НАШІ ВИКЛАДАЧІ

Александров Олексій Васильович
Країна: Україна
Посада: Доктор економічних наук, MBA. Вчений – практик. Професійний банкір з понад 20 річним досвідом роботи на ринках СЕЕ і СНД. Професор Бізнес Школи Міжнародний Інститут Менеджменту (MIM-Kyiv); старший науковий співробітник Інституту Системних статистичних досліджень Київ, Україна; викладач Центру підготовки банківських працівників України (НЦПБПУ); науковий консультант щомісячного ділового журналу Strategic Business Review Київ, Україна; Член Ради CFO Club Ukraine; Член Diplomatic Economic Club Riga, Latvia; Президент Private Banking Club Незалежної Асоціації Банків України; почесний друг Літературно - меморіального музею М. А. Булгакова, м Київ; автор понад 100 наукових і науково-популярних публікацій; 6 монографій і колективних наукових праць.
Теми доповіді:
 • Private Banking та побудова ефективної роботи з VIP клієнтами
 • Управління великим приватним капіталом: побудова ефективної роботи із заможними клієнтами (mass affluent, high net worth individual)
Алєксєєв Дмитро Вадимович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу комплаєнс ризику фінансового моніторингу Акціонерного Банку «Південний»
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Бабич Анатолій Федорович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу організації перевезення цінностей та інкасації Департаменту готівко-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
 • Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації
Бакуменко Дмитро Юрійович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління комплаєнсу та фінансового моніторингу ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»
Теми доповіді:
 • Комплаєнс-контроль: ефективний механізм захисту власників банків та топ-менеджменту або зайві обмеження
 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Побудова системи внутрішнього контролю в банках України з урахуванням міжнародного досвіду та досвіду країн Європейського союзу. Роль служби комплаєнс у СВК
Бережна Світлана Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Старший економіст Департаменту методології Національного банку України Дійсний член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів; Міжнародна кваліфікація CAP за програмою CIPA
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс «Основи бухгалтерського обліку в банку»
 • Кваліфікаційний курс «Бухгалтерський облік в банку»
 • Особливості бухгалтерського та податкового обліку операцій в іноземній валюті в банках України
 • Деривативи як ефективні інструменти хеджування ринкових ризиків. Застосування та облік в банках України
Береза Ігор Володимирович
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банках"
Білий Андрій Сергійович
Країна: Україна
Посада: Член Правління, Відповідальний працівник банку за проведення фінансового моніторингу АТ «Сбербанк»
Теми доповіді:
 • Організаційні аспекти побудови ефективної системи обслуговування зовнішньоекономічних операцій клієнтів в сучасних умовах
Білоконь Юрій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Правління з правових питань Міжнародного інвестиційного банку, представник АУБ в Конституційному Суді України, третейський суддя, адвокат
Теми доповіді:
 • Використання нових процесуальних кодексів у судових спорах за участю банків
 • Відступлення права вимоги vs факторинг: розмежування, податкові наслідки, судова практика
Богатирьов Герман Васильович
Країна: Україна
Посада: Заступник директора Департаменту грошового обігу – начальник Управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків). Та питання стандартизації та оцінки відповідності засобів захисту та безпеки
 • Автоматизація оброблення готівки
Болдирев Антон Володимирович
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту ринків капіталу CREDIT AGRICOLE (UKRAINE)
Теми доповіді:
 • Деривативи. Використання деривативів в управлінні ринковими ризиками
Борис Юстина Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора Департаменту - Начальник Відділу управління комплаєнс-ризиками АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:

Форум ‘Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю’

Брухаль Христина Ігорівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту комплаєнс АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:
 • Провідні міжнародні практики впровадження функції комплаєнс в банках України
 • Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю
Бузало Михайло Вікторович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
Теми доповіді:
 • Особливості фінансового моніторингу операцій з цінними паперами – практичні приклади
 • Кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку. Актуальні питання"
Буковинський Сергій Володимирович
Країна: Україна
Посада: Старший менеджер Департаменту банківського нагляду Національного банку України. Має більше 15 років досвіду роботи в банківській системі. Зокрема у сфері побудови систем моделювання адекватності капіталу (ICAAP) та стрес-тестування кредитного портфелю, оцінки кредитних ризиків та резервування. Активний учасник робочої групи «кредити та ризики» в НАБУ
Теми доповіді:
 • Оцінка кредитних ризиків згідно Постанови НБУ № 23
 • Моніторинг кредитного ризику. Індивідуальний і портфельний підхід
 • Стрес-тестування кредитного портфеля. Практичні аспекти
 • Реструктуризація кредитної заборгованості роздрібного сегменту
 • Постанова НБУ № 351 від 30.06.2016р.: нові вимоги щодо розрахунку кредитного ризику
Буц Ірина Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління по роботі з заставним майном АТ «Перший Український Міжнародний Банк»
Теми доповіді:
 • Робота з проблемними активами банку в частині забезпечення
Вавдійчик Олександр Андрійович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління, начальник відділу правового забезпечення банківського регулювання і нагляду Юридичного департаменту НБУ
Теми доповіді:
 • Підстави та порядок розкриття банками інформації, що становить банківську таємницю, правоохоронним та контролюючим органам
 • Захист персональних даних та банківської таємниці у банківських установах України
 • Особливості кримінального провадження за кримінально - процесуальним кодексом України, в частині розкриття банківської таємниці
 • Кваліфікаційний курс "Організація роботи з перевезення валютних цінностей та інкасації в комерційному банку"
Васюк Максим Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу інформаційно-аналітичного забезпечення фінансового моніторингу управління аналізу ризиків та типологічних досліджень Департаменту фінансових розслідувань Державної Служби фінансового моніторингу України
Теми доповіді:
 • Огляд основних тенденцій щодо надання інформації банківським сектором до Держфінмоніторингу та результати опрацювання наданої інформації
Вінокурова Валерія
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління виявлення та моніторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованості АТ ‘Райффайзен Банк Аваль’
Теми доповіді:
 • Система раннього виявлення проблемної заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Система раннього попередження проблемної заборгованості по клієнтам нероздрібного бізнесу: індикатори раннього попередження, варіанти технічного рішення, регулятивні вимоги
Волков Валерій Ігорович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Правління ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». Має більше 9 років досвіду роботи на керівних посадах в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків
Теми доповіді:
 • Внутрішній аудит валютних операцій
 • Внутрішній аудит кредитних операцій
Волошин Ігор Владиславович
Країна: Україна
Посада: к.т.н, має 25-річний стаж роботи в банківській системі України, член Українського товариства фінансових аналітиків. Працював в банках АКБ «Мрія», АБ «Укргазпромбанк» і ПАТ «Кредитпромбанк», НБУ, "Альпарі Банк"
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Система управління ризиками в комерційному банку
 • Комплексне управління ризиками комерційного банку
 • Оцінка розміру подушки ліквідності для покриття втрат грошових потоків, викликаних
Гавриш Віталій Вікторович
Країна: Україна
Посада: Партнер AC Crowe Ukraine, сертифікований аудитор. Сертифікований аудитор банків. Член робочої групи з перекладу МСА. Має більше 20 років досвіду професійної роботи в області аудиту та трансформації фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ
Теми доповіді:
 • Розрахунок суттєвості для виконання аудиторських завдань, аудиторської вибірки та оцінки рівня ризиків, виявлених під час перевірок. Попередня оцінка ризиків перед виконанням аудиторських завдань. Оцінка впровадження МСФЗ в банку
 • Аудит банківської групи
Гагауз Віталій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту оцінки та заставних операцій АБ «Південний», PhD, REV Tegova, Провідний оцінник УТО з 20 річним досвідом оцінки активів та бізнесів в різних галузях економіки (переробної промисловості, сільського господарства, фінансових компаній, управління та адміністрування заставним портфелем банку), викладач НЦПБПУ з 2010, автор статей та монографії з економіки.
Теми доповіді:
 • Круглий стіл «Оцінка майна, яке підлягає примусовій реалізації»
 • Методика оцінки (та/або переоцінки) заставного майна корпоративних клієнтів (експрес-аналіз)
 • Менеджмент ризику забезпечення
Галяпа Лариса Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Директор Державної скарбниці України Національного банку України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Гончарова Крістіна Георгіївна
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови фінансового моніторингу АТ "Укрпошта". Провідний фахівець з питань комплаєнсу, операційних ризиків, комплаєнс ризиків, фінансового моніторингу. Має міжнародний досвід наукової та практичної діяльності в банківському секторі більше ніж 8 років. Працювала у ПАТ КБ «ГЛОБУС» ПАТ КБ «Стандарт», ВАТ ПУАТ ФІДОБАНК, НфСК «Добробут», АТ «Ощадбанк», АТ «Родовід Банк», «Ерсте Банк» Україна Erste Group Holding. Крім цього являється лектором у Державній Службі Фінансового Моніторингу України
Теми доповіді:
 • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс у банках
 • Організація системи економічної та інформаційної безпеки банку. Оцінка ділової репутації банку
 • Стрес – тестування операційних ризиків
 • Сучасний базовий алгоритм проходження перевірок фінансового моніторингу банком
Горбенко Ганна Валеріївна
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»
Теми доповіді:
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
 • Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
Горінов Олександр Сергійович
Країна: Україна
Посада: Досвідчений фахівець, має більше 25 років досвіду роботи в банківській системі України. Працював в наступних банках: АТ «КРЕДОБАНК», Банк «Форум» (Директор департаменту безпеки), Унікредит Банк (Директор управління операційних ризиків), HVB Bank Україна (начальник відділу управління операційними ризиками), Національний банк України (адміністратор відділу інформаційної безпеки). З 2003 р є провідним інструктором НЦПБПУ за напрямками протидії шахрайству, організації фінансового моніторингу в банку, автоматизації процесу фінансового моніторингу, побудови системи Compliance в банку, захисту банківської таємниці, захисту персональних даних, управління операційними ризиками та ін.
Теми доповіді:
 • Автоматизація процесу фінансового моніторингу в комерційному банку
 • Захист банківської таємниці в банківській установі
 • Compliance: програмні та процедурні продукти. Управління "відповідністю" в банку із застосуванням комплаєнс технологій
 • Фінансовий моніторинг та безпека касових операцій. Шахрайство при обслуговуванні поточних та депозитних рахунків
 • Створення внутрішньобанківської бази даних негативної інформації (визначення, збір, систематизація) та її використання у роботі банку
 • Захист персональних даних та банківської таємниці в контексті автоматизації банківських процесів
Горінь Марія Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора департаменту - Начальник Відділу комплаєнс-контролю та розслідувань АТ «Кредобанк»
Теми доповіді:

Форум ‘Шляхи розвитку ефективної системи комплаєнс-контролю’

Городницький Богдан Богданович
Країна: Україна
Посада: Представник MIDOT в Росії та Україні, підполковник органів держбезпеки у відставці, член ACFE (міжнародна асоціація експертів по боротьбі з шахрайством в компаніях)
Теми доповіді:
 • Система оцінки благонадійності кандидата, лояльності працівника та аналізу ризиків посадових крадіжок та шахрайства персоналу
Гороховських Роман Юрійович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Правління з корпоративного бізнесу-Член Правління ПАТ «Універсал Банк». Роман Юрійович має більш ніж 20-річний стаж роботи в банківській сфері та досвід роботи на керівних посадах в банках з 2002 р., зокрема, в ПУМБ, Swedbank та Deutsche Bank DBU
Теми доповіді:
 • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. перевірки документів по документарним акредитивам
Гришачкіна Наталія Борисівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу контролю роботи з готівкою банків та небанківських установ управління автоматизації та механізації технологічних процесів готівково-грошового обігу Департаменту грошового обігу Національного банку України
Теми доповіді:
 • Організація охорони приміщень банків. Технічна укріпленість

Гумен Ігор Миколайович
Країна: Україна
Посада: к.е.н., начальник відділу управлінської звітності та економічного аналізу Фінансового департаменту АКБ «Індустріалбанк». Досвідчений фахівець в галузі управлінського обліку та звітності в комерційних банках, має багаторічний досвід роботи в банківській системі (більше 25 років)
Теми доповіді:
 • Казначейство та казначейські операції
 • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
 • Технологія планування та бюджетування в банку
Гусак Микола Борисович
Країна: Україна
Посада: Член Вищої ради правосуддя, член Першої Дисциплінарної палати
Теми доповіді:
 • Новини законодавства, що стосуються діяльності банків та спорів за участю банків. Останні актуальні для банків судові прецеденти та роз’яснення судів. Висновки та рекомендації
Данiльченко Олеся
Країна: Україна
Посада: Заступник Директора, керівник Форуму безпеки розрахунків та операцій з платіжними інструментами, Асоціація "ЕМА"
Теми доповіді:
 • Карткова безпека в комерційному банку
Дегтярьова Наталія Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту нагляду за фінансовими установами Національного банку України
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти реалізації норм положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями (постанова Правління НБУ №351 від 30.06.2016р.)
 • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
 • Аудит корпоративного управління
Деніс Анатолій Петрович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділ моніторингу ризиків платіжних карт «Укрексімбанк»
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
Дмитров Сергій Олегович
Країна: Україна
Посада: д.т.н., професор. Має більше 15 років досвіду роботи у сфері фінансового моніторингу, в т.ч. у 2009 – 2010рр. – Директор Департаменту з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму Національного банку України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
 • Запобігання та протидія легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом: останні законодавчі зміни
Дмитрова Ольга Сергіївна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора. Голова фінансового моніторингу ПАТ «Укрпошта», експерт з питань державної безпеки
Теми доповіді:
 • Впровадження вимог FATCA в банках
 • Практичний досвід побудови та роботи системи комплаєнс в банках
 • Контроль роботи комерційних банків з боку НБУ
 • Послідовності приведення системи інформаційної безпеки банку у відповідність з нормативними вимогами
Долголенко Валерій Юрійович
Країна: Україна
Посада: Керівник з питань кредитного ризик контролю департаменту корпоративних ризиків АТ "Райффайзен Банк Аваль". Займається проектами з приведення корпоративного ризик-менеджменту Банку у відповідність до Європейських стандартів. Брав участь в міжнародних конференціях з оцінки кредитних ризиків та автоматизації процесів в Австрії, Чехії, Словаччині, США
Теми доповіді:
 • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
Долголенко Валерій Юрійович
Країна: Україна
Посада: Керівник з питань кредитного ризик контролю департаменту корпоративних ризиків АТ "Райффайзен Банк Аваль". Займається проектами з приведення корпоративного ризик-менеджменту Банку у відповідність до Європейських стандартів. Брав участь в міжнародних конференціях з оцінки кредитних ризиків та автоматизації процесів в Австрії, Чехії, Словаччині, США
Теми доповіді:
 • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
 • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
 • Базель ІІ і Базель ІІІ. Вимоги щодо управління корпоративними кредитними ризиками
Доленко Микола
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної компанії «KPD Consulting», керівник банківсько-фінансового департаменту
Теми доповіді:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Жук Максим
Країна: Україна
Посада: Начальник управління менеджмент-контролю (управління ефективністю) Департаменту Фінансів УкрСиббанк, BNP Paribas Group, ACCA DipIFR, CFA Institute charterholder
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти контролінгу як системи управління ефективністю банку
Жуков Анатолiй Миколайович
Країна: Україна
Посада: Голова третейського суду, заступник голови третейської палати України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Застосування нового законодавства в банківській практиці"
 • Кваліфікаційний курс "Банківське право"
 • Застава як засіб забезпечення виконання зобов'язань
 • Застосування банківського законодавства про кредитування та практика розгляду спорів
 • Примусове стягнення заборгованості пiдприємств-кредитопозичальникiв
 • Практика розгляду спорів по кредитним та розрахунковим операціям
Журавльов Олег Сергійович
Країна: Україна
Посада: Радник Голови Правління Професійної асоціації корпоративного управління, незалежний експерт з питань корпоративного управління. Має 15-річний досвід у сфері корпоративного управління в компаніях з державною долею та у великих приватних промислово-фінансових холдингах. Входив до складу Наглядових рад промислових компаній та фінансових установ. Є членом ПАКУ з 2010 року. У 2013 році став переможцем конкурсу "Корпоративний секретар року”
Теми доповіді:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Заднепровська (Поліщук) Світлана Петрівна
Країна: Україна
Посада: к.е.н., фахівець у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, валютного законодавства, бізнесу платіжних карток. 25 річний досвід банківської діяльності, автор наукових статей та підручників, експерт з питань банківських операцій, міжнародних розрахунків, бухгалтерського обліку, аудиту, операційного ризику, консультант міжнародних та вітчизняних проектів. Протягом останніх 8 років обіймала посаду начальника управління платіжних карток Ощадного банку України. Автор багатьох законодавчих ініціатив з питань здійснення операцій з платіжними картками, управління ризиками та організації системи внутрішнього контролю
Теми доповіді:
 • Операції з платіжними картками в площині валютного законодавства
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
 • Кваліфікаційний курс "Розрахунки з використанням платіжних карток"
 • Платіжні картки у банківській діяльності. Концептуальні положення та актуальні питання сьогодення
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
Задніпровська Оксана Григорівна
Країна: Україна
Посада: Член Правління, Директор з ризиків АТ "АСВІО БАНК". Має стаж викладацької роботи і керівної роботи в банківських і фінансових установах більше 25 років, в т.ч. на посадах керівника економічного управління, управління цінних паперів, управління внутрішнього аудиту, управління аналізу і ризиків, департаменту ризиків, Заступника, Першого заступника Голови Правління банку. Має публікації у фахових виданнях з питань аналізу і управління ризиками. Співавтор учбового посібника «Банківські операції». Співавтор і Директор Програмного комплексу «Аналізатор активів і пасивів банку», що функціонує в банках України.
Теми доповіді:
 • Система управління ризиками банку та банківської групи: загальна концепція. Організаційне та функціональне забезпечення системи управління ризиками банку та банківської групи
Задорожний Олексій Миколайович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління методології податку на прибуток підприємств Державної фіскальної служби України
Теми доповіді:
 • Актуальні питання податку на прибуток за 2016р.
Зіборова Наталія Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління розрахункових операцій ВАТ "Державний експортно-імпортний банк України"
Теми доповіді:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Купівля та продаж дорожніх чеків. Методика дослідження дорожніх чеків
Значкова Ольга Ярославна
Країна: Україна
Посада: АССА, к.е.н., консультант з впровадження МСФ. Має 12-річний досвід роботи на посаді заступника головного бухгалтера в ПАТ «Укрсоцбанк», працювала в Банку Австрії в управлінні консолідованої звітності. Має досвід з впровадження вимог МСФЗ в ПАТ «Укрсоцбанк» на посаді заступника головного бухгалтера, а також в ОТР банк та ряді інших банків України як зовнішній консультант. Займається консалтингом в області МСФЗ та бухгалтерського обліку. Працювала на посаді доцента у Київському Національному Економічному Університеті. З 2005 року проводить тренінги з питань бухгалтерського обліку в банках та впровадження МСФЗ.
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банку"
 • Бухгалтерський та податковий облік операцій з основними фондами та нематеріальними активами з урахуванням останніх змін в оподаткуванні
 • Бухгалтерський облік кредитних операцій банків відповідно до вимог МСФЗ
 • Облік окремих фінансових інструментів відповідно до вимог МСБО та розкриття інформації у фінансовій звітності банків
 • Процедура переходу банку на МСФЗ 9
 • МСФЗ 16 "Оренда"
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Золотухін Дмитро
Країна: Україна
Посада: Незалежний експерт з питань економічної безпеки, конкурентної розвідки та управління репутації онлайн. Член Товариства практиків конкурентної розвідки (СПКР)
Теми доповіді:
 • Захист бренду роботодавця в інформаційному просторі. Управління репутацією роботодавця
 • Ефективний пошук в Інтернет
Кiндрацька Любомира Максимiвна
Країна: Україна
Посада: док.ек.н., проф. Кафедри "Облік та аудит в банках" КНЕУ
Теми доповіді:
 • Трансформація фінансової звітності українських підприємств на МСБО
 • Облік та оподаткування операцій банків з основними фондами та нематеріальними активами
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку" 
Кiщенко Ганна Василівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління розвитку дистрибуції та контролю сервісу мережі банку департаменту регіональної дистрибуції АБ «УКРГАЗБАНК», к.е.н., більше 15 років досвіду роботи у банківській сфері. Останні 6 років очолює керівні посади в департаменті по управлінню, розвитку та супроводженню мережі продажів в системному банку України. Досвід консультанта в іноземних банках СНД з напрямів: побудова системи управління банківською мережею; управління ефективністю каналів продажів; управління трудовими ресурсами банку; оптимізація бізнес процесів банку; побудова системи оцінки та контролю за обслуговуванням клієнтів
Теми доповіді:
 • Бізнес-планування розвитку мережі продажів: прогнозування, планування, впровадження та контроль
 • Управління мережею банку в рамках оптимізації та централізації
 • Якість обслуговування та якість продажів: побудова системи контролю та мінімізація операційних ризиків в банківському середовищі
 • Стандартизація точок продажу як передумова безперебійного функціонування системних банків
 • Оптимізація бізнес-процесів банку як передумова підвищення якості обслуговування клієнтів мережі продажів
Казак Кирило
Країна: Україна
Посада: Адвокат, партнер юридичної компанії "КПД консалтинг"
Теми доповіді:
 • Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій. Загальні тенденції останніх змін трудового законодавства
Калініна Наталія Василівна
Країна: Україна
Посада: Професор менеджменту Міжнародного Інституту Бізнесу (МІБ), сертифікований викладач курсів CIMA "Управління людським капіталом" та "Управління відносинами в компанії" (Великобританія), кандидат філологічних наук, бізнес-тренер міжнародної категорії, автор навчальних семінарів та публікацій
Теми доповіді:
 • Система оцінки персоналу як інструмент мотивації
 • Розробка та реалізація політик та процедур в системі управління людськими ресурсами сучасного банку
Калінчук Людмила Анатоліївна
Країна: Україна
Посада: Досвідчений керівник з більш як 20 річним стажем роботи в підрозділах внутрішнього аудиту українських банків та Департаменті інспекційних перевірок Національного банку України. Впродовж більш ніж 10 років займалася методологічною роботою – розробкою методології проведення аудитів, оцінки ризику, обліку операцій, має досвід передання практичних навичок та умінь фахівцям з аудиту
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
 • Внутрішній аудит. Вимоги до перевірки корпоративного управління банку
 • Оцінка ризиків при проведенні аудиторських перевірок
 • Комплексна оцінка ризиків підрозділом внутрішнього аудиту
Калітвенцев Ігор Миколайович
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер і керівник практики врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Є практикуючим адвокатом з досвідом у галузі права більше 18 років. Спеціалізується на практиці із вирішення судових спорів, виконавчого провадження, а також має великий досвід в процедурі банкрутства в Україні. Лектор тренінгів для спеціалістів НБУ, провідних українських та міжнародних банків, фінансових установ
Теми доповіді:
 • Тренінг Банкрутство за новими правилами’
Каменецький Станіслав Володимирович
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер, практичний психолог, сертифікований спеціаліст по НЛП та Еріксонінському гіпнозу. Спеціалізується на адаптації та впровадженні психотехнологій впливу в сферу бізнес-комунікацій: переговори, продаж, управління, стягнення боргів
