На замовлення банків Центр розробляє та проводить семінари, тренінги, консультації. До розробки таких програм ми залучаємо професійних лекторів-практиків із значним досвідом роботи у банківській сфері.
Корпоративне навчання здійснюється відповідно до цілей та завдань, які стоять перед банком, надає можливість самостійно обирати місце та час проведення заходу та дозволяє зменшити витрати на навчання. Кожна програма розробляється згідно із запитом замовника та враховує професіональний рівень та функціональні обов'язки учасників.

Зручність навчання та гнучке рішення цінового питання є головними принципами, яких ми дотримуємось при роботі із замовленнями банків. Високий стандарт обслуговування клієнтів підтверджується результатами анкетування, відгуками учасників та повторними зверненнями клієнтів.

Ви можете замовити для співробітників вашого банку семінар на будь-яку тему. Ми врахуємо всі ваші побажання щодо змісту програми та інструкторсько-викладацького складу. Максимальна адаптація під потреби клієнта, зручність навчання та гнучке рішення цінового питання є головними принципами, яких ми дотримуємось при роботі із замовленнями банків. Високий стандарт обслуговування клієнтів підтверджується результатами анкетування, відгуками учасників та повторними зверненнями клієнтів.

 Корпоративні замовлення. НЦПБПУ

Останнім часом найбільш популярними є наступні теми корпоративних замовлень:

 • Практичні аспекти побудови комплексної системи управлінського обліку в комерційному банку України
 • Практичне впровадження в банку системи управління-комплаєнс ризиками згідно із міжнародними стандартами
 • Управління кредитним ризиком. Оцінка платоспроможності боржника на індивідуальній основі
 • Аналіз структурних ризиків та їх вплив на кредитний аналіз корпоративних клієнтів
 • Проблемні питання ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів. Заходи з удосконалення існуючих систем та процесів
 • Основи складання фінансової звітності в банку
 • Впровадження МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» в банках»
 • Впровадження МСФЗ 16 «Оренда» та його вплив на фінансові рішення в банківській сфері
 • Контроль якості аудиту, програма гарантії та підвищення якості внутрішнього аудиту, проведення внутрішніх оцінок
 • Документарні акредитиви – використання клієнтами, практичні кейси, схеми основних угод, мінімізація ризиків
 • Формування навичок проведення кредитного аналізу у співробітників кредитних підрозділів
 • Програма підвищення обізнаності персоналу з питань інформаційної безпеки
 • Передові технології верифікації у реальних умовах роздрібного кредитування України: найефективніші методи боротьби з шахрайством
 • Особливості спілкування з проблемними клієнтами. Ведення переговорів зі складними особистостями
 • Робота з готівковою валютою (EURO, USD, GBP, JPY, CHF), системи захисту та методики визначення фальсифікатів. Методи дослідження банкнот, цінних паперів, дорожніх чеків та фінансових документів
Також ми готові розробити індивідуальну програму корпоративного навчання, яка враховує потреби та специфіку конкретного банку.   

 




Всі матеріали, розміщені на цьому сайті, не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, окрім як з письмового дозволу НЦПБПУ