депозиті та інше 

Деркач Володимир Іванович – експерт з питань фінансового моніторингу ТОВ «Аналітик 1» 

 21 листопада, четвер

IX. Управління ризиками. Оцінка ризиків

 1. Нормативні документи, що регламентують порядок виявлення, оцінки та управління ризиками
 2. Організація системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів
 3. Структура та розподіл функціональних обов’язків працівників, відповідальних за здійснення оцінки ризиків
 4. Методологія визначення показників та критеріїв оцінки ризиків
 5. Оцінки ризику відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом в залежності від банківського продукту, типу клієнта, який здійснює фінансові операції, країни походження коштів та інше 

X. Порядок організації роботи зі санкційними списками РНБО, міжнародними списками санкцій до осіб що віднесені до списку терористів

 1. Вимоги щодо програмного забезпечення
 2. Порядок дій у випадку коли виявлені клієнти, які є у зазначених списках
 3. Порядок інформування правоохоронних органів
 4. Порядок роботі з санкційними списками та списками міжнародних організацій, форми повідомлення на правоохоронні органи. Практичні вимоги до програмного забезпечення 

XI. Порядок аналізу, виявлення фінансових операцій

 1. Вимоги до форми та порядку ведення анкет всіх типів клієнтів
 2. Порядок відмови СПФМ від проведення фінансових операцій
 3. Порядок уточнення інформації про клієнта
 4. Порядок зупинення фінансових операцій
 5. Терміни зупинення фінансових операцій 

Кучеренко Ірина Михайлівна - Начальник Відділу методології Департаменту фінансового моніторингу Першого українського міжнародного банку 

22 листопада, п’ятниця

 XII. Сучасні вимоги до ідентифікації клієнтів банку

 1. Міжнародні вимоги до процесу ідентифікації клієнтів та KYC.
 2. Організація роботи з ідентифікації публічних діячів (РЕР) та пов’язаних з ними осіб.     
 3. Особливості встановлення кінцевих бенефіціарних власників  (UBO).
 4. Виявлення несумлінних клієнтів при встановленні ділових відносин.
 5. Нові вимоги валютного  регулювання .

 XIII. Прядок аналізу та виявлення підозрілих фінансових операцій клієнтів банку.

 1. Порядок роботи з підрозділом банківської безпеки щодо  вивчення мети, характеру та суті фінансових операцій клієнтів.
 2. Процес виявлення та прийняття рішення по підозрілим клієнтам.
 3. Аналіз та виявлення ризикових операцій клієнтів банку.

Ткаліч Ігор Олександрович - Член Правління, відповідальний працівник Банку з фінансового моніторингу АБ «Правекс-Банк». Кандидат юридичних наук. Має більше 15 років досвіду роботи в банківській сфері. Близько 8 років працював в АБ «Укргазбанк» на посаді члена Правління банку. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки

XIV. Перевірки НБУ, практичні рекомендації

 1. Види перевірок. Структура та зміст попереднього запиту
 2. Організація роботи зі складом групи перевірки. Порядок отримання та надання інформації по запитам під час перевірки. Оформлення документів, що надаються піч час перевірки
 3. Основні напрями та питання перевірок
 4. Оформлення результатів перевірки, порядок підготовки заперечення 

Павленко Марина Іванівна - Заступник начальника фінансового моніторингу АТ «КБ «ГЛОБУС» 

ТЕСТУВАННЯ

Модератор програми:

Дмитров Сергій Олегович – д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України

 

Місце проведення:

Програма відбудеться в НЦПБПУ за адресою: м.Київ, вул. М.Грушевського, 30/1, (Центральний будинок офіцерів ЗСУ). 

Початок реєстрації о 9.30. Початок навчання – 10.00

 

Для довідок та подання заявок

на участь в семінарах: (044) 501 79 18, 253 07 02, 253 84 89, 253 04 57, 253 24 56

Факс/автовідповідач    (044) 253 02 33

e-mail: center@nctbpu.org.ua