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс ‘З організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні’
 • Тренінг "Методи хард-колекшн в роботі з боржниками"
 • Тренінг "Ефективний продаж та спілкування з клієнтами"
 • Тренінг "Психологія та технологія роботи з боржниками"
 • Тренінг "Техніка ведення ділових переговорів"
 • Тренінг "Жорсткі переговори: переможець отримує все"
 • Тренінг "Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації"
 • Тренінг "Практична конфліктологія і стрес - менеджмент у переговорному процесі"
 • Тренінг "Мовні стратегії впливу: практична риторика для бізнесу"
Кармазин Роман Васильович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Юридичного департаменту НБУ
Теми доповіді:
 • Система BANK ID Національного банку України
 • Захист персональних даних. Імплементація вимог GDPR
Карпов Леонід Миколайович
Країна: Україна
Посада: AC Crowe Ukraine, партнер , кандидат економічних наук, автор понад 500 статей з питань оподаткування
Теми доповіді:
 • Вимоги Національного банку України до оцінки операцій банків з цінними паперами. Окремі питання бухгалтерського обліку. Операції з торгівлі цінними паперами та особливості справляння акцизного податку за операціями з відчуження цінних паперів
Кисіль Владислав Євгенович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, партнер юридичної фірми «KPD Consulting». Владислав є автором більш ніж 50 професійних публікацій в медіа на тему нерухомості та забезпеченого кредитування, входить до складу організаційного комітету Ukrainian Real Estate Club (Українського клубу нерухомості) та є головою Комітету з питань права Ukrainian Real Estate Club, крім того він є інструктором Національного Центру Підготовки Банківських Працівників України з 2006 року (питання нерухомості та засобів забезпечення зобов’язань). Владислав Кисіль, керівник практики нерухомості був рекомендований як «визнаний експерт у теоретичних та практичних питаннях нерухомості»
Теми доповіді:
 • Практичні питання укладання договорів іпотеки та задоволення вимог іпотекодержателя. Огляд останніх змін законодавства та судової практики
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
 • Нова система реєстрації нерухомості: державний земельний кадастр, реєстрація прав та обтяжень
Клюшке Станіслав Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник Директора Департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів
Теми доповіді:
 • Особливості застосування в діяльності комерційних банків Закону України "Про запобігання та протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом"
Коваленко Олег Станіславович
Країна: Україна
Посада: Керівник Департаменту документарних та вексельних операцій КБ «Приватбанк»
Теми доповіді:
 • Гарантії та векселя. Види, особливості та практика застосування
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
 • Фінансування міжнародної торгівлі в сучасних умовах
 • Практика роботи з документами по документарному акредитиву. Перевірки документів по документарним акредитивам
Ковалюк Євген Ігорович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу управління ризиками фінансового моніторингу Департаменту контролю і фінансового моніторингу АТ «КРЕДОБАНК». Досвід роботи у банківський сфері (спеціальність – фінансовий моніторинг) – понад 8 років. Основні напрямки діяльності – виявлення публічних діячів та близьких/пов’язаних з ними осіб; аналіз структури власності юридичних осіб з метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників; недопущення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу; методологічне забезпечення та навчання працівників банку з питань ідентифікації, верифікації клієнтів та управління комплаєнс-ризиком фінансового моніторингу. Має практичний досвід автоматизації процесу виявлення схемних операцій клієнтів.
Теми доповіді:
 • Ризикова діяльність у сфері фінансового моніторингу: теорія та практика. Поглиблена перевірка клієнта як інструмент уникнення ризикової діяльності. Можливі шляхи автоматизації процесу аналізу фінансових операцій. Сценарний аналіз
Ковтанюк Юрій Славович
Країна: Україна
Посада: Директор Центрального державного електронного архіву України
Теми доповіді:
 • Організація роботи архівного підрозділу банк
 • Планування життєвого циклу електронного документу. Останні тенденції щодо формування НБУ нової державної політики у банківській сфері щодо роботи з електронними документами
Кожурова Антоніна Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління перевірок нефінансових ризиків Департаменту виїзних перевірок банків Національного банку України
Теми доповіді:
 • Внутрішній аудит валютних операцій в банках
 • Внутрішній аудит організації внутрішнього контролю в банку
 • Аудит корпоративного управління
 • Аудит достатності капіталу
 • Базельські рішення в частині внутрішнього аудиту
 • Стратегічна карта та ключові показники діяльності внутрішнього аудиту банку. Внутрішній аудит достатності капіталу банку
Колеснікова Ольга Григорівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «МТБ Банк», Член Правління – відповідальний працівник по фінансовому моніторингу. Стаж роботи в банківській системі - 20 років, з них - 15-річний досвід роботи за напрямком «фінансовий моніторинг"; більше 7 років – за напрямком "Комплаєнс"
Теми доповіді:
 • Основи організації системи фінансового моніторингу в банку, ідентифікація та вивчення діяльності клієнтів банку
 • Практичні аспекти здійснення фінансового моніторингу при проведенні операцій з платіжними картами
 • Кваліфікаційний курс "Навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах"
Коломієць Наталія Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління розроблення нормативних документів з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
 • Практичні питання запровадження останніх змін в методики бухгалтерського обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності банків. Розгляд Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України
 • Огляд останніх змін у нормативно-правових актах Національного банку України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків України
Конопат Олександр Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління безпеки операцій з БПК АТ «Ощадбанк». Має 17 років досвіду роботи у сфері безпеки карткових операцій, доповідач багатьох міжнародних та вітчизняних конференцій
Теми доповіді:
 • Актуальні питання протидії картковому шахрайству в банках
Конопльова Анастасія Євгенівна
Країна: Україна
Посада: CISA, директор ТОВ «ЮЕЙДЖИ», Президент Київського відділення ISACA, магістр економіки (економічна кібернетика), досвід аудиту та консалтингу з ризиків, управління інформаційними технологіями та СУІБ 14 років
Теми доповіді:
 • Впровадження грошової оцінки інформаційного ризику
 • Внутрішній аудит управління операційним і технологічним ризиком в банку
 • Внутрішній аудит ризик-менеджменту в комерційному банку
 • Роль ІТ контролів у системі внутрішнього контролю. Приклад оцінки ІТ контролів за COBIT
Корнєв Дмитро Володимирович
Країна: Україна
Посада: Відомий тренер та консультант НЦПБПУ з питань Міжнародних стандартів фінансової звітності. Член АССА з 2002р. Викладає предмети: DipIFR (Рос), СIMA Р1 (Рос), АССА F2, F3, F5, F7, F8, P3 та P5. Має більше ніж 10-річний досвід роботи у відділі аудиту в компанії "ПрайсвотерхаусКуперс"
Теми доповіді:
 • Консолідована звітність згідно МСФЗ
Королькевич Марина Василівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту валютного контролю АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Теми доповіді:
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Корольов Максим Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «СІТІ Банк»
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти побудови ефективної функції внутрішнього аудиту: сучасні технології та шляхи розвитку
 • Оцінка ризиків та планування аудиторських перевірок. Сучасні підходи та міжнародна практика
 • Аудиторські звіти. Як привернути увагу, залучити та переконати менеджмент
Костенко Олег
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу контролю виконання норм комплаєнс-контролю АТ«Альфа Банк»
Теми доповіді:
 • Національні та міжнародні санкції
Костюк Ніна Григорівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління – начальник відділу систематизації звітності Управління інформаційних активів Департаменту статистики та звітності Національного банку України
Теми доповіді:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Крикун Людмила Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Керівник проектів і програм Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
 • Останні зміни у вимогах до бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності банків України
 • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
Крисюк Богдан Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління операційних ризиків АТ «Ощадбанк»
Теми доповіді:
 • Проведення самооцінки операційного ризику
Крук Олександр Васильович
Країна: Україна
Посада: Заступник директора представництва Інвесткредит Банк АГ (Австрія, група Фольксбанк) в Україні, керівник напрямку фінансування нерухомості
Теми доповіді:
 • Актуальні питання практики фінансування будівництва об'єктів нерухомості: дозвільна документація у будівництві, фінансові аспекти фінансування комерційної нерухомості
Кузь Олександр Родiонович
Країна: Україна
Посада: Екс-Директор Департаменту державної виконавчої служби, найкращий фахівець з виконавчого провадження, адвокат, Заступник Голови Адвокатського об’єднання «VI VATES». Юридичний стаж з 1994 року. В TOP 5 найкращих фахівців України з юридичної практики: виконавче провадження («Юридична газета» 2013).
Теми доповіді:
 • Особливості вжиття банком заходів по стягненню боргів клієнтів
 • Практика задоволення вимог кредиторів за договорами застави
Кузьмич Святослав Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління зовнішніх запозичень АТ «Укрексімбанк»
Теми доповіді:
 • Кореспондентські відносини комерційного банку та міжнародні розрахунки
 • Кваліфікаційний курс "Фінансування міжнародної торгівлі"
Кулікова Тетяна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Керівник Департаменту валютних операцій корпоративних клієнтів КБ «Приватбанк». Має більше ні 20-річний досвід роботи в банківській системі України
Теми доповіді:
 • Аудит валютного контролю. Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 • Особливості ведення валютного контролю в діючих реаліях
Курочка Михайло
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер ТОВ «Кей Пі Ді Мост», Група компаній «KPD Consulting»
Теми доповіді:
 • Законодавчі та практичні аспекти роботи з проблемною заборгованістю
Лебединець Тетяна Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Сертифікований внутрішній аудитор (CIA). Президент Інституту внутрішніх аудиторів України. Досвідчений професіонал в питаннях управління та аудиту з перевіреним послужним списком. До недавніх пір очолювала Департамент інспекційних перевірок Національного банку України. Тетяна має досвід управління з хорошим розумінням бізнесу, включаючи технічні, людські та матеріальні питання з більш ніж 18 річним досвідом управлінської роботи в галузі аудиту та фінансів. Також пані Тетяна має великий досвід у проведенні лекцій, семінарів, тренінгів. Пані Лебединець працювала у якості Головного операційного директора (СОО), Члена Ради Директорів, заступника виконавчого директора та Голови внутрішнього аудиту Банку Правекс (Intesa Sanpaolo Group). Перед цим пані Тетяна протягом 7 років очолювала Службу внутрішнього аудиту у Райффайзен Аваль Банк (Raiffeisen International Group) та протягом 5 років очолювала Відділ міжнародного аудиту у Банк Австрія Кредитанштальт Україна.
