ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ ПРОГРАМИ - з  15 лютого по 30 травня 2020 року
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року
 
 
 
 
ІНСТРУКТОР ПРОГРАМИ: Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
 
ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ ПРОГРАМИ АССА (ДИПІФР РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ):
 • програма дає базові знання принципів, правил складання фінансової звітності та розкриття інформації  згідно з МСФЗ;
 • після успішного проходження програми учасники отримують глибоке розуміння процесу складання фінансової звітності, взаємозв'язку всіх форм звітності і можуть застосовувати підхід МСФЗ до обліку всіх елементів звітності;
 • таке розуміння процесу надає можливість проводити якісний аналіз фінансової звітності, та робити обґрунтовані висновки, щодо фінансового стану та платоспроможності компанії;
 • програма включає в себе підходи до обліку, як з боку окремого підприємства, так і з позиції консолідованої звітності групи компаній;
 • програма постійно оновлюється і включає в себе МСФЗ в останній версії зі всіма актуальними змінами;
 • програма АССА є найбільш визнаною і авторитетною в міжнародному професійному співтоваристві.
 
У ПРОГРАМУ НАВЧАННЯ ВКЛЮЧЕНІ МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ:
 
МСФЗ 1 «Подання фінансової звітності»
МСФЗ 2 «Запаси»
МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
МСФЗ 10 «Події, що відбулися після звітного періоду»
МСФЗ 12 «Податки на прибуток»
МСФЗ 16 «Основні засоби»
МСФЗ 17 «Оренда»
МСФЗ 19 «Винагороди працівникам»
МСФЗ 20 «Облік субсидій та розкриття інформації про урядову допомогу»
МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів»
МСФЗ 23 «Витрати на позики»
МСФЗ 24 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін»
МСФЗ 27 «Окрема фінансова звітність»
МСФЗ 28 «Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства»
МСФЗ 32 «Фінансові інструменти: подання інформації»
МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»
МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність» 
МСФЗ 36 «Знецінення активів»
МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи»
МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»
МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»
МСФЗ 41 «Сільське господарство»
МСФЗ (IFRS) 1 «Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності вперше»
МСФЗ (IFRS) 2 «Платежі з використанням акцій»
МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання компаній»
МСФЗ (IFRS) 5 «Необоротні активи, призначені на продаж, та припинена діяльність»
МСФЗ (IFRS) 6 «Розвідка та оцінка запасів мінеральних ресурсів»
МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» **
МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність»
МСФЗ (IFRS) 11 «Угода про спільну діяльність»
МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях»
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка за справедливою вартістю»
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
 
Інші положення
«Основи підготовки фінансової звітності»
 
ВИМОГИ АССА ДО КАНДИДАТІВ НА ЗДАЧУ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ:
 • наявність атестата професійного бухгалтера або аудитора;
 • або трирічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем;
 • або відповідний рівень освіти, який звільняє від кваліфікаційних екзаменів ACCA з предметів 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 і 2.2, і дворічний досвід роботи в галузі бухгалтерського обліку та аудиту, письмово підтверджений працедавцем.
 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ПРОГРАМИ ACCA DIPIFR
 
Після закінчення програми підготовки слухачі складають тригодинний письмовий іспит в екзаменаційному центрі компанії Morgan – ATC International Ltd.
За результатами іспиту Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів (ACCA) приймає рішення про видачу Диплому Міжнародної Фінансової Звітності (ДипІФР російською мовою).
 
Більшість екзаменаційних питань поєднують розрахункові і аналітичні елементи, максимально охоплюють всі аспекти обліку та складання фінансової звітності згідно з МСФЗ.
 
Для того щоб успішно скласти іспит ACCA DipIFR, кандидат повинен набрати мінімум 50 балів зі 100 можливих.
 
У КОМПЛЕКТ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ЩО НАДАЄТЬСЯ СЛУХАЧАМ ПРОГРАМИ АССА ВХОДИТЬ:
 • конспект лекцій-навчальний посібник;
 • задачник;
 • питання колишніх екзаменаційних сесій і відповіді до них;
 • контрольні тести і пробний іспит.
 
ДАТА НАЙБЛИЖЧОГО ІСПИТУ АССА (ДИПІФР) -  5 червня 2020 року.
 
Програма підготовки до іспиту являє собою 10 занять по 6 годин і 11-е бонусне заняття! 

Вся програма поділяється на чотири базові блоки. Після кожного блоку проводиться заняття, присвячене написанню «пробного іспиту» за матеріалами блоку та детальному аналізу відповідей, а також розв’язанню типових задач на закріплення вивчених тем. Це надасть змогу учасникам краще контролювати свій рівень засвоєння матеріалу протягом всього курсу. 

Бонусне заняття розроблено спеціально з урахуванням потреб слухачів із банківського сектору і являє собою поглиблений практикум по застосуванню методу ефективної ставки відсотка для обліку фінансових інструментів згідно МСФЗ та вимог НБУ.

 
ПРО АССА
 
Спеціально для професіоналів в області фінансів та бухгалтерського обліку Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів Великобританії (АССА) створила нову російськомовну кваліфікацію - Диплом з Міжнародної Фінансової Звітності в російськомовному форматі - АССА (ДипІФР).
 
ACCA (Асоціація Присяжних Сертифікованих Бухгалтерів) є найвпливовішою і швидкозростаючою міжнародною професійною бухгалтерською асоціацією, яка об'єднує більш 188,000 членів та 480,000 студентів з 170 країн світу.
 
Програма іспиту DipIFR заснована на вимогах до іспиту за папером F7 - Financial Reporting (International Stream) в повній кваліфікації ACCA, який здається англійською мовою.
 
Кандидат, який успішно склав ДипІФР (російською мовою) і бажаючий здати всі іспити ACCA, звільняється від здачі екзамену з предмету "Paper 2.5 Financial Reporting".
 
ФОРМА РЕЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ - вихідного дня. 
Мінімальна група – 9 осіб.
 
СТАРТ ПРОГРАМИ - 15 лютого 2020 року.
 
ПО ЗАВЕРШЕННІ ПРОГРАМИ УЧАСНИКИ ОТРИМАЮТЬ СВІДОЦТВА ДЕРЖАВНОГО ЗРАЗКА ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ.
 
ІНСТРУКТОР
 
Олена Сухенко - АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP.
Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту.
Має практичний досвід роботи 13 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях.
З 2005 року веде тренінги:
- в області обліку згідно з МСФЗ;
- з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності;
- по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ.
Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Олени Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання  кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA.
Працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ.
 
 
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ
 
Вартість навчання складає 15900 грн. в т.ч. ПДВ 2650 грн.
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно, вартість складатиме 13250 грн.
 
За умови участі в презентації програми Ви отримуєте спеціальну ціну 12000 грн. в т.ч. ПДВ 2000 грн. 
 
Якщо ви приймаєте рішення про оплату самостійно під час презентації, вартість складатиме 10000 грн.
 
Ви можете скористатися додатковими знижками, про які дізнаєтесь під час презентації.
 

Очна презентація програми відбудеться 8 лютого 2020 р. 

 
 
Подати заявку на участьcenter@nctbpu.org.ua, (+38044) 253-04-57, 531-37-94
 
 
Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