Національний центр підготовки банківських працівників України був створений Національним банком України та Асоціацією українських банків України у 1993р. у відповідності та на виконання Постанови Верховної Ради України від 17.11.1993р. № 3613-ХІІ "Про створення Національного центру підготовки банківських працівників України ".

Мета діяльності
Метою діяльності Національного центру є виключно підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників банків України, небанківських фінансових установ та інших підприємств, установ та організацій всіх форм власності

Головні завдання

 • підвищення кваліфікації працівників банків України, небанківських фінансових установ та інших підприємств, установ та організацій всіх форм власності
 • підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів системи підготовки кадрів фінансово-банківського сектору
 • проведення наукових досліджень і надання консультаційних послуг та висновків з економічних, фінансових та інших питань на замовлення підприємств, установ та організацій всіх форм власності

Ліцензії
Центр має Ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 072588 від 10.09.2012 р. на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з наданням освіти на рівні підвищення кваліфікації банківських фахівців за спеціальностями "Банківська справа", "Фінанси і кредит (фінансова страхова діяльність)", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Управління персоналом та економіка праці", "Оподаткування", "Менеджмент організацій (фінансова та страхова діяльність)", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності".

Членство
Національний центр підготовки банківських працівників України є повним членом Європейської мережі банківських тренінгових Центрів та Асоціації банківських інститутів Нових незалежних держав.

Інструктори НЦПБПУ

Інструкторами Центру виступають

 • досвідчені фахівці з Національного банку України та інших банків,
 • спеціалісти з питань фондового ринку,
 • спеціалісти аудиторських та консалтингових компаній,
 • представники судової системи України,
 • працівники Державної податкової служби, Кабінету Міністрів України та інших установ виконавчої влади України,
 • викладачі вищих навчальних закладів України.

На даному етапі база інструкторів Центру налічує понад 450 кваліфікованих українських інструкторів, які залучались до викладання, аналізу та розробки матеріалів. Також залучені іноземні спеціалісти та консультанти з іноземних банків, провідних міжнародних тренінгових і консалтингових компаній та інститутів. З них безпосередньо в програмах підвищення кваліфікації задіяні більше 180 осіб.

Напрямки діяльності:

Передбачає проведення навчальних заходів тривалістю один – два дні, які призначені для цільового розгляду актуальних питань банківської діяльності, які формуються, переважно, за запитами банків. В залежності від основних цілей, заходи реалізуються у форматі семінарів, круглих столів, форумів, практикумів, тренінгів, вебінарів, тощо.
Центр розробив ряд середньострокових кваліфікаційних програм з різних напрямів, які відповідають вимогам Міністерства освіти та науки України та погоджені Національним банком України. Більшість програм модульні, що дає можливість брати участь не лише у всій програмі, але і в окремих модулях. По завершенні програм учасники отримують, в залежності від програми, Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації або Дипломи Центру про підвищення кваліфікації.

В рамках співробітництва із зарубіжними партнерами, Центр організовує семінари в Україні із залученням іноземних інструкторів та консультантів, професійні стажування у провідних фінансових інститутах України, країн СНД та Європи, а також розробляє та реалізує спільні програми з установами Європи та СНД, які займаються підготовкою банківських фахівців

Під час проведення таких масштабних заходів ми маємо можливість залучення широкого кола провідних фахівців, а учасники отримують концентровану інформацію з тем конференцій.  Участь у конференціях надає чудову можливість для поширення кращого досвіду, розширення та поглиблення знань, формування універсальних поглядів у вирішенні складних професійних завдань. Окрім роботи на офіційних засіданнях конференції учасники мають можливість обговорити з колегами актуальні питання, що їх цікавлять, у неформальній обстановці, що сприяє подальшій ефективній співпраці.

На індивідуальне замовлення банків Центр розробляє та проводить семінари, тренінги, консультації згідно із запитом замовника та врахуванням професійного рівня і функціональних обов'язків учасників навчання. До розробки та реалізації таких програм ми залучаємо фахівців-практиків із багаторічним досвідом з Національного банку України та провідних українських банків, а також професійних лекторів, що дає змогу реалізувати навчання відповідно до цілей та завдань, які стоять перед банком. Така форма навчання надає можливість замовнику самостійно обирати місце та час проведення заходу та дозволяє зменшити витрати на навчання.

Наш Центр організовує проведення комплексного тестування фахівців банку, або тестування фахівців окремих підрозділів з метою ефективної оцінки реального стану їх кваліфікації з урахуванням професійних вимог до кожної групи співробітників. Особливість нашої програми тестування полягає в індивідуальній розробці, що враховує вимоги та особливості побудови робочих процесів у банку-замовника, задачі кожної групи співробітників, їх ролі та функції в банку

Центр організовує дані програми або на замовлення конкретного банку, або для групи фахівців з різних банків. Розробка, підготовка та реалізація програм здійснюється при безпосередньому залученні зарубіжних партнерів, якими виступають банківські тренінгові центри або банківські установи України, Європи (Німеччини, Австрії, Італії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Великобританії) та США.


Сертифікати, свідоцтва, дипломи

По завершенні семінарів і тренінгів учасники отримують Свідоцтва Національного центру підготовки банківських працівників України.

При успішному завершенні кваліфікаційних курсів і програм, які відповідають кваліфікаційним вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за ліцензованими напрямками, учасники отримують Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

При успішному завершенні ряду кваліфікаційних програм, зокрема, «Організація роботи з перевезення цінностей та інкасації» і «Підготовка касових працівників банку»  - Диплом Національного центру підготовки банківських працівників України.


Результати діяльності
За роки існування в Центрі створені всі умови для виконання поставлених перед ним завдань, а саме:

 • Створений професійний досвідчений колектив
 • Підготовлений висококваліфікований інструкторсько-викладацький склад, який постійно розширюється та оновлюється
 • Приміщення Центру, розташоване в центральному районі Києва, має цілий ряд сучасно обладнаних аудиторій
 • Створена база учбово-методичної літератури, копіювальний центр та комп'ютерний клас


Протягом періоду з 1.01.1994 по 1.01.2024 рр. в Центрі було проведено понад 7500 тренінгових заходів різного формату за участю вітчизняних та зарубіжних інструкторів, в яких взяли участь близько 60.000 працівників з банків України, країн СНД, країн Балтії та Східної Європи. З переліком наших клієнтів ви можете ознайомитися тут

Наразі Центр знаходиться за адресою 01021, м. Київ, вул.Грушевського 30/1.

У розпорядженні Центру сучасні аудиторні приміщення, бібліотека навчальних та презентаційних матеріалів і посібників, комп'ютерний клас, центр зв'язку та копіювальний центр. 

 

Якщо ви в нас вперше, зверніться до менеджера Центру та отримайте знижку на участь у семінарі!

Будемо раді бачити вас на наших навчальних заходах!