Теми доповіді:
 • Внутрішній аудит та шахрайство
 • Міжнародні стандарти внутрішнього аудиту
 • Оновлені підходи до процедур інспектування банків: процес перевірки та рейтингова оцінка банків за системою CAMEL(SO)
Левандовська Тетяна Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління валютного контролю Першого Українського Міжнародного Банку
Теми доповіді:
 • Валютний контроль з урахуванням вимог по фінансовому моніторингу – підходи та тенденції з урахуванням законодавчих змін
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
Левченко Тетяна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Представник Юридичного департаменту Національного банку України
Теми доповіді:
 • Обговорення правових питань щодо звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб до Національного банку України та банків України
 • Правові засади діяльності банківської системи України
Леоненко Дмитро Володимирович
Країна: Україна
Посада: Фахівець з питань Compliance та податкового обліку КБ «Приватбанк»
Теми доповіді:
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Літвінов Євген Володимирович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, директор департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Протягом 2019 координував команду юристів та адвокатів у більш ніж 115 судових справах із захисту інтересів кредиторів більш ніж на 400 мільйонів гривень. Учасник комітету процесуального права Асоціації правників України. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства, організованих проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців». Лектор тренінгів для спеціалістів НБУ, провідних українських та міжнародних банків
Теми доповіді:
 • Тренінг ‘Банкрутство за новими правилами’
Лошманова Тамара Олегівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу нумізматичної продукції та маркетингу Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по проведенню операцій з дорогоцінними (банківськими) металами
Лукасевич Богдан Володимирович
Країна: Україна
Посада: Головний бухгалтер, Директор Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
 • Стратегія розвитку бухгалтерського обліку в банках України
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
Луценко Михайло Олександрович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника відділу дослідження і захисту грошей управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
Теми доповіді:
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
Макаревич Оксана
Країна: Україна
Посада: Керівник Центру торгового фінансування АБ «Південний», досвідчений експерт в сфері документарного бізнесу та торгового фінансування, має сертифікацію Європейського банку реконструкції та розвитку, учасник багатьох міжнародних конференцій з питань торгового фінансування, має досвід стажування в першокласних європейських банках. Досвід роботи у банках України - понад 25 років за напрямками: взаємодія з міжнародними фінансовими інститутами, організація продажів продуктів документарного бізнесу клієнтам банку, структурування угод торгового фінансування для клієнтів корпоративного бізнесу. Досвід роботи за напрямком документарного бізнесу та торгового фінансування – більше 18 років. На постійній основі приймає участь у навчальних заходах з питань активізації продажів продуктів документарного бізнесу торгового фінансування.
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс 'Документарні акредитиви, гарантії, інкасо та фінансування міжнародної торгівлі'
 • Торгове фінансування за допомогою акредитивів, гарантій, кредитів
Малишев Сергій Петрович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту інкасації коштів та перевезення валютних цінностей ТОВ «КЕШ ЕНД СЕК’ЮРІТІ”
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Організація роботи в комерційному банку з перевезення цінностей та інкасації"
Марущак Анатолій Іванович
Країна: Україна
Посада: Перший заступник директора Інституту захисту інформації з обмеженим доступом, д.ю.н.
Теми доповіді:
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
 • Інформація з обмеженим доступом в банківській установі
Махаєва Олена Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України, к.е.н.
Теми доповіді:
 • Системи транскордонних і внутрішньодержавних переказів в Україні: стан ринку, тенденції його розвитку та регулювання
Мельник Галина Василівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Департаменту методології Національного банку України
Теми доповіді:
 • Особливості формування резервів за кредитними операціями банків та бухгалтерського обліку знецінених кредитів в контексті застосування МСФЗ та останніх змін до нормативно-правових актів НБУ
Мех Ганна Володимирівна
Країна: Україна
Посада: Директор Департаменту внутрішнього аудиту (CAE) ПАТ «ПУМБ», CIA
Теми доповіді:
 • Аудит корпоративного управління
 • Аудит управління кадровими ресурсами
 • Надання загального висновку щодо системи внутрішнього контролю із застосуванням концепції внутрішнього контролю COSO (у редакції 2013 року)
Мисюра Олег Петрович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Михайленко Дмитро Олександрович
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер Crowe LF Ukraine. Президент Асоціації податкових консультантів, член Наглядової ради Палати податкових консультантів, керівник податкового комітету Торгово-промислової палати України, Юридичний радник ІТ комітету Європейської Бізнес Асоціації (ЄВА).
Теми доповіді:
 • Контролюючі органи та суб‘єкти підприємницької діяльності: перевірки та інші актуальні аспекти взаємовідносин
 • Стягнення заборгованості банківськими установами в поточних ринкових умовах. Практичні питання, юридичні та податкові аспекти
Міняєв Антон Олександрович
Країна: Україна
Посада: Має більше 7 років професійного стажу у сфері управління ризиками в комерційних банках та Бюро кредитних історій. Впровадив системи з управління операційними ризиками та ризиками шахрайства у міжнародних банках
Теми доповіді:
 • Кредитний аспект у бізнесі платіжних карток. Проблематика «несанкціонованого» овердрафту у практиці вітчизняних банків
 • Практичний підхід до попередження, виявлення та профілактики шахрайства у роздрібному кредитуванні
 • Передові технології у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
Міхайліді Павло Миколайович
Країна: Україна
Посада: Президент Союзу кризових менеджерів України, керуючий партнер Українського центру фінансової реструктуризації та банкрутства
Теми доповіді:
 • Судові та практичні аспекти процедур банкрутства підприємств - питання, конфлікти, рішення
Міцюра Олександр
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління кредитних ризиків АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Теми доповіді:
 • Стрес-тестування кредитного портфелю юридичних осіб
Мішин Микола Олександрович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу перевірок трансфертного ціноутворення Департаменту податкового та митного аудиту Міністерства доходів та зборів України
Теми доповіді:
 • Особливості застосування трансфертного ціноутворення для цілей оподаткування в діяльності банківських установ
Могильчук Тетяна Борисівна
Країна: Україна
Посада: Має більше сімнадцяти років досвіду роботи у банківській сфері за напрямками економічного аналізу, управлінського обліку та ціноутворення (у 2008-2013рр. – заступник директора фінансово-економічного департаменту ПАТ «Кредитпромбанк», ПАТ АКБ "Аркада")
Теми доповіді:
 • Оцінка прибутковості банківських продуктів
 • Оцінка прибутковості банківського бізнесу: досвід впровадження трансферного ціноутворення в банку
 • Оцінка прибутковості банківських продуктів. Методики алокацій витрат та шляхи їх впровадження в банках
 • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
 • Система трансфертного ціноутворення у банках
 • Побудова системи управлінського обліку, основні методи та принципи управління витратами в банку
Мороз Оксана
Країна: Україна
Посада: Співзасновник MAMA manipulation marketing. Має 11-річний досвід роботи у стратегічному маркетингу та більш ніж 5-річний досвід роботи у банківській системі
Теми доповіді:
 • Створення банківського продукту для підприємств малого, середнього та корпоративного бізнесу
 • Процес створення продукту
 • Інструменти збільшення темпів кредитування фізичних осіб
Москаленко Олександр Миколайович
Країна: Україна
Посада: Начальник валютного управління АТ «Банк Кредит Дніпро»
Теми доповіді:
 • Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
Московченко Наталія Павлівна
Країна: Україна
Посада: Консультант НЦПБПУ, протягом тривалого часу обіймала посаду начальника Архівного управління Національного банку України, кандидат історичних наук, викладач
Теми доповіді:
 • Організація роботи архівного підрозділу банк
Муравйов Олексій Валентинович
Країна: Україна
Посада: Заступник Голови Вищої ради юстиції України
Теми доповіді:
 • Практика Верховного Суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питаннь виконавчого провадження
Немченко Олексій
Країна: Україна
Посада: Начальник Сектору комплаєнсу, управління комплаєнсу та безпеки АТ «ОТП Банк»
Теми доповіді:
 • Особливості управління комплаєнс-ризиком в банках України
Нєжданова Валерія Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу аналізу та перевірки документів по валютним операціям Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс АБ "УКРГАЗБАНК". Має більше ніж 5-річний досвід роботи на посаді Начальника управління аудиту операційних процесів Департаменту внутрішнього аудиту ПАТ «Промінвестбанк»
Теми доповіді:
 • Аудит виконання банком функцій агенту валютного нагляду з урахуванням ризик - орієнтованого підходу
 • Внутрішній аудит операцій з пластиковими картами
 • Внутрішній аудит виконання банком функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу
 • Оцінка системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в ході аудиторських перевірок
Овчаров Денис
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер Адвокатського об'єднання «Овчаров та партнери». Галузі практики: комплаєнс, кримінальне право, безпека бізнесу, форензік. З 2004 року Денис працював юрисконсультом в провідних компаніях України. У 2010-2012 рр. був керуючим партнером юридичної фірми "Овчаров та Партнери". З 2012 по 2018 р. очолював практику захисту бізнесу в Juscutum Attorneys Association. До команди Lavrynovych & Partners Law Firm приєднався у квітні 2018р. Віце-президент Клубу професійних переговірників, комплаєнс-офіцер, акредитований експерт Національної асоціації адвокатів України Визнаний провідним юристом 2016 року у сфері кримінального права, а також одним з кращих адвокатів 2017 року з кримінальних справ за професійним рейтингом "Лідери ринку. Юридична практика"
Теми доповіді:
 • Як захиститись працівникам банківських установ від кримінального переслідування
Озель Дмитро Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління документарного бізнесу, керівник напрямку документарних операцій Державного експортно-імпортного банку України. Член Банківської комісії Українського національного комітету МТП. Має більше ніж 15 років досвіду роботи в управлінні документарного бізнесу Укрексімбанку. Брав участь у розробці змін до нормативно-правових актів НБУ з питань акредитивних та гарантійних операцій. Брав участь в розробці та впровадженні дистанційних курсів по документарним операціям для співробітників банку
Теми доповіді:
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансування міжнародної торгівлі»
Омельчук Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління Департаменту безпеки АТ "Ощадбанк"
Теми доповіді:
 • Карткова безпека у банківській установі
 • Ефективні способи протидії шахрайству з банкоматами
Омельчук Ярослав
Країна: Україна
Посада: Начальник Служби комплаєнс, CCO АТ «ТАСКОМБАНК» (TAS Group). Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс - більше 9 років, із них 8 років – на керівних посадах. Очолював підрозділи комплаєнс у чотирьох українських банках та залучався в якості незалежного консультанта до створення функції комплаєнс-контролю у системних банках та банках з іноземним капіталом
Теми доповіді:
 • Практика впровадження підрозділом комплаєнс функцій, передбачених вимогами нормативно-правових актів НБУ
 • Вирішення практичних завдань щодо управління комплаєнс-ризиками
 • Практичне впровадження вимог, передбачених положенням Про організацію системи внутрішнього контролю в банках України та банківських групах
 • Особливості розмежування функцій управління комплаєнс-ризиком та операційним ризиком
 • Внутрішній аудит комплаєнс та системи внутрішнього контролю в банках
 • Організація внутрішнього контролю та комплаєнс в діяльності страхових компаній та інших фінансових установах
Орлов Микола Васильович
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
Теми доповіді:
 • Податок з доходів фізичних осіб та особливості обліку та звітності за новою пенсійною системою
 • Облігації як інструмент фінансування та інвестування, законодавчі аспекти та особливості оподаткування. Порядок та норми резервування
 • Міжнародне консорціумне (синдиковане) кредитування: юридичні та практичні аспекти отримання консорціумних кредитів від нерезидентів
Осінов Денис Сергійович
Країна: Україна
Посада: Незалежний експерт, має 10-річний досвід роботи у банківській сфері України у напрямах управління активами та пасивами, ризик-менеджменту та фінансів у Альфа-Банку, Кредитпромбанку, Сбербанку Росії
Теми доповіді:
 • Побудова системи управління ліквідністю в банку
Павлік Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Консультант з питань фінансового моніторингу
Теми доповіді:
 • Управління ФМ ризиком банку / ФМ ризиком клієнта
 • Публічні особи: особливості роботи банку з клієнтами категорії РЕР
Панченко Валентина Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Провідний науковий співробітник Навчально-наукового центру дослідження проблем забезпечення інформаційної безпеки
Теми доповіді:
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Параскева Оксана
Країна: Україна
Посада: Керуючий партнер Investor Relations Agency. Радник з питань корпоративного управління, бізнес-тренер, консультант (проектний менеджер) з питань корпоративного управління проектного офісу «Підтримка реформ на ринку фінансових послуг». Має Професійний досвід роботи на фондовому ринку України з 1994 року, в банківській системі України - з 1997 року, в сфері корпоративного управління - з 1998 року. Сертифікований ДКЦПФР України спеціаліст з 1997р. Професійна спеціалізація: корпоративні фінанси, корпоративне право, корпоративне управління, фондовий ринок (зокрема, публічні розміщення цінних паперів), проектний менеджмент у сфері інвестицій, організація відносин з інвесторами (Іnvestor Relatіons)
Теми доповіді:
 • Політика винагороди у банках
 • Профіль матриць та колективна придатність органів управління банку
 • Відповідальність членів ради банку: питання та відповіді
 • Процедура планування наступництва
 • Практики корпоративного управління для страхових компаній
 • Корпоративний секретар банку
 • Корпоративні дії: порядок проведення емісії акцій, організації виплат дивідендів, розкриття інформації для акціонерів
Пасхальний Олексій Олексійович
Країна: Україна
Посада: Головний спеціаліст відділу обслуговування ПТКС ТОВ "Платіжка"
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей у банківських установах в Україні
Пікуз Оксана Іванівна
Країна: Україна
Посада: Незалежний консультант з питань корпоративного управління. Має 15-річний практичний досвід роботи в сфері корпоративного управління на посадах головного юриста, менеджера з корпоративного управління в крупних вітчизняних та зарубіжних компаніях. Працювала у Національному банку України, де займалася питаннями оцінки відповідності статутів банків новим вимогам законодавства та оцінкою рівня корпоративного управління банків за методою SREP. Радник Saad Legal в сфері корпоративного управління у банківських установах, забезпечення діяльності Наглядової ради банку, запровадження систем корпоративного управління
Теми доповіді:
 • Роль незалежних директорів в системі корпоративного управління банку: правові аспекти їх діяльності, особливості обрання, практичні механізми визначення та підтвердження незалежності
 • Особливий статус та роль корпоративного секретаря в системі органів управління банку. Завдання та функції у підготовці документів, в тому числі звітності про корпоративне управління як складової річного звіту
Плахотіна Наталія Сергіївна
Країна: Україна
Посада: Керівник департаменту Методології та бізнес-процесів АТ «АКБ «КОНКОРД», має досвід роботи в банках 12 років на посадах: Радник Голови Правління, Член Правління ПАТ "КБ "Центр", керівник підрозділу Комплаєнс АКБ «НОВИЙ», відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу АТ «УкрСиббанк», начальник відділу фінансового моніторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Має ступінь MBA та досвід проведення масштабних тренінгів і навчань з профільних питань
Теми доповіді:
 • Матриці профілю Ради та Правління Банку. Колективна придатність органів управління Банку
 • Управління ситуаціями конфлікту інтересів. Корупція як вид зловживання ситуацією конфлікту інтересів
 • Кваліфікаційні вимоги до керівників банку, бездоганна ділова репутація та методологічні аспекти щодо організації перевірки та контролю такої відповідності
 • Комплаєнс та корпоративна етика: безгрошові методи керування та заохочування персоналу банку
Полонець Володимир
Країна: Україна
Посада: PhD, генеральний директор і засновник проекту TopEXPERT, доцент кафедри маркетингу Міжнародного інституту бізнесу, сертифікований бізнес-тренер, бізнес-консультант
Теми доповіді:
 • Управління відносинами з клієнтами (системи лояльності)
 • Блогінг у банківській діяльності
Пономарьов Володимир Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту ризик-менеджменту АБ «Укргазбанк». Ризик-менеджер з досвідом роботи більше восьми років, у тому числі шість років на керівних посадах і рік за кордоном (SEB AB, Швеція)
Теми доповіді:
 • Практика управління валютним ризиком і ризиком ліквідності
 • Практика комплексного стрес-тестування ризиків комерційного банку
Пристинський Ігор Леонідович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління банківської безпеки АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»
Теми доповіді:
 • Перевірка ділової репутації клієнтів в умовах віддаленої роботи
 • Протидія внутрішньобанківському шахрайству
Приходько Юрій
Країна: Україна
Посада: Професійний стаж роботи у банківській сфері більше 12 років. З них: в підрозділах ризик – менеджменту - 4 роки: оцінка кредитних та портфельних ризиків, проведення внутрішнього аудиту філій. Бізнесу - 3 роки: проектне та інвестиційне фінансування КБ і СМБ. В підрозділах по роботі з проблемними та непрофільними активами - 5 років: оцінка причин поточного стану бізнесу, фінансове моделювання альтернативних шляхів використання активів, де безпосередньо здійснив аналіз по 500+ позичальникам (КБ, СМБ, ІП)
Теми доповіді:
 • Тестування показників фінансової звітності підприємств позичальників банків на предмет виявлення маніпулювання звітністю в шахрайських цілях. Практичні інструменти виявлення шахрайських схем: форми, моделі та підходи, які ідентифікують неправдиву або сфальсифіковану фінансову звітність
Проць Тарас Олегович
Країна: Україна
Посада: Член Правління АТ «ОТП Банк». Відповідає за бізнес-лінію ризик-менеджменту. Має 19-ти річний досвід роботи у фінансовій сфері
Теми доповіді:
 • Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
Рафальська Катерина Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Радник Голови Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку
Теми доповіді:
 • Запровадження МСФЗ таксономії в форматі XBRL в Україні. Процес звітування в системі фінансової звітності
Редченко Костянтин Іванович
Країна: Україна
Посада: Виконавчий директор і партнер консалтингової компанії "Укрконсалтинг". Кандидат економічних наук, докторант Інституту економіки та фінансів Львівської комерційної академії. Автор 4 монографій та навчальних посібників, більше 65 публікацій у професійних журналах та наукових виданнях України, Росії, Польщі і США. Сертифікований професійний проектний менеджер (IPMA, level C), керував низкою консалтингових проектів у галузі впровадження сучасних управлінських технологій. Спеціалізується у сфері стратегічного аналізу, управлінського обліку, контролю та аудиту, впровадження аналітичних бізнес-інструментів (Balanced Scorecard та ін.)
Теми доповіді:
 • Методи калькулювання та аналізу витрат. Процесний підхід та калькулювання за видами діяльності (ABC)
Ричакiвська Вiра Iванiвна
Країна: Україна
Посада: Співголова Ради з МСФЗ при Міністерстві фінансів України, к.е.н.
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
Рогозний Сергій
Країна: Україна
Посада: Сертифікований аудитор, юрист, АССА DipIFR, САР, IFA. Заступник генерального директора міжнародної аудиторської компанії HLB Ukraine, Член Ради та керівник фінансового комітету Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України. Має понад 20-річний практичний досвід роботи на посадах: головний бухгалтер, аудитор, фінансовий директор, менеджер зі складання консолідованої фінансової звітності за МСФЗ у суб’єктах державного і корпоративного сектору, а також аудиті
Теми доповіді:
 • Впровадження IFRS 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення у банківській сфері
Розмаїта Тетяна Анатоліївна
Країна: Україна
Посада: Старший економіст відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Департаменту відкритих ринків НБУ
Теми доповіді:
 • Актуальні питання валютного регулювання
Саблін Андрій В'ячеславович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ "Центр сертифікації банківського обладнання, споруд безпеки, засобів захисту та систем якості"
Теми доповіді:
 • Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням безпеки при роботі з цінностями у банках (технічна укріпленість, організація охорони приміщень банків та питання стандартизації та сертифікації)
Савченко Олександр Васильович
Країна: Україна
Посада: Головний спеціаліст відділу протидії шахрайству ПАТ «ПУМБ»
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнеса
 • Шахрайство з банківськими платіжними картками і способи протидії. Моніторинг операцій з ПК
 • Кібершахрайство з системами ДБО (клієнт-банк, інтернет-банкінг).Методи протидії. Мінімізація втрат, варіанти повернення коштів юридичним та фізичним особам
Савчук Володимир Павлович
Країна: Україна
Посада: Професор програм МВА Міжнародного інституту бізнесу та Києво-Могилянської бізнес школи, доктор наук, керуючий партнер групи консалтингових компаній «Стратегічний партнер», експерт зі стратегічного, фінансового та інвестиційного менеджменту
Теми доповіді:
 • Аналіз і прогнозування стану позичальника для експертизи договорів кредитування оборотних коштів
 • Моделювання та фінансовий аналіз інвестиційних проектів корпоративних клієнтів комерційного банку
 • Експертиза проектів кредитування МСБ
Саяпін Олексій Олександрович
Країна: Україна
Посада: Керівник бізнесу крупних та VIP-корпоративних клієнтів філії «Столична» ЗАТ КБ «ПриватБанк»
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс «Побудова системи протидії шахрайству в банку»
Свердліченко Ярослав
Країна: Україна
Посада: Партнер юридичної фірми «Орлов, Михайленко та партнери»
Теми доповіді:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. методи стягнення. Судова практика
Сергієнко Наталя Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України, DipIFR (ACCA)
Теми доповіді:
 • Основи бухгалтерського обліку податку на прибуток банків: поточні та відстрочені податки
 • Кваліфікаційний курс "Основи бухгалтерського обліку в банках"
Сидоряченко Олександр Борисович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу контролю та аналізу якості даних управління інформаційних активів Департаменту статистики та звітності НБУ
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс підготовки спеціаліста по валютному контролю за експортними, імпортними та лізинговими операціями
Сисоєв Валентин
Країна: Україна
Посада: CISM (Certified Information Security Manager), спеціаліст з безпеки та контролю операційних ризиків ING Bank Ukraine
Теми доповіді:
 • Впровадження системи управління інформаційною безпекою (СУІБ) на основі галузевого стандарту інформаційної безпеки СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0:2010
Сігал Наталія Вікторівна
Країна: Україна
Посада: Заступник керівника Напряму «Compliance» ГО з питань AML ризиків та вивчення клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк». Має більше ніж 10-річний досвід роботи в Департаменті фінансового моніторингу НБУ
Теми доповіді:
 • Особливості здійснення банками заходів стосовно вивчення структур власності клієнтів та встановлення кінцевих бенефіциарних власників (контролерів)
Сіраков Олексій Михайлович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту ІТ-безпеки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Має багаторічний досвід побудови бізнес-орієнтованих моделей забезпечення інформаційної безпеки в багатьох банках України та комерційних компаній; проведення ІТ-аудиту в Національному банку України; побудови, впровадження, та акредитації центрів сертифікації ключів
Теми доповіді:
 • Підготовка банку до комплексної перевірки комерційного банку Національним банком України
 • Побудова акредитованого центру сертифікації ключів – обґрунтування, ведення проекту, вимоги реалізації. Захист від несанкціонованих дій в системі клієнт-банк
 • Аудит стану інформаційної безпеки. Планування, обґрунтування, проведення, надання рекомендації та контроль реалізації
Скобін В’ячеслав Федорович
Країна: Україна
Посада: Директор фінансового-бюджетного департаменту ПАТ "КРІСТАЛБАНК". 16 років банківського стажу в галузі планування, управлінського обліку та аналізу діяльності банку
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти вибору та побудови системи трансфертного ціноутворення в комерційному банку
 • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку
Слободьян Леся Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу розвитку та підтримки фінансової моделі банку Управління банківських продуктів Центру компетенції розвитку банку АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ»
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти організації обліково-операційного процесу у сфері карткового бізнесу
Слободяник Людмила Володимирівна
Країна: Україна
Посада: ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу Райффайзен Банк Аваль
Теми доповіді:
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Снігурська Людмила Петрівна
Країна: Україна
Посада: Заступник директора департаменту – начальник управління контролю, податків та складання звітності Департамент бухгалтерського обліку НБУ, к.е.н., DipIFR (ACCA)
Теми доповіді:
 • Визначення справедливої вартості цінних паперів та оцінка зменшення корисності. Бухгалтерський та податковий облік операцій з цінними паперами. Проект положення про формування резерву під операції банків України з цінними паперами
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банку"
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
Солдатова Вікторія Юріївна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління нагляду за операціями з іноземною валютою Департаменту комплаєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Теми доповіді:
 • Валютний нагляд та фінансовий моніторинг. Практичні аспекти
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Соловйов Руслан Володимирович
Країна: Україна
Посада: Має 28-річний досвід у сфері розробки, впровадження, експлуатації та забезпечення безпеки інформаційних систем та 12-річний досвід у сфері інформаційної банківської безпеки
Теми доповіді:
 • Організація інформаційної безпеки банків України відповідно до стандарту СОУ Н НБУ 65.1 СУІБ 1.0-2.0 (ISO 27001-27002)
 • Аудит інформаційної безпеки в банках України
Солошенко Катерина Василівна
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу організації касових операцій Департаменту готівково-грошового обігу НБУ
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс підготовки касових працівників банку
Сорока Ольга
Країна: Україна
Посада: Начальник управління централізованого кредитного контролю АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Теми доповіді:
 • Система раннього виявлення проблемною заборгованості клієнтів корпоративного і малого бізнесу. Моніторинг кредитного портфеля
 • Робота з валютним портфелем в умовах девальвації національної валюти
Сорокін Михайло Едуардович
Країна: Україна
Посада: PhD (Finance), МВА (Ваnking), директор Центру розвитку фінансового менеджменту Міжнародного інституту бізнесу (МІБ-Україна); практикуючий консультант вітчизняних і міжнародних компаній і банків, досвід фінансової експертизи понад 200 бізнес проектів в Україні і СНД, автор програми «Фінансовий майстер-клас», «Прайм-кредит», чисельних публікацій і ряду оригінальних розробок в області корпоративних фінансів і кредитного аналізу (моделі SOFIA®, ЦЕНЗОР®, Матриця фінансових показників ®, факторний аналіз ліквідності тощо)
Теми доповіді:
 • Авторська програма «Професійний аналіз підприємства - позичальника»
Співак Руслан Веніамінович
Країна: Україна
Посада: К.е.н., директор корпоративного бізнесу в Райффайзен Банк Аваль
Теми доповіді:
 • Менеджмент банківських продуктів. Побудова стратегії лідерства
Стальський Всеволод Дмитрович
Країна: Україна
Посада: Консультант із питань міжнародних розрахунків - фріланс. Має 24-річний досвід роботи на керівних посадах в українських банках у підрозділах міжнародних та міжфіліальних розрахунків, підрозділах розвитку банківських технологій
Теми доповіді:
 • Операції в системі SWIFT. Досвід українських банків
Строчков Валерій Іванович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу дослідження та захисту грошей Департаменту грошового обігу Національного банку України
Теми доповіді:
 • Система захисту та методики визначення ознак справжності та платіжності банкнот іноземної та національної валюти
Сухенко Олена Іванівна
Країна: Україна
Посада: АССА DipIFR (Rus.), САР / СІРА, GARP, CLPP. З 2005 року займається проведенням тренінгів в області обліку згідно з МСФЗ, а також з питань переходу на МСФЗ і трансформації фінансової звітності, в тому числі тренінги по підготовці до складання кваліфікаційних іспитів на отримання міжнародних сертифікатів за МСФЗ. Серед слухачів, що навчаються в групах під керівництвом Сухенко, спостерігається високий відсоток успішного складання кваліфікаційних іспитів АССА та СIPA. Має практичний досвід роботи більше 12 років на посадах головний бухгалтер, аналітик, фінансовий директор, внутрішній аудитор у вітчизняний і зарубіжних компаніях. У тому числі, працювала у Міжнародній фінансовій корпорації - група Світового банку, де займалася питаннями оцінки кредитних ризиків, брала участь у фінансовому "Дью Ділідженс", проектах з підготовки (трансформації) фінансової звітності за МСФЗ. Займається консалтингом в області обліку згідно з МСФЗ, кредитного аналізу, управлінського обліку, фінансового менеджменту
Теми доповіді:
 • Аналіз структурних і галузевих ризиків і їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 • Міжнародна практика кредитного аналізу та управління кредитними ризиками
 • Оцінка кредитних ризиків великих позичальників та облік фінансових інструментів згідно МСФЗ
 • Оцінка грошових потоків позичальника. Складання та аналіз звіту про рух грошових коштів (cash flow)
 • Кредитний аналіз корпоративних клієнтів. Аналіз структурних і галузевих ризиків, пов'язаних з потенційним позичальником
 • Особливості консолідації фінансової звітності по групі компаній за МСФЗ. Аналіз групи компаній
 • Підготовка до кваліфікаційного іспиту на отримання Диплому з міжнародної фінансової звітності в російському форматі - АССА (DipIFR)
Таїрова Галина Леонідівна
Країна: Україна
Посада: Експерт з фінансового контролінгу комерційних банків, більш 17 років банківського стажу, з них 7 років практичного досвіду з побудови і розвитку функції фінансового контролінгу на посаді Керівника Департаменту
Теми доповіді:
 • Досвід впровадження механізмів оптимізації роботи банку: від управлінського обліку до управління персоналом
 • Контролінг як складова системи управління банком
Тарас Проць
Країна: Україна
Посада: Член Правління АТ «ОТП Банк». Відповідає за бізнес-лінію ризик-менеджменту. Має 19-ти річний досвід роботи у фінансовій сфері
Теми доповіді:
 • План відновлення діяльності
 • Процес управління проблемними активами
 • Трансформація декларації схильності до ризику в план відновлення діяльності
Твердий Олександр Григорович
Країна: Україна
Посада: Головний економіст відділу методології регулювання наглядових процедур Департаменту методології НБУ
Теми доповіді:
 • Особливості застосування чинного законодавства при здійсненні валютного контролю
 • Особливості ліцензування валютних операцій банків на сучасному етапі
 • Валютний контроль за експортними, імпортними операціями
Терещенко Віталій Станіславович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління - начальник відділу оброблення статистичної інформації Управління статистичної інформації Департаменту статистики та звітності Національного банку України
Теми доповіді:
 • Складання статистичної звітності про валютні операції банків та подання звітів до НБУ
Тимофеєв Анатолій Вадимович
Країна: Україна
Посада: Досвідчений фахівець з більше ніж 20-річним банківським досвідом. Працював в банках ПАТ «Банк Юнекс» (В.О. Голови Правління, Радник Голови Правління), Банк Русский Стандарт (начальник управління фінансових ринків / Член Правління), ВТБ Банк (Україна) (заступник начальника казначейства), ЗАТ «Внешторгбанк (Украина)» (директор казначейства / Член Правління), КБ «Хрещатик» (начальник управління ділінгу), АКБ «Україна» (начальник відділу по роботі на строкових ринках)
Теми доповіді:
 • Казначейство та казначейські операції
Тимченко Леонід
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника відділу боротьби зі злочинами в сфері інформаційної безпеки і платіжних систем, управління боротьби із кіберзлочинністю МВС України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Безпека карткового бізнеса"
Тиховська Наталія Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Виконавчий Директор Управління корпоративного бізнесу АТ "Державний експортно-імпортний банк України"
Теми доповіді:
 • Особливості здійснення факторингових операцій банками України
 • Цінні папери в діяльності банків. Проблеми та перспективи
Тищенко Богдан
Країна: Україна
Посада: Головний оперуповноважений - інспектор відділу боротьби зі злочинами у сфері інформаційної безпеки та платіжних систем УБКТЛ ДКМ МВС України
Теми доповіді:
 • Карткова безпека у банківській установі
Тімченко Наталія Іванівна
Країна: Україна
Посада: Начальник управління фінансового моніторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу та комплаєнс - більше 14 років, із них 12 років – на керівних посадах
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"
Ткаліч Ігор Олександрович
Країна: Україна
Посада: к.ю.н., має більше 17 років досвіду роботи в банківській сфері. Має великий досвід в сфері фінансового моніторингу та банківської безпеки. Працював в АБ «Правекс-Банк», АБ «Укргазбанк» на посадах члена Правління банку, відповідального працівника банку з фінансового моніторингу
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Організація фінансового моніторингу в банку"
Ткач Павло Олександрович
Країна: Україна
Посада: Судовий експерт зі спеціальності "Визначення вартості будівель та споруд", експерт-оцінник (категорії А, В, С), спеціаліст по оцінці землі
Теми доповіді:
 • Оцінка майна та майнових прав як предмету застави. Поняття про ліквідну вартість та аналіз ліквідності заставленого майна та майнових прав
Ткаченко Володимир Валентинович
Країна: Україна
Посада: CISA, CISSP, ISO 27001/22301/9001/37001 MS Auditor, ISO 31000 RM
Теми доповіді:
 • Впровадження процесів управління інформаційними ризиками у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO 27005:2018
 • Оцінка захищеності бізнесу методом тестування на проникнення в інформаційні системи
Трофіменко Віра Прохорівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління - начальник відділу Департаменту бухгалтерського обліку Національного банку України
Теми доповіді:
 • Застосування методу ефективної ставки відсотка в порядку формування балансової вартості та обліку фінансових інструментів банків
 • Кваліфікаційний курс "Бухгалтерський облік в банках"
Уваров Костянтин Володимирович
Країна: Україна
Посада: к.е.н., CRO у ПАТ "Розрахунковий центр", досвідчений фахівець з питань управління ризиками. В банківській системі 27 років, у ризик-менеджменті понад 19 років. У 2003-2005 роках працював на посаді Радника Голови Національного банку України. Координатор робочих груп з розробки Методичних рекомендацій щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України та Методичних вказівок з інспектування "Система оцінки ризиків". Працював на керівних посадах в українських банках: ВАТ "СЕБ Банк", ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Сведбанк"(публічне).
Теми доповіді:
 • Управління банківськими ризиками і капіталом в світлі впровадження ПП НБУ №64: теоретичні та практичні аспекти - від побудови організаційної структури до ідентифікації, оцінки і лімітування окремих ризиків
 • Практика оцінки ризиків та  стрес-тестування в світлі впровадження Постанови НБУ 64
Умрихін Дмитро
Країна: Україна
Посада: Начальник управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів Верховного суду України
Теми доповіді:
 • Робота НБУ зі зверненнями, заявами та скаргами фізичних та юридичних осіб. Процес формування Національним банком України відповідей на листи заявників. Співпраця НБУ з банками України
Федоренко Наталія Олександрівна
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер, Директор компанії TBT-Ukraine. Досвідчений фахівець в галузі продажів, проведення презентацій та виступів перед різними аудиторіями. Автор тренінгів «Навички презентацій», «Майстерність переконливого виступу»; «Техніка проведення результативних нарад», «Холодні дзвінки або результативні телефонні переговори»
Теми доповіді:
 • Мистецтво публічного виступу. Ефективна презентація
Федоровська Раїса Станіславівна
Країна: Україна
Посада: Має 13 років досвіду роботи в сфері платіжних карт, з них 7 років - у сфері карткової безпеки, в банках ПАТ "БАНК ФОРУМ", ПАТ «УніКредит Банк», АТ Банк «Фінанси та Кредит» (Issuer & Acquirer Risk Management, Card Operations & Cash Handling, Chargeback/Arbitration/ Compliance procedures)
Теми доповіді:
 • Запобігання та протидія картковому шахрайству в банку
 • Карткова безпека в комерційному банку
Філіппов Олексій Валерійович
Країна: Україна
Посада: Менеджер відділу управління фінансовими ризиками KPMG в Україні. Має багаторічний досвід роботи в підрозділах ризик-менеджменту комерційних банків та Національному банку України. Має успішний досвід адаптації міжнародних вимог з управління ліквідністю до умов українського ринку
Теми доповіді:
 • Оцінка та управління процентним ризиком комерційного банку на основі рекомендацій Базельського комітету. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком
 • Застосування Базель ІІ/ІІІ для підвищення фінансової стійкості комерційного банку
Харченко Алла Борисiвна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління документарного бізнесу Державного експортно-імпортного банку України
Теми доповіді:
 • Документарні та гарантійні операції при фінансуванні міжнародних торгових угод
 • Документарні акредитиви як форма розрахунків та інструмент фінансування міжнародної торгівлі
Харченко Володимир Іванович
Країна: Україна
Посада: Старший менеджер з провадження процесів кредитного ризик-менеджменту департаменту корпоративних ризиків АТ "Райффайзен Банк Аваль"
Теми доповіді:
 • Автоматична верифікація клієнтів із зовнішніх джерел
Харченко Володимир Іванович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління політики роздрібних платежів Департаменту платіжних систем Національного банку України
Теми доповіді:
 • Діяльність банку на ринку платіжних карток
 • Емісія електронних платіжних засобів. Порядок здійснення операцій з їх використанням. Законодавче забезпечення
Харченко Поліна Сергіївна
Країна: Україна
Посада: Директор по комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу ПАТ "Альфа-банк"
Теми доповіді:
 • Модульний кваліфікаційний курс «Фінансовий моніторинг в банку»
Хейло Галина Михайлівна
Країна: Україна
Посада: Голова Правління АТ "АЙБОКС БАНК". Має більш ніж 15 – річний досвід роботи по запровадженню системи фінансового аналізу та ризик – менеджменту у банках. Має міжнародний сертифікат GARP
Теми доповіді:
 • Методи прогнозування банкрутства банку
 • Міжнародні підходи до оцінки та аналізу банківських ризиків
 • Кількісні методи оцінки ризиків
 • Практичне бюджетування та стратегічне планування з нуля в банках (покрокове керівництво)
 • Практичний фінансовий аналіз діяльності банку. Покрокове керівництво
 • Управління ефективністю діяльності банку
Хмеленко Юрій
Країна: Україна
Посада: Керівник проектів з протидії шахрайству в АТ «Альфа-Банк»
Теми доповіді:
 • Психологічний інструментарій роботи в процесі верифікації. Теорія брехні для андеррайтингу роздрібного кредитування
 • Перспективні напрямки розвитку anti-fraud стратегії в роздрібному кредитуванні (казки, що стали дійсністю)
 • Організоване шахрайство в роздрібному кредитуванні: бізнес-модель, структура, функціональні особливості
 • Загальний огляд шахрайства в роздрібному кредитуванні. Паравербаліка – технологія виявлення неправдивої інформації в процедурах дистанційної верифікації кредитних заявок
Царенко Валерій Петрович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління аудиту процесів корпоративного управління, інформаційних технологій та дочірніх компаній UniCredit Bank
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит банку"
 • Організація роботи служби внутрішнього аудиту та практичні аспекти проведення внутрішніх аудиторських перевірок
Цвик Дмитро Петрович
Країна: Україна
Посада: Керівник напрямку розвитку бізнесу відділу документарного бізнесу ДКТФ АТ «ПУМБ». Досвід роботи в банківській сфері - понад 13-ть років, з них понад 8-м років в документарному бізнесі ГО
Теми доповіді:
 • Банківські гарантії в Україні – практичний досвід та перспективи використання при здійсненні державних закупівель
 • Правове забезпечення гарантійних операцій банків на основі нормативних документів, яким вони підпорядковуються. Теоретичні і практичні моменти використання всіх видів банківських гарантій - мінімізація ризиків сторін учасників угоди при підготовці і виконанні вимоги по гарантії і пов'язаних документів
Чередніченко Максим Миколайович
Країна: Україна
Посада: Адвокат, заступник директора департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm. Протягом 2019 року захистив інтереси кредиторів у 70 судових справах на суму 50 мільйонів гривень та оскаржив 5 фраудаторних правочинів. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства, організованих проектом USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців»
Теми доповіді:
 • Тренінг Банкрутство за новими правилами’
Чернявський Сергій Сергійович
Країна: Україна
Посада: Д.ю.н., ст. н.с., начальник наукової лабораторії проблем запобігання та розкриття тяжких злочинів Національної академії внутрішніх справ. Має стаж роботи у слідчих підрозділах МВС України. Займався розслідуванням резонансних справ про злочини у сфері економічної діяльності. Сертифікований учасник проекту Ради Європи з питань боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму ( VJLI-UA-2). Неодноразово залучався до проведення міжнародних заходів у рамках Проекту (Німеччина, 2006 рік, Кіпр, 2007 рік, Польща, 2008 рік). Позаштатний консультант Комітету Верховної Ради України по боротьбі із корупцією та організованою злочинністю. Автор понад 100 наукових праць у галузі криміналістики та боротьби зі злочинністю
Теми доповіді:
 • Актуальні проблеми протидії шахрайству у сфері банківського кредитування
Черняк Віталій Васильович
Країна: Україна
Посада: Заступник директора департаменту – начальник управління Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
 • Місце та функції служби комплаєнс в банку. FATCA як нова функції служби комплаєнс
Чечель Сергій Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу регулювання експорту та імпорту капіталу Управління впровадження інструментів монетарної політики Департаменту відкритих ринків НБУ
Теми доповіді:
 • Особливості застосування оновленого порядку іноземного інвестування в Україну в грошовій формі
Чуба Віталій
Країна: Україна
Посада: Бізнес-тренер з великим досвідом публічних виступів, навчання і розвитку груп
Теми доповіді:
 • Управління продажами в банку через наставництво
Шевченко Марія
Країна: Україна
Посада: HR консультант, бізнес-тренер, має великий досвід роботи в організації кадрової роботи комерційних банків України
Теми доповіді:
 • Технологія оптимізації персоналу в сучасних умовах
 • Особливості прийому на роботу іноземців. Кадрове діловодство. Успішні вирішення найбільш частих проблемних ситуацій
 • HR-MASTER. Ефективне управління персоналом
 • Безпека інформаційно-аналітичної обробки відомостей про персонал та клієнтів банківської установи
Шевчук Олег Федорович
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника управління безпеки ПАТ "Акордбанк"
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти забезпечення безпеки карткового бізнесу банку
Шепель Станіслав Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ «Факторингова компанія "Фонд боргових зобов‘язань"
Теми доповіді:
 • Реструктуризація проблемної заборгованості в банку. Профілактика виникнення. Методи стягнення. Судова практика
Шлапацька Ксенія Вікторівна
Країна: Україна
Посада: Заступник начальника Управління ринкових та операційних ризиків АТ «Перший український міжнародний банк» (в сфері управління операційними ризиками більше 12 років) має практичний досвід побудови системи управління операційним ризиком «з нуля», в тому числі побудова СУОР згідно вимог Базельського Комітету для підтвердження впровадження АМА-підходу
Теми доповіді:
 • Організаційні форми системи управління операційними ризиками
Шматко Олексій Юрійович
Країна: Україна
Посада: Президент ТОВ «Аксіома Консалтинг Груп», к.е.н., сертифікований аудитор, сертифікований податковий консультант, САР, член ради Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, член кваліфікаційної комісії Спілки податкових консультантів України
Теми доповіді:
 • Бухгалтерський облік та оподаткування операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України
 • Безнадійна заборгованість – нові правила обліку
 • Податковий облік у банках
 • Особливості оподаткування доходів нерезидентів (фізичних та юридичних осіб) відповідно до вимог податкового кодексу
 • Застосування вимог МСФЗ в обліку та звітності українських банків
Шморгун Роман Миколайович
Країна: Україна
Посада: Директор ТОВ "Юридична Компанія «Центр Правових Ініціатив», досвідчений юрист, загальний стаж роботи в судових органах та органах державної виконавчої служби становить більше 15 років
Теми доповіді:
 • Практика Верховного суду України та Вищого господарського суду України щодо розгляду спорів за участю банків та питання виконавчого провадження
 • Примусове стягнення заборгованості через відділи примусового виконання рішень
Шовкалюк Володимир Валерійович
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління документарних операцій Департаменту корпоративного банкінгу та транзакційного бізнесу АБ «УКРГАЗБАНК»
Теми доповіді:
 • Документарні та гарантійні операції КБ при фінансуванні міжнародних торгових угод
Шопська Тетяна Петрiвна
Країна: Україна
Посада: Начальник управлiння внутрiшнього аудиту Державного Ощадного банку України
Теми доповіді:
 • Методологія та практика проведення внутрішнього аудиту в банках України
 • Методологiчнi аспекти внутрiшнього аудиту iнформацiйних систем
 • Кваліфікаційний курс "Внутрішній аудит в банку"
Ямборко Галина Анатоліївна
Країна: Україна
Посада: к.е.н., магістр бізнес адміністрування (МВА ), доцент кафедри обліку в бюджетних та кредитних установах й економічного аналізу Київського національного університету імені Вадима Гетьмана, незалежний експерт - консультант по бухгалтерському обліку. Має досвід читання лекцій і проведення семінарів з 1998 року, авторські курси по бухгалтерському обліку і фінансовій звітності
Теми доповіді:
 • Аналіз фінансової звітності та оцінка платоспроможності позичальників
Янишевський Дмитро Олександрович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління інформаційної безпеки АТ «ОТП Банк».
Теми доповіді:
 • Безпека систем дистанційного банківського обслуговування, удосконалення методів захисту від несанкціонованих платежів
Яровий Володимир Вікторович
Країна: Україна
Посада: Головний Аудитор Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Теми доповіді:
 • Аудит дотримання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та окремих питань комплаєнс контролю
Ященко Максим
Країна: Україна
Посада: Начальник відділу безпеки інфраструктури інформаційних технологій Служби інформаційної безпеки АТ "УкрСиббанк"
Теми доповіді:
 • Загрози діяльності банку в кіберпросторі
Anja Lange
Країна: Німеччина
Посада: Має більше ніж 15-річний досвід роботи в Deutsche Bank на керівних посадах в підрозділах Private Banking International, Retail Banking, Marketing & Sales
Теми доповіді:
 • Розробка нових продуктів для роздрібного банківського бізнесу
Brazaitis Irmantas
Країна: Литва
Посада: PCI QSA, CISSP, CISM, CISA, Senior Security Consultant “ADVANTIO LTD”. Старший спеціаліст з інформаційної безпеки з більш ніж 14-річним досвідом роботи в індустрії платіжних карт
Теми доповіді:
 • Практичні аспекти забезпечення безпеки банкоматів
 • Кваліфікаційний курс Безпека карткового бізнесу
 • Практичні аспекти протидії шахрайству в банкоматній мережі
Burkhard Vosshenrich
Країна: Німеччина
Посада: PhD з економіки та банківської справи. Має 29-річний досвід роботи в Dresden Bank AG. Протягом тривалого часу обіймав керівні позиції у філіях та дочірніх установах Dresden Bank у Сінгапурі, Таїланді та Росії. Має Сертифікат на проведення тренінгів від Франкфуртської торгово-промислової палати
Теми доповіді:
 • Управління філіальною мережею банку
Dariusz Pelc
Країна: Польща
Посада: Президент консалтингової компанії Kon-Gos S.A., тренер інших компаній. Досвідчений керівник та координатор проектів. Спеціаліст з бюджетування, стратегічного планування та контролінгу
Теми доповіді:
 • Банк як кредитор малих та середніх підприємств: аналіз бізнес-плану
Dr. Christian Schmaltz
Країна: Німеччина (Frankfurt School of Finance and Management)
Посада: Досвідчений спеціаліст у сфері ризик-менеджменту, має більше ніж 10-річний досвід роботи у сфері вимірювання, оцінки та управління ризиками. Майстер бізнес-адміністрування та економіки. Має ступінь PhD у сфері складання кількісних моделей ліквідності банку. Довгий час працював в компанії Deloitte, Dűsseldorf. Його клієнтами були великі німецькі та австрійські банки
Теми доповіді:
 • Операційний ризик - Система контролю операційних ризиків, виконання вимог нормативно-законодавчої бази та відповідні моделі
 • Управління ризиком ліквідності
 • Стрес-тестування в банках та фінансових установах
Dr. Martin Allen
Країна: Великобританія (British Consultancy Charitable Trust)
Посада: Один з найбільш досвідчених і відомих банківських консультантів Великобританії. За більш ніж 30-річний досвід роботи в Barclays Bank Plc, Великобританія, в різних його структурних підрозділах пройшов шлях від кредитного експерта до топ-менеджера банку. Сфера його професійних інтересів охоплює такі напрямки як кредитування, торговельне фінансування, управління проектами, управління ризиками, управління різними структурними підрозділами банку на різних рівнях, встановлення комунікаційних відносин між ними
Теми доповіді:
 • Кредитування корпоративних клієнтів. Встановлення лімітів на окремі бізнеса та галузі економіки
 • Реструктуризація проблемних кредитів
Dr. Martin Hellmich
Країна: Німеччина (Frankfurt School of Finance and Management)
Посада: PhD в математичних науках, CEFA – фінансовий аналітик. С листопада 2009 – Cantor Fitzgerald Europe, Управляючий директор підрозділу структурованих кредитів в Німеччині та Австрії
Теми доповіді:
 • Нові кредитні продукти для корпоративних клієнтів
 • Управління активами та пасивами
 • Кредитний аналіз та оцінка інструментів кредитного ринку
George Leslie
Країна: Великобританія (Challenges Worldwide)
Посада: Досвідчений банківський топ-менеджер з більш ніж 25 річним стажем роботи у Royal Bank of Scotland. Починаючи свою діяльність з керівника філією RBS, сьогодні він є головним ризик-менеджером RBS, та має досвід роботи в різних регіонах світу, таких як США, Азія, Європа
Теми доповіді:
 • Розробка нових продуктів - малий і середній бізнес (МСБ) і корпоративний банкінг
 • Управління картковим бізнесом
 • Безпека ведення карткових операцій
Marek Fila
Країна: Польща
Посада: Консультант та тренер. Протягом своєї банківської кар'єри працював Начальником Департаменту організації банківських процесів, радником з питань цінних паперів та Заступником начальника департаменту нагляду. Він також працював Президентом Міжбанківського процесінгового центру
Теми доповіді:
 • Основні підходи до розподілу функцій між фронт, мідл та бек офісами 
 • Управління продуктом в комерційному банку
Piotr Welenc
Країна: Польща
Посада: Експерт з внутрішнього аудиту, аналізу ризиків, аудиту інформаційних технологій. Відповідальний за проведення аудиту Національного банку Польщі. Має сертифікати CISA, CICA, CGEIT, CRISC, CRMA, ACO, LA ISO22301 LA ISO27001 LA, ISO20000 LA, QAVal
Теми доповіді:
 • Управління ризиками в діяльності служби внутрішнього аудиту. Аудит інформаційних систем
 • Аудит комп'ютерних систем банку згідно COBIT 4.1
 • Аудит фінансової звітності
 • Аудит казначейських опреацій
Richard Barr
Країна: Бельгія (World Savings Banks Institute)
Посада: Професійна кар'єра Річарда Барра складає більше 20 років, перші п'ять з яких він пропрацював у Wells Fargo Bank. Протягом наступних п'яти років Річард удосконалював навички у сфері глобальних банківських операцій, а саме таких як Фінансування міжнародної торгівлі, Валові розрахунки в режимі реального часу, а також Транскордонний банкінг. Більше 12 років Річард працює в приватному секторі та в секторі високих технологій, надаючи консультаційні послуги вищому керівництву корпорацій, виконуючи аналіз бізнесу, займаючись управлінням проектів і проводячи тренінгові програми для представників широкого спектру клієнтів банківських установ у багатьох країнах світу. Річард Барр консультував в якості радника центральні банки багатьох країн з питань платіжних систем і пов'язаних з цими системами технічних питань
Теми доповіді:
 • Mобільний та електронний банкінг
Roger Jean Claessens
Країна: Люксембург
Посада: Засновник компанії R.J. Claessens & Partners, міжнародний викладач і незалежний консультант у сфері фінансових послуг, особливо для центральних та комерційних банків, що охоплює маркетинг, планування, економіку, управління активами, запобігання відмивання доходів та управління філіалами
Теми доповіді:
 • Управління філіями в банку
 • KYC / AML - політика «Знай свого клієнта» та протидія легалізації злочинних доходів
Stephan Hartenstein
Країна: Німеччина
Посада: Директор компанії NomoRisk GmbH, консалтингової компанії, яка спеціалізується на розробці та впровадженні систем корпоративного управління, ризик-менеджменту та комплаєнс (в т.ч. AML) та рішень інформаційної безпеки. Має більше 15 років досвіду у напрямках ризик-менеджменту та корпоративного управління у великих банках та фінансових компаніях, в т.ч. ProCredit Holding AG (міжнародний керівник з управління операційними ризиками) та JP Morgan Asset Management (перший віце-президент, головний операційний директор). Має великий досвід роботи з ТОП-менеджментом, Наглядовими радами, регуляторами та інвесторами. Лектор “Master of Finance“ у Франкфуртській школі фінансів та менеджменту, Модуль “Ризик- менеджмент“
Теми доповіді:
 • Оцінка, контроль та управління операційним ризиком
Tomasz Burczynski
Країна: Польща
Посада: Юрист та досвідчений банкір, Начальник відділу моніторингу кредитного портфелю Департаменту управління кредитним ризиком одного з найбільших польських комерційних банків - Bank Ochrony Środowiska S.A.
Теми доповіді:
 • Кредитний моніторинг
 • Практичні аспекти складання кредитних рейтингів та оцінки кредитопозичальників банку
 • Шахрайство та злочини в кредитній діяльності банку
Warren Wise
Країна: Великобританія (British Consultancy Charitable Trust)
Посада: Один з найвідоміших фінансових консультантів Великобританії і має 34-річний досвід роботи в Barclays Bank Plc, Великобританія, який охоплює такі сфери як банківські операції, фінансування міжнародної торгівлі, внутрішній аудит, кореспондентські відносини, боротьба з відмиванням грошей. Має широкий досвід в організації та управлінні консультаційними програмами, а також в розробці та проведенні високоякісних тренінгових програм від імені Barclays Bank International Consultancy & Training Services. Протягом 18 років займався розробкою та проведенням тренінгових програм для іноземних банків та фінансових тренінгових установ
Теми доповіді:
 • Фінансування міжнародної торгівлі - Нові кредитні продукти для фінансування угод в експортно-імпортній діяльності
 • Управління активами та пасивами 
 • Відмивання грошей, його вплив та ризики для фінансових установ
Waymond Anthony Grier
Країна: США
Посада: Викладач та консультант з фінансових питань, який має більш ніж 20-ти річний досвід роботи в банківський сфері, а саме у великих міжнародних банках. Пан Грiєр спеціалізується у таких питаннях, як корпоративне кредитування, аналіз потоків грошових коштів, банківський аналіз, оцінка інвестицій, ринок капіталу та управління малим бізнесом з окремим акцентом на специфіку цих питань у країнах, що розвиваються
Теми доповіді:
 • Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової звітності
 • Поглиблений кредитний курс
 • Аналіз та прогнозування руху грошових коштів
 • Управління банківськими ризиками.
 • Аналіз фінансової установи
 • Акредитиви та фінансування міжнародної торгівлі
 • Управління відносинами з клієнтами. Продаж банківських продуктів та послуг
Євтушенко Людмила Iванiвна
Країна: Україна
Посада: к.філ.н., доцент. Досвідчений перекладач. Автор підручників та публікацій з питань письмового та усного перекладів. Автор ексклюзивного курсу "Англомовна банківська термінологія"
Теми доповіді:
 • Програма "Англійська для банкірів"
 • Інтенсивний курс "Англомовна банківська термінологія"
Єжов Анатолій Володимирович
Країна: Україна
Посада: Начальник управління методології фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу НБУ
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційна програма навчання фахівців з питань організації фінансового моніторингу в банківських установах
Єфремов Олег Анатолійович
Країна: Україна
Посада: Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
Теми доповіді:
 • Конференція «Впровадження ризик – орієнтовного підходу в діяльності фінансових установ. Актуальні питання фінансового моніторингу»
 • Ризик орієнтований підхід до аналізу операцій клієнтів на основі KYC
Іванець Аліна Миколаївна
Країна: Україна
Посада: Начальник Управління регулювання фінансового моніторингу Департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»
Теми доповіді:
 • Конференція «Система фінансового моніторингу в банку - імплементація новацій законодавства та впровадження ефективних ризик-орієнтованих заходів протидії відмиванню коштів у банку»
Іванюк Віктор Ігорович
Країна: Україна
Посада: Адвокат департаменту врегулювання спорів KPD CONSULTING Law Firm, кандидат юридичних наук. Протягом 2019 року успішно захистив інтереси кредиторів у справах про банкрутство на загальну суму більше ніж 150 мільйонів гривень. Спеціалізується на представництві прав та інтересів нерезидентів. Лектор тренінгів з процесуального права та банкрутства Асоціації «Українське Об’єднання Лізингодавців»
Теми доповіді:
 • Тренінг Банкрутство за новими правилами’
Іщенко Алла Сергiївна
Країна: Україна
Посада: Експерт ринку дорогоцінних металів; протягом тривалого часу обіймала посаду начальника відділу дорогоцінних металів і монет системного українського банку. Має 9-річний досвід роботи на міжнародному монетному ринку. Крім того, є офіційним представником в Україні Королівських монетних дворів Великобританії та Іспанії, Монетного двору Польщі та Фінляндії, а також ряду інших іноземних виробників і постачальників монет з дорогоцінних металів
Теми доповіді:
 • Кваліфікаційний курс «Операції з дорогоцінними (банківськими) металами